Fakülteler / Faculties

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Cebir 
  Çallıalp, Fethi (Sakarya Üniversitesi, 1994)
 • Sevinç, Vahdettin; Yalçın, Nevin (Sakarya Üniversitesi, 1993)
 • Yıldız, Güntekin (Sakarya Üniversitesi, 2013)
 • Çelik, M. Bilal.; Yazıcı, Serkan.; İskefiyeli, Zeynep; Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Tarih (2013)
 • Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü (Sakarya Üniversitesi, 2011)
 • Yıldırım, Neşide; Yıldırım, Kazım; Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Sosyal Hizmet (Sakarya Üniversitesi, 2007)
 • Alpargu, Mehmet; Öztürk, Yücel; Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Tarih (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  ÖNSÖZ Ukrayna ve Türk tarihine izahı imkânsız hizmetlerde bulunmuş olan Omeljan Pritsak'ın vefatını haber aldığımızda aklımıza ilk gelen şey, üzüntülerimizin beyanı dışında Türkiye'nin bu üniversal boyuttaki Türk dostu ...
 • Alpargu, Mehmet; Çelik, M. Bilal.; Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Tarih (Sakarya Üniversitesi, 2008)
 • Selvi, Haluk (Sakarya Üniversitesi, 2003)
 • Torkul, Orhan.; Gülseçen, Sevinç.; Çağıl, Gültekin.; Uçar, Muhammed Kürşad; İnal, Mehmet Melih ˙; Erol, Çiğdem; Ayvaz Reis, Zerrin; Selvi, İhsan Hakan; Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği; Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (Sakarya Üniversitesi, 2020)
  ÖNCE SÖZ Bir yıl aradan sonra sözümüze kaldıgımız yerden devam ediyoruz. Bu yıl "Mühendislikte Yapay ˘ Zeka ve Uygulamaları 3" kitabı ile bir seriye devam etmek istiyoruz. Umarız ki bu tür hizmetler yeti¸stirdigimiz ö ˘ ...
 • İşman, Aytekin; Öztunç, Mustafa; Özgür, Aydın Ziya (Sakarya Üniversitesi, 2020)
  Önsöz İletişim konusunda çalışma yapan akademisyenler olarak 2015 yılından bu yana “İletişim Çalışmaları” adlı kitabı düzenli olarak yayınlamaktayız. Bu yıl altıncısını yayımladığımız “İletişim Çalışmaları 2020” adlı ...
 • Yavuz, Hakan; Değirmenci, Tunahan; Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye (Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM), 2020)
  Önsöz Çevre kavramı birçok açıdan ele alınabilmektedir. Kavramın fen bilimlerini ilgilendiren yönü daha fazla incelenmekle birlikte, sağlık, ekonomik, sosyal ve tarihi boyutu da bulunmaktadır. Bu nedenle çevre ile ilgili ...
 • Güleç, İsmail.; Sella, Eleni; Okur, Alpaslan; İnce, Bekir; Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2019)
  ÖNSÖZ Her geçen gün dünya gelişmekte, dünya nüfusu artarken yaşayan diller sayısı azalmakta bazı diller tarihe karışmaktadır. Gelişen dünyada Türkiye de gelişimini her alanda hızla artırırken resmî dili olan Türkçe de ...
 • Gürler, Gökhan; Taş, Ali; Ersoy, Ahmet Yağmur; Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme; Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  Sunuş Girişimcilik mevcut bir etkinliği geliştirmek, farklı bir şey yapmak, yeni bir ürün üretmek ve var olmayan bir işletmeyi oluşturmakla ilgilidir. Bu yüzden yerleşik yapının geleneksel yol ve yöntemlerini değiştiren ...
 • Daşçıoğlu, Yılmaz; Pilten-Ufuk, Şahru; Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Üniversitesi, 2019)
  Sunuş Yirmi beş yıl, bir nesil demektir. Yeni doğanın ebeveyn olgunluğuna ulaşması bir nesil değişmesine işaret eder. Sakarya Üniversitesi’nin kuruluşunun (1993) üzerinden çeyrek asır geçmiş; aynı yıl kurulan bölümümüz ...
 • Torkul, Orhan.; Gülseçen, Sevinç.; Uyaroğlu, Yılmaz.; Çağıl, Gültekin.; Uçar, Muhammed Kürşad.; Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği (Sakarya Üniversitesi, 2017)
 • Coşkun,Recai.; Güner, Samet; Coşkun, Sevda Yaşar.; Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme (Sakarya Üniversitesi, 2017)
  Tamamı Balkan ülkelerinde ve genellikle tarihe dokunulan şehirlerde gerçekleşen sekiz uluslararası kongre ile Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, alanında öncü olduğunun farkında, alçakgönüllü ama azimli ve ...
 • Akbıyık, Adem; Çapraz, Kürşat; Taşkın, Kamil; Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme; Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri (Sakarya Üniversitesi, 2017)
  III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi işbirliğinde Sakarya’da gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en güzel kampüslerinden biri olan Sakarya ...
 • Akbıyık, Adem; Taşkın, Kamil; Çapraz, Kürşat; Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme; Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri (Sakarya Üniversitesi, 2017)
  III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi işbirliğinde Sakarya’da gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en güzel kampüslerinden biri olan Sakarya ...
 • Okur, Alpaslan; Güleç, İsmail; İnce, Bekir; Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Sakarya Üniversitesi TÖMER, 2016)
  ÖZ: Bu çalışmada yurt dışında bulunan Türkçe öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin değişimi (UEYHBD) tek grup ön test son test modeline dayanan deneysel desen ile incelenmektedir. Çalışma ...

View more