Açık Akademik Arşiv Sistemi

Kitap / Kitap Bölümü Koleksiyonu

Kitap / Kitap Bölümü Koleksiyonu

 

Recent Submissions

  • Güleç, İsmail.; Sella, Eleni; Okur, Alpaslan; İnce, Bekir; Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2019)
    ÖNSÖZ Her geçen gün dünya gelişmekte, dünya nüfusu artarken yaşayan diller sayısı azalmakta bazı diller tarihe karışmaktadır. Gelişen dünyada Türkiye de gelişimini her alanda hızla artırırken resmî dili olan Türkçe de ...
  • Okur, Alpaslan; Güleç, İsmail; İnce, Bekir; Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Sakarya Üniversitesi TÖMER, 2016)
    ÖZ: Bu çalışmada yurt dışında bulunan Türkçe öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin değişimi (UEYHBD) tek grup ön test son test modeline dayanan deneysel desen ile incelenmektedir. Çalışma ...