Açık Akademik Arşiv Sistemi

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Title

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gürer, Nuray (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Bu Çalışmanın amacı : H.KONSALIK'ÎN "LffiBESNÂCHTE İN DER TAIGA" adlı eserini ele alarak kaynak dilden erek dile transferde ortaya çıkan farklılıkları ele almak, bu farklılıkları minimum düzeye çekmek için ; yapılması ...
 • Jamal, Ziauddin (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  20. yüzyılın başlaması ile birlikte Afganistan'ın tarih akışında önemli bir değişim yaşandı. 1901 yılında istibdat ve muhafazakâr yaklaşımla ülkede hüküm sürmekte olan Emir Adurrahman Han'ın yerine oğlu Emir Habibullah Han ...
 • Şen, Nuran (Sakarya Üniversitesi, 2003)
 • Şen, Nuran (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET İslam dininin temel ibadet şekillerinden olan hac, hem ferdin bizzat ruhi yapısını hem de toplumla olan yönünü içermektedir Çünkü hac, inançlı insanların aynı amaç için bir araya gelip, etkileşim ve iletişim içerisinde ...
 • Erkol, Gül (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Turizm bireylerin belirli amaçlarla bulundukları yerler dışında yaptıkları gezilere yönelik değişik eğlence, dinlenme, spor, kültürel aktiviteleri kapsayan farklı milletlerden ve dinlerden pek çok kişiye aynı anda hizmet ...
 • Doğan, Ertuğrul Bayram (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Bu araştırmada, hac ibadetini yerine getirecek hacı adaylarının katıldığı ve müftülüklerin düzenlediği hac seminerleri araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ il müftülüklerinin düzenlediği ...
 • Doğan, Ertuğrul Bayram (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Araştırmada öncelikle Oyun Kültürü, Türk Halk Oyunları, Türk Halk Bilimi ve günümüz Milli Eğitim Sisteminde Türk Halk Oyunları ile ilgili teorik kaynak taraması yapılmış ve daha sonra Sakarya ilinde 2009?2010 eğitim öğretim ...
 • Aka, Ayşe (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Bektaşî tarikatına adını veren Hacı Bektaş, XIII. yüzyılda Horasan'dan Anadolu'ya göçen dervişlerden birisidir. Yaşadığı önemde çok etkili olmuş bir şahsiyettir. Hayatı dilden dile aktarılarak Vilayetnâme isimli eserle ...
 • Gül, Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 2005)
  Haç, Hıristiyan akidesinin temelini oluşturmaktadır. Hıristiyan inancı, bu esas üzerine şekillenmiştir. Pavlus'la başlayan haç teolojisi Hıristiyanlığın umdesi haline gelmiştir. Tez, bu konudaki gelişimi şahıslara indirgemeden ...
 • Eğilmez İbrahim (Sakarya Üniversitesi, 2006)
  SAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez ÖzetiTezin Başlığı: Hadisat Gazetesine Göre Milli Mücadele'nin Başlangıç DevresiTezin Yazarı: brahim Eğilmez Danışman: Yrd. Doç. Dr. Orhan HülagüKabul Tarihi: 23.05.2006 ...
 • Eren, Gülsen (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Bu tezde hastalık kavramının tanımı, hadislerde geçen fiziksel ve ruhsal hastalıkların ne olduğu ve bu hastalıklara karşı nasıl tedbirler alınması gerektiği, tedavinin önemi ve tedavi yollarının neler olduğu ve sosyal bir ...
 • EREN, Gülsen (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Bankacılık sektörünün finansal yapı içerisindeki önemi ve üstlendiği kritik rol, sektörün faaliyet yapısı, ürünlerin çeşitliliği ve bu ürünlerin faaliyet alanı içerisinde nasıl, ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği gibi ...
 • İnak, Halil İbrahim (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  Bir kavram tahlîli olan tezimiz giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında konunun önemi, mahiyeti ve yöntemi hakkında bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Birinci bölümde hikmetin sözlük ve ıstılahî anlamları ...
 • Halil İbrahim İnak (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  Demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerini benimseyen ülkelerin kabul ettiği en temel ilkelerin başında örgütlenme özgürlüğünün tüm kesimlere tanınması ve bu hakların anayasal bir güvenceye kavuşturulması gelmektedir. ...
 • Koç, Nagihan (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  İnsanlık açısından bir bilinmez olan ölüm, İslam dini perspektifinden bakıldığında aslı itibariyle korkulacak bir olgu değildir. Diğer dinlerin, felsefî akımların ve tasavvufun ölüme karşı kendilerine özgü bir takım ...
 • Koç, Nagihan (Sakarya Üniversitesi, 2002)
 • Şentürk, Nurettin (Sakarya Üniversitesi, 2015)
  Metafizik konu ve kavramlar, insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bilimsel düşünce ile bu alanlar arasında zaman zaman bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu sorunlardan biri de metafizik varlık ...
 • Şentürk, Nurettin (Sakarya Üniversitesi, 2015)
 • Eren, İsa (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  İslam dininin ikinci temel kaynağı olan hadis, Allah tarafından verilen vahiyle oluşturduğu yaşam tarzının bütünüdür. Bir müslümanın hayatını düzenlemesi beklenen hadisler, müsteşriklerin kasıtlı, bazı müslümanların da iyi ...
 • Özdemir, Adem (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  Tebeü’t-tabiîn döneminin önde gelen hadis âlimlerinden olan Hafs b. Gıyâs Kufe’de doğup büyümüş, hadis ve fıkıh sahasında otorite şahsiyetlerden ilim tahsil etmiştir. Harûn Reşîd zamanında 177’de (793) Bağdat’ın doğu ...