Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

 • Aksoy, Akif (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET İslam Dünyası modern** dünyanın dilini daha yeni yeni anlamaya başlıyor. Batının yazdıklarını okumanın ötesine yeni yeni geçiyor. Yeni ve kendi değerlerine bağlı eserleri batıya okutmanın çağı ise, bir kaç ...
 • Çelenk, Abdullah (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yıllarda geçirilen harf inkılabı ve sosyal düzenlemeler sonucunda Türk Toplumu ciddi bir sosyal değişme yaşadı. "'Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak" amacıyla yapılan bu değişim ...
 • Bektaşoğlu, Mustafa Asım (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Aydın kavramı çeşitli sosyal bilimcilerce çeşitli şekilde tanımlanmıştır. Tanımlamalar tanımı yapan kişinin bağlı olduğu bakış açısı ve uyguladığı yönteme göre değişiklik gösterir. Eğitim düzeyi aydını tanımlarken ...
 • Aysoy, Mehmet (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Modernleşme tarihi bir realitedir. Fakat modernitenin tüm ortaya koyduğu olgular gibi adı konmamış, deyim yerindeyse konulamamıştır. Modern zamanda her tarihi vakaa sonradan tanımlanır. Başka bir deyişle aslında bu tanımlama ...
 • Kirenci, Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET "Diriliş Akımının Ekseni: Medeniyet Perspektifi" isimli bu çalışmamızda, düşünce ve sanat dünyasına "Diriliş" görüşünü ve "medeniyet" perspektifini getirmiş olan Sezai Karakoç'un 40 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ...
 • Kara, Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET Kitle İletişim araçları ve bilhassa televizyon, insan üzerindeki olumsuz etkileri bütün dünyanın en önemli meselesi haline gelmiş bulunmaktadır. Medyanın bilgi, ruh kirlenmesi meydana getirmesi, kültürel ...
 • Erdoğan, Erol (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET KUR'AN-I KERİM'DE YER ALAN SOSYAL GRUP KAVRAMLARI Kur'an-ı Kerim'de bir sosyal gruba ad olarak çok sayıda kavram geçmektedir. Bu kavramların ve kavramın ad olduğu sosyal grubun ayırtedici özelliklerinin tesbiti, bize ...
 • Hira, İsmail (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  ÖZET İ.R..Faruki'nin "Bilginin İslamileştirilnıesi" ne yönelik çalışması, modern bilimin İsîanı dünyasmmm meselelerine açıklama getirememesi sebebebiyle meydana getirilmiş bir projedir. Böyle bir yaklaşımla, modern sosyal ...
 • Yaldız, Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Bu çalışma ile aile kurumunun Peyami SAFA'nın romanlarına nasıl yansıdığının ortaya çıkarılması amaçlandı. Romanın tanımı, tarihçesi özet olarak zikredilmeye çalışıldı. Aile kurumunun tanımı, ailenin tarihçesi ve ...
 • Zorlu, Yaşar (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Bu çalışmanın amacı Sadık Rıfat Paşa'nın toplum ve devlet görüşünü tesbit etmektir. Sadık Rıfat (1807-1857)19. yüzyılın ilk yansında, yani II.Mahmud ve Abdülmecid'in dönemlerinde yaşamış, Sadaret müsteşarlığı,diplomatlık, ...
 • Arslan, Süleyman (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Bu çalışmanın amacı, kanunları, sosyal ve kültürel değişimi gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanıldığında yasalara böyle bir fonksiyon yüklenmesinin ortaya çıkardığı problemleri belirlemektir. Tezimiz, üç ana ...
 • Yılmazçoban, A.Muhsin (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Yerleşim birimlerinin toplumsal bütünleşme yönüyle incelenebilmesi için, öncelikle kemmî ve keyfî özelliklerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu suretle incelenen birimlerin topyekün yapısı hakkında bilgi sahibi ...
 • Cilbiroğlu, Hüseyin (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Sosyolojide çalışmalar uygulamalı olduğu gibi, bu çalışmada uygulan şekliyle teorik te olabilmektedir. Her iki metodu bir arada kullanabilmek mümkündür. Sosyal olgu ve olayların açıklamalarında tek sebeplilik yerine ...
 • Kılıç, Şükrü (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Basının, insan ve toplum hayatındaki etkisi küçümsenemeyecek derecede büyüktür. İnsanlar dünyadaki gelişmeleri tamamen basın aracılığı ile takip etmekte, olaylara medyanın penceresinden bakmaktadır. Medyanın; tarihi ...
 • Eroğlu, Cemal (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Sosyo-Kültürel yapı, incelemeye ve senteze tabi tutulacak olursa, kültür unsurlarının ve sosyal kurumlarının zaman içinde tekrarlanarak meydana getirdikleri ve onların karşılıklı etkileşmeleri sonucunda oluşan sosyal ...