Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

Sort by: Order: Results:

 • Baçik, Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 2013)
  İnsanların hayatında büyük ve köklü değişime neden olan sanayileşme çağı, insanların doğayla basa çıkabilmesini, değişik yaratıcı fikirler ortaya koyabilmesini sağlamıştır. Diğer taraftan bu olumlu yönüne ve insanların ...
 • Sevinçli, Yurdagül (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  ÖZET Bilindiği gibi, genel imalat giderlerinin en önemli iki özelliği, bu giderlerin yıl içerisinde maliyetlerin hesaplandığı (1-3-6 Ay) dönemler arasında düzenli bir dağılım göstermemesi ve bu giderlerin ancak yıl sonunda ...
 • Çalışkan, Serap (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  Bilindiği gibi futbol hem teknik hem de motorik özelliklerin birarada kullanı larak oynandığı bir performans sporudur. Her iki özelliğin de birarada ve ye terli kullanılması doğru oranda ve zamanda harcanması ile iyi bir ...
 • Akyüz, Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Bu çalışma ile öncelikle Almanya'da 1945 sonrası Alman Edebiyatı.Göçmen Edebiyatı ve Yabancılar Edebiyatım ele alarak, Almanya' da yaşayan Türk bayan yazarlarımızdan Alev Tekinay,Renan Demirkan,Saliha Scheinhardt'ın ...
 • Güngör, Hasret (Sakarya Üniversitesi, 2015)
  20. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen iki büyük savaş hiç şüphesiz, insan belleğinde ve ruhunda büyük yaralar açmış ve tarihin en önemli olayları arasına adını yazdırmıştır. Sayısız insanın hayatına mal olan, hayatta ...
 • Candan, İsmail (Sakarya Üniversitesi, 2015)
  Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupası'na damga vuran en önemli olayların başında, şüphesiz uluslaşma süreçleri yer almaktadır. Avrupa'nın birçok "gelişmiş" ülkesi bu süreçlerden payına düşeni alırken, Almanların da bu tarihi dönüşümden ...
 • Ulukan, Ayşe (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, farklı inanç, farklı düşünce sistemlerine sahip, birbirleri ve birbirlerinin yaşantısı hakkında bir fikir sahibi olması oldukça zor olan insanlar, yazılı eserlerin yardımı ile bilmedikleri, ...
 • Deniz, Bilal (Sakarya Üniversitesi, 2011)
  Dil bir kişinin hemen öğrenemeyeceği karmaşık bir bütündür. Dil tüm yaşama yayılan uzun bir süreçtir. Çeviri de baştan sona kadar dile ilgili bir işlemdir. Bu yüzden çeviride çoğu kez dilsel sorunlarla karşılaşılabilmektedir.Bu ...
 • Cihan, Zülfü (Sakarya Üniversitesi, 2004)
  ÖZET Anahtar Sözcükler: Retorik, Dil, İletişim, Politika Bu tez; dilin toplum hayatındaki önemi ve gerekliliğine yardımcı olacak bir şekilde hazırlanmıştır. Politika ve dil konusu bir devletin önemli faktörlerini taşımasından ...
 • Atli, Mehmet Halit (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Anadili Türkçe olan öğreniciler, Almanca dilbilgisini nasıl edinirler? Bu öğreniciler ile anadili Almanca olan veya herhangi bir anadili konuşucunun ikinci yabancı dil olarak Almanca dilbilgisi edinimi arasında anlamlı bir ...
 • Okulu, Faruk (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Edebiyat biliminde çevirinin önemi çeviri eğitiminin gerçekleşmesiyle oluşur. Çeviri eğitiminde yazınsal çevirinin Önemi ve gereği, tüm dünyayı etkileyen ulusal, toplumsal, siyasal, ve kültürel değişimler, bütünleşmeler, ...
 • Dönmez, Selçuk (Sakarya Üniversitesi, 2011)
  Türk tarihi ve Alman tarihi boyunca, toplumların gelişiminde en önemli madde olarak kabul edilen kadın sorunsalının incelenip değerlendirilmesi, zaman içerisinde daha da önemli bir olgu haline gelmiştir.Bu çalışmanın ...
 • Hur, Nevin (Sakarya Üniversitesi, 2011)
  Tezimizin inceleme konusu olan, Robert Schneider'in Havada Yürüyen isimli romanı, hayali bir şehir olan Jacobsroth'da dünyaya gelen Maudi Latuhr'un hayatını anlatır. Otuz yıllık süreci kapsayan romanda, Ren Bölgesi'nin ...
 • Gürer, Nuray (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Bu Çalışmanın amacı : H.KONSALIK'ÎN "LffiBESNÂCHTE İN DER TAIGA" adlı eserini ele alarak kaynak dilden erek dile transferde ortaya çıkan farklılıkları ele almak, bu farklılıkları minimum düzeye çekmek için ; yapılması ...
 • Karabacak, İnci (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmanın konusu feminist unsurlar taşıyan Ingeborg Bachmann'ın Malina adlı eserindeki feminist unsurlardır. Toplamda üç bölüme ayrılan bu çalışmanın ilk bölümünde Bachmann tarafından kaleme alınan tüm eserleri göz ...
 • Aydın, Eyüp (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  özet Bu tez çalışması ile Bakara sûresi 177-188 arası ayetlerin tefsiri hakkında günümüze kadar yazılan bazı eserler belli bir plan dahilinde incelenmeye çalışılmıştır. Bununla, müfessirlerin üzerinde görüş birliğine ...
 • Kayahan, Murat (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Teknolojik gelişmelerin inanılmaz düzeye ulaştığı günümüzde, bu gelişimi ve değişimleri yakalamak şüphesiz tüm toplumların hedefidir. Bunu gerçekleştirmenin ilk adımının yabancı dil öğretilmesi olduğu görüşü birçok ...
 • Akkan, Elif (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  Bilgi çağında dil öğrenmek kaçınılmaz bir gereksinim, çeviri de dışa açılmanın ve teknolojiden yararlanmanın bir aracıdır. Mekanik çeviri bir teknolojik gelişme olarak kabul edilmelidir. Teknolojik gelişmelerle iç içe ...
 • Salihoğlu, Halit (Sakarya Üniversitesi, 1998)
  TÜRKÇE ÖZET Alman Edebiyatı 'ndan üç ayrı yazarın insanlık idealini işleyen üç eserini seçtik. Bu eserler Aydınlanma ve Alman Klasiği'ne ait insanlık ideallerini yansıttığını inceledik. Araştırmamız için Alman Aydınlanma ...
 • Omay, Cihat (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  Alman toplumunun ataları olan "germen" (german) ırkının bin yıllık "ortaçağ" dönemini ne tür evrelerden geçtiğini ve bir toplumun en önemli unsurlarından olan "konuşma", "yazma", "dil" ve "edebiyat" 'ını incelediğimiz bu ...