Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

  • Gökbunar, Bekir. (Sakarya Üniversitesi, 1996)
    ÖZET Üzerinde çalıştığımız BOA'daki 105 Numaralı Mühimme Defterinde 553 hüküm ve suret bulunmaktadır. Defterin tarihi dikkate alındığında (1105-1106/1693-94) Osmanlı Devletinin bir takım iç ve dış meselelerle yoğun olarak ...
  • Türker, Ali Sacit. (Sakarya Üniversitesi, 1996)
    Yapılan çalışma, Osmanlı Devleti'nin II. Abdülhamid döneminde yürütülen Balkan siyâseti çerçevesinde Arnavutluk'ta uygulanan devlet politikasını ortaya koymayı amaçlamıştır. Üzerinde çalışılan dönemde bölge üzerinde meydana ...