Açık Akademik Arşiv Sistemi

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Title

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uslu, Osman (Sakarya Üniversitesi, 2017)
  Babacan liderliğin yazında güç mesafesi yüksek ve toplulukçu toplumlarda olumlu, buna karşın düşük güç mesafesi ve bireyci toplumlarda olumsuz algılandığı vurgulanmaktadır. Bu vurgular ile bazı ampirik çalışmaların bulguları, ...
 • Demir, Hami (Sakarya Üniversitesi, 2017)
  Babürlü Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Hümayun 1530'da tahta çıkmıştı. O, saltanatının ilk yıllarında devletin doğu vilayetlerindeki Afganlar ve kardeşleri ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Güçlü rakibi Afgan Şir Han'a ...
 • Yaraş, Talip Seyhan (Sakarya Üniversitesi, 1998)
  ÖZET Bugün dünyada en yayın sporlar arasında yer alan Badminton sporu, estetiği, çabukluğu, dayanıklılığı ve diğer motorik özellikler itibari ile fert ve toplum sağlığı bakımından önem arz etmektedir. Bu itibarla gelişmesi ...
 • Borubaev, Sabyrbek (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Halk arasında sözlü olarak anlatılan destanlar ve halk hikayeleri yüzyıllar boyunca dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak, ait oldukları milletlerin tarihlerine, coğrafyalarına, adet, gelenek ve göreneklerine, inanışlarına, ...
 • Arıcı, Fatih (Sakarya Üniversitesi, 2011)
  Araştırmanın konusunu oluşturan Bağbaşı ve Serdarlı yerleşmeleri idari olarak Erzurum ilinin Tortum ilçesine bağlıdır. Yerleşmelerin idari olarak bağlı olduğu Erzurum il merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almasına rağmen, ...
 • Bölek, Uğur Arif (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  ÖZET Ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullanılmasını amaçlayan ve ev sahibi ülkelere doğrudan ve dolaylı olarak çeşitli avantajlar sağlayan kıyı bankacılığı, ülkemizde serbest bölge çalışmaları esnasında ...
 • Mammadov, Agil (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Sovyetler Birliği'nin dağılmasıya birlikte Azerbaycan bölgede önemli aktör oldu.1990-1994 yıllarında Azerbaycan iç ve dış politikada bazı zorluklarla karşılaşmıştır.Bağımsızlığın ilk yıllarında çöküntüye uğrayan ekonomisinin ...
 • Poğda, Semiha (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bölgesel olarak yürüttükleri ya da küresel olarak yürütmeye çalıştıkları politikaları daha etkin hale getirmeleri için bölgede yükselen etkin politika uygulamaya başlayan Kazakistan ...
 • Kalyev, Muratbek (Sakarya Üniversitesi, 2004)
  Anahtar Kelimeler : Bağımsızlık, Rusya, dış tehdit, güvenlik, Kırgızistan. Bu çalışma Soğuk Savaş Sonrası, SSCB'nin yenik düşmesi ve dağılmasıyla ortaya çıkan Cumhuriyetler gibi bağımsızlığını kazanan Kırgızistan Cumhuriyeti ...
 • Akmoldoev, Kıyalbek (Sakarya Üniversitesi, 2006)
  1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan egemen bir devlet olarak bir ulus-devletin inşasürecine girmiştir. 70 sene komünist sistemi içinde insanlara kimliğini ?Sovyet İnsanı? olarakön planda tanıtılmaya çalışılması, ...
 • Gültekin, Gül (Sakarya Üniversitesi, 2008)
  Bir eserde kullanılan kelimeler, kelime grupları, cümle tipleri ve bu kelimelerin hangi sıklıkta kullanıldığı, yazarının üslubunu ve bakış açısını ortaya koymak bakımından çok önemlidir. Biz bu çalışmamızda XVI. yüzyılın ...
 • Karabacak, Regaip (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer alan Bakırköy ilçesi, idari bakımdan İstanbul iline bağlı olup, ilin güneybatısında yer almaktadır. Bakırköy ilçesinin günümüzdeki konumu kuzeyinde Güngören ve Bahçelievler ...
 • Hodza, Bajram (Sakarya Üniversitesi, 2013)
  Kosova tarihinde Gora bölgesi ve Gora halkı kendine özgü bir yere sahip olmuştur. Bu tarihin bir parçası olarak Gora'yı ve Goralıları içinde bulundukları stratejik konumları önemli hale getirmiştir. Osmanlı Devletinin ...
 • Işık, Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Kendi ulus devletlerini kurmak isteyen Balkan devletlerinin, içerisindeki azınlıklara yönelik asimilasyon ve göç ettirme politikalarını tarih boyunca canlı tuttuklarını görmekteyiz. Balkanlar'da en fazla Türk azınlığın ...
 • Yalçın, Abdullah Kutalmış (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Fransız Devrimi sonrasında etkili olmaya başlayan milliyetçilik olgusu, 19. yüzyılda dünyayı derinden etkilemiştir. Balkan topluluklarıda; milliyetçilik fikirlerinden etkilenerek yönetimi altında oldukları imparatorluklara ...
 • Özşen, Hüdaverdi (Sakarya Üniversitesi, 2008)
  Balıkesir'in sosyo-ekonomik yapısı adlı bu çalışma ile Balıkesir'in Cumhuriyet dönemini de içine alarak kısaca tarihçesi, idari ve nüfus yapısı ile tarih içinde bu yapıdaki değişiklikler, sosyal hayat ve siyasal yapısı, ...
 • Yıldırım, Alper (Sakarya Üniversitesi, 2005)
  SAÜ, Sosyal Bilimler EnstitüsüDoktora Tez Özeti TezİE Başlığı: Banka Birleşmelerinde Birleşmeye Esas Değerlendirme Yöntemleri ve Bir Uygulama Tezin Yazarı: Alper YILDIRIMDanışman : Yrd. Doç. Dr. Selahattin KARABINAR Kabııi ...
 • Keskin, Nurzahit (Sakarya Üniversitesi, 2008)
  Küreselleşmeye bağlı olarak her geçen gün daha da önem kazanan birleşme ve satın alma faaliyetleri, başta bankalar olmak üzere büyümeye dayalı stratejiler izleyen şirketlerin sıklıkla tercih ettikleri bir yöntem olarak ...
 • Altınsoy, Selçuk (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Güçlü ve kalıcı ekonomik istikrarı hedefleyen tüm ülkeler etkin ve gelişmiş bir bankacılık sektörü için çalışmaktadırlar. Temel işlevi fon arz edenlerle fon talep edenler arasında aracılık etmek olan bankalar bu işlemler ...