Açık Akademik Arşiv Sistemi

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Title

Browsing Yüksek Lisans Tezleri Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kalyoncu, Hatice (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Hamdi Namık Bey, Kâtip muavini Körpaşazade ibrahim Hulusi Efendi ile Fatma Hatice Hanımın oğludur. 1880 yılında, Manasür'da doğmuştur. Mülkiyede aldığı idare eğitiminin ardından Osmanlı Devletinin değişik kasabalarında ...
 • Akkor, Mahmut (Sakarya Üniversitesi, 2006)
  Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sırasında 10 cephede yapmış olduğu mücadeleler sonucunda savaştığıdevletlere ( ngiltere, Fransa, Rusya, talya, Romanya) esir düşmüş askerlerini araştırma konusu alan bu çalışmadayeri ...
 • Sebetci, Havva (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Kıta üzerinde yaşanan istila hareketleri, Avrupa'nın uzun süre siyasi istikrarsızlık yaşamasına neden oldu. Karanlık ve güvensizliğin egemen olduğu yüzyıllarda, aslında Avrupa insanı büyük bir değişim safhasına hazırlanıyordu. ...
 • Gürler, Hüseyin Burak (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  X.Yüzyıl da gerçekleşen yoğun Türk akınlarına karşı çaresiz durumda kalan Bizans İmparatorluğu, Avrupa'dan yardım istemiştir. İstenilen bu yardım çağrısına kendi çıkarları doğrultusunda cevap veren Papa, Anadolu'ya büyük ...
 • Özalp, Mürsel (Sakarya Üniversitesi, 2005)
  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYüksek Lisans Tezi Tezin Başlığı: I. iznik Konsili ve Hıristiyan Teoloj isindeki Yeri ve Önemi Tezin Yazarı: Mürsel Özalp Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fuat AYDIN Kabul Tarihi: 03. ...
 • Pehlivan Karataş, Ebru (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  Kant Transsendental Felsefe’sinde, bilinen nesneden ziyade, öznenin nesneyi bilme koşullarını inceler. Çünkü Kant’a göre nesne, öznenin sahip olduğu yetiler aracılığıyla kurulan bir tasarımdır. Özne bu yetiler sayesinde, ...
 • Türker, Ali Sacit. (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  Yapılan çalışma, Osmanlı Devleti'nin II. Abdülhamid döneminde yürütülen Balkan siyâseti çerçevesinde Arnavutluk'ta uygulanan devlet politikasını ortaya koymayı amaçlamıştır. Üzerinde çalışılan dönemde bölge üzerinde meydana ...
 • Arvasi, Melik (Sakarya Üniversitesi, 2011)
  Tezimizin konusu, Abdülhamit dönemindeki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ona karşı yaptığı muhalefettir. İttihatçılar'ın II. Abdülhamit'e karşı olan muhalefetlerini siyasi, içtimai, İktisadi ve eğitim gibi yönlerden ...
 • Özcan, Altan (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  Bu tezin amacı îkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası sisteme hakim olan Soğuk Savaş ve İki Kutuplu Sistemin Türk dış politikasına ve buna bağlı olarak Türk- Amerikan ilişkilerine etkisini araştırmak ve anlamaktadır. ...
 • Coşgun, Melek (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Bu araştırma, II. Mahmud döneminde ulemanın, bu dönemde modernleşmek yolunda gösterilen yenileşme hareketleri karşısındaki tavrını; tarihi ve kültürel bağların kendisine yüklediği sorumluluklar çerçevesinde modernleşme ...
 • Eskikurt, Ayşegül (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  ‘İslam’da kadın ve statüsü’ konusu İslam Dünyasının en önemli sorunlarından biridir. ‘Kadın’ konusu ne yeni ortaya çıkmış bir meseledir, ne de asırlardır çözüme kavuşturulabilmiştir. Kadının giyim-kuşamı, eğitimi ve öğretimi, ...
 • Gülcan, Sibel (Sakarya Üniversitesi, 2000)
  Verimlilik kavramı ve özellikleri, eğitimde verimlilik ve yükseköğretimde verimliliğin teşvik analizi yapılmıştır. İkinci bölümde Türk yükseköğretiminin; tarihsel ve günümüzdeki gelişimi, yasal açıdan, planlama açısından, ...
 • Topçu, Mine (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  Tarih boyunca insanların örtünme ihtiyacı kimi zaman tabiat şartları kimi zaman da inanç dünyaları etrafında şekillenmiştir. Bazı dönemler, bu tür yaşamsal alışkanlıkların oluşması ve değişmesinde belli özellikler ...
 • Çidem, Merve (Sakarya Üniversitesi, 2017)
  İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasi ve askeri faaliyetlerinin sonucu olarak 24 Temmuz 1908'de Sultan II. Abdülhamid yeniden Kanun-ı Esasi'yi yürürlüğe koyarak meşrutiyeti ilan etti. Halk, ilk günlerde meşrutiyetin ilanını ...
 • Kahyaoğlu, Müge (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Kökenleri Orta Asya'ya dayanan ve Anadolu topraklarında gelişmiş olan Türk çini sanatı, Osmanlı'nın Anadolu'ya yerleşmesiyle ilk önce, Bursa'da, sonra Edirne ve daha sonra da İstanbul'da görülmeye başlandı. Osmanlı Devletinin ...
 • Altuğ, Havva (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Osmanlı Dini Mimarisinin en önemli örneklerini oluşturan türbeler, özellikle Mimar Sinan'ın anlayışıyla daha da dikkat çekici bir hale gelmiştir. Bu üslubun devamı niteliğinde inşa edilen III. Murad Türbesi, Osmanlı ...
 • Nihal Bora (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır. Dil ediniminde en önemli unsurlardan biri; sözcüktür. Türkçe öğretiminde sözcük türleri bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma MEB yayınlarının okullarda ...
 • Şimşek, Mustafa Asım (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  Çalışmanın amacı düzgün iş bileşenleri çerçevesinde reel sonuçların gözlemlendiği mikro ölçekte bir analiz yapmaktır. Düzgün iş kapsamında yapılan çalışmaların çoğunlukla makro ölçekte ele alınması, mikro düzeyde yapılan ...
 • Erbaş, Yıldırım (Sakarya Üniversitesi, 2005)
  ÖZET SAÜ, Sosyal Bilimler EnstitüsüYüksek Lisans Tez Özeti Tezin Başlığı: Immanuel Wallerstein'in Dünya-S istemler Analizinin Değerlendirilmesi Tezin Yazan: Yıldırım ERBAŞ Danışman: Yrd, Doç. Dr. Mahmut KARAMAN Teslim ...
 • Gbondo, Sulaiman (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  Avrupa'daki göç krizi, bölgedeki popülist radikal sağ partilerin yükselmesiyle sonuçlanmıştır. Bu çalışma özellikle Fransa, Hollanda ve Avusturya'daki popülist radikal sağ partilerin politik başarısı ile göç krizi arasındaki ...