Açık Akademik Arşiv Sistemi

Bazı şifalı bitkilerin antioksidan aktivitilerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yardımcı Doçent Doktor Gülnur Arabacı
dc.date.accessioned 2021-03-19T12:55:33Z
dc.date.available 2021-03-19T12:55:33Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/80015
dc.description 06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.
dc.description.abstract Antioksidanlar, radikal oluşumunun sınırlandırılması, radikal reaksiyonlarının sona erdirilmesi ve oluşan radikallerin etkisiz hale getirilmesinden sorumlu moleküllerdir. Beslenmenin büyük bir kısmını oluşturan meyve ve sebzeler ile doğal antioksidan etkili bileşikler, metabolizmaya katılır ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etki gösterirler. Bu koruyucu etki, besinlerde bulunan askorbik asit, tokoferoller, karotenoidler, flavonoidler, fenolik asitler ve tiyoller gibi antioksidan özellikli bileşiklerden kaynaklanır.Bazı bitkiler, özellikle flavonoidli yapıları yüksek antioksidan aktiviteler gösterir. Bu nedenle vücudun endojen savunma sisteminin diyetle alınacak antioksidan bileşikler ile desteklenmesi gerektiği görülür. Bu bitkiler ile beslenerek alınan flavonoidler metabolizmada, kanser, kalp, akciğer, karaciğer hastalıkları ve bunlar gibi birçok kronik rahatsızlığı tedavi amaçlı etki gösterir.Bitkilerin bu fonksiyonları büyük önem teşkil ettiğinden bu konuda bir çalışma tercih edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye'de yetişen ve tedavi amaçlı da kullanılabilen bitkilerden Sedef Otu (Ruta graveolens), Pelin Otu (Artemisia absinthium), Civanperçemi (Achillea millefolium)'nin Balkanlarda yetişen türü Kunitsa otu ve Adaçayı (Salvia officinalis)'nın Balkanlarda yetişen türü Ciğertaze Otu bitkilerinin antioksidan aktiviteleri incelenmiştir. Bu amaçla bitkiler etüvde belirli bir sıcaklıkta kurutulup, doğrayıcı ile ufak parçalar haline getirildikten sonra etanol, metanol, aseton ve etil asetat çözücüleri ile ekstrakte edilerek farklı metodlar ile antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir.Bitkilerin antioksidan kapasiteye neden olan türlerinin belirlenmesi amacıyla, her ekstraktın Folin Cioceltau reaktifi ile toplam fenolik madde içeriği, alüminyum nitrat yöntemi ile toplam flavonoid madde miktarı, DPPH üzerinden serbest radikal süpürücü etki tayini, H2O2 giderme aktivite tayini, bakır (II) iyonu indirgeyici antioksidan kapasite tayini (CUPRAC), Süperoksit (O2.-) anyon radikali tayini, indirgeme kapasite tayini ve Demir (II) iyonları şelatlama aktivite tayini UV?vis spektroskopisi ile yapılmıştır.Anahtar kelimeler: Antioksidan aktivite, Sedef Otu, (Ruta Graveolens), Pelin Otu, (Artemisia Absinthium), Kunitsa Otu, Civanperçemi, (Achillea Millefolium), Ciğertaze Otu, Ada Çayı, (Salvia Officinalis)
dc.description.abstract Antioxidants are responsible molecules that limiting the formation of a radical, resulting radical reactions and neutralizing radicals. Fruit and vegetables that constitute the majority of feeding and natural antioxidants involved in metabolism, and they show a protective effect against various diseases. This protective effect is caused by antioxidant compounds such as ascorbic acid, tocopherols, carotenoids, flavonoids, phenolic acids and thiols.Some plants ,especially the flavonoid structures, show the highest antioxidant activity. Thus, the body?s endogenous defense system should be supported by dietary antioxidant compounds. The flavonoids that are in these plants show therapeutic effect such as cancer, heart, lung, liver diseases and many other chronic diseases in metabolism.This study is chosen because of crucial functions of these plants. In this study, plants grown in Turkey and can also be used for the treatment of Rue (Ruta Graveolens), Wormwoood, (Artemisia Absinthium), Yarrow (Achillea Millefolium) Kunitsa type of grass that grows in the Balkans, Sage (Salvia Officinalis) Freshliver type of grass that grows in the Balkans were investigated about antioxidant activities. For this purpose, plants dried in the oven at specific temperatures,they were developed into small pieces with a blender after that the plants extracted with ethanol, methanol, acetone and ethyl acetate resolution, so that the antioxidant activity were determined by different methods.In order to determine the antioxidant capacity of the species, all of the extracts will be analyzed with various methods which ttotal phenolic content with Folin Cioceltau reagent, total flavonoid content with aluminum nitrate method, DPPH free redikal scavenging through the determination, the determination of the activity of removal of H2O2, copper (II) ion reducing antioxidant capacity determination (CUPRAC), Superoxide (O2.-) anion radical assay, determination of capacity reduction, Iron (II) ions chelating activity assay, and in support of with UV-vis spectroscopy.Key Words: Antioxidant activity, Rue (Ruta Graveolens), Wormwood (Artemisia Absinthium) Kunitsa, Yarrow (Achillea Millefolium), Sage tea, Freshliver (Salvia Officinalis)
dc.format.extent XI, 71 yaprak : şekil ; 30 cm.
dc.language Türkçe
dc.language.iso tur
dc.publisher Sakarya Üniversitesi
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject Antioksidan aktivite
dc.subject Sedef otu
dc.subject (Ruta graveolans)
dc.subject Pelin otu
dc.subject (Artemisia absinthium)
dc.title Bazı şifalı bitkilerin antioksidan aktivitilerinin belirlenmesi
dc.type TEZ
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya Bilim Dalı
dc.contributor.author Arıduru, Rana
dc.relation.publicationcategory masterThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record