Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Büyükkoca, Edip (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Bu makalede yazar tarafından geliştirilen ve yazılan, Çok Kompo- nentli Distilasyon Hesaplamaların da başarıyla uygulaması yapılan yeni bir FORTRAN IV programı tanıtılacaktır. Söz konusu komputer programı ile ideal ve ideal ...
 • Uluer, İhsan (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  The multipole mixing ratios (S) of transitions in ,S2Gd, t52Sm, '”Gd and ,i6Gd were measured by y— y (Q), eK— y (f>) directional correlation and nuclear orientation experiments to see the effect of deformation the sign and ...
 • Güleç, Kemal (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Türkiye’de çevre kirlenmesi ve buna bağlı olarak meydana gelen çevre problemleri aktüel konular haline gelmiş bulunmaktadır. Gerçekten gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çevre problemleri üzerinde büyük bir hassasiyete ...
 • Şen, Zekai (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Tabiatta sürekli bir şekilde oluşan yağış, yüzeysel akış, sızma, yeraltı suyu, buharlaşma gibi hidrolojik olayların ölçümleri neticesinde elde edilen zaman serilerinin süresi oldukça kısadır. Kısa olan bu serilerden elde ...
 • Büyükkoca, Edip; Yamada, Ikoha (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Lineer programlama problemi, tahdit şartları ve gaye fonksiyonu karakteristikleri esas alınarak bir kaç tipe ayrılmış, ve her tipe uygulanabilen simpleks metotda bir direkt yaklaşım gösterilmiş bu yaklaşım Amundson’dan ...
 • Uluer, İhsan; Khan, M.N. (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  The directional correlation measurements is a povoerful technique for the study of nuclear structure. The formalism of the method is quite complex, but it can be reduced to simpler forms for the application in the experimental ...
 • Büyükkoca, Edip (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  This monograph proposes two new logics for LP problems, namely i) choosing optimal active constraints and non-zero variables, ii) pro- duction of the adding constraint (CONAD). Direct Approach Method, Simplex Method, and ...
 • Çuhadar, Nurettin; Çapan, Levon; Anık, Salahattin (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Saç çekme matrisleri saçlara şekil vermede kullanılan takımların bir parçasıdır. Bunlardan silindirik bir kabın çekilmesinde pek yaygın olarak kullanılan halka biçimindeki matris endüstride büyük önem taşır. Her takım için ...
 • Erkek, Cevat; Uymaz, Ali (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Bu çalışmada su yapılarında yaygın şekilde kullanılan düşey kapakların altından ve üstünden su geçmesi halindi meydana gelen oyulmalar modelde incelenmiştir. Deneylerde batmamış akım ve kapak ar kasında kohezyonsuz gevşek ...
 • Şen, Zekai (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Hidrolojik zaman serilerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi ardışık gözlemlerin birbiri ile serisel olarak bağıntılı olmasıdır. Bu özelliğe hidrolojide «ısrarlılık* adı verilir. Israrlılık biri birinci mertebeden ...
 • Uluer, İhsan (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Gd’un gamma bandında bulunan 1511 keV’luk enerji seviyesi, büyük MI multipohine sahip !f y— 2 r,, küçük fakat oldukça kesin MS multipolüne sahip 1/ y— 6+grve lf'y— 2\,r geçişleri ile ilk hale dönmektedir. Bu ise 1511 keV ...
 • Erkek, Cevat (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Akarsularda askı halinde taşman katı maddelerin büyüklüğü hakkında değişik görüşler mevcuttur. Katı maddelerin baraj haznelerini beklenenden çabuk doldurması çok yönlü araştırmalara vesile olmaktadır. Bugün akarsularda ...
 • Muslu, Yılmaz (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Yağmur suyu haznelerinin kapasitesine tesir eden faktörlerin mümkün olduğu kadar çoğunu göz önünde tutan, basit fakat güvenilir bir metoda ihtiyaç vardır. Teklif edilen metod, drenaj alanına ait S- eğrisine dayanmakta olup ...
 • Muslu, Yılmaz (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Damlatmak filtrelerdeki gibi bir taneli ortamda tanelerin üzerinde meydana gelen akım, uzun zamandan beri inceleme konusu olmuştur. An cak, bir hayli zaman ve emek sarfedilmiş olmasına rağmen, genel olarak kabul edilmiş ...
 • Anık, Salahaddin (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Biyolojik malzemenin uzun süre muhafaza edilmesi, hastaların tedavisindeki hücresel doku naklinde büyük bir önem taşır. Böyle bir muhafaza, gerekli hücrelerin terapatik miktarda her zaman ve geniş ölçüde mevcudiyeti ...
 • Büyükkoca, Edip (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Kimya sanayii tarihi gelişmesini birbirinden farklı özelliklere sahip üç devir içinde tamamlayarak bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu devirler tarih sırasma göre sıralanacak olursa a) 1. Dünya savaşı öncesi b) ...
 • Arıkan, Hamdi (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
  Aşağıdaki yazının amacı lineeroperatörler hakkında genişletilmiş teoremleri vermektir. Bununla ilgili olarak «sıralanma», Zorn Lemması, Zermelo teoremi ve Zermelo’nun seçme aksiyomu ifade edilmiştir.
 • Erkek, Cevat (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)
 • Göknil. M. Halit; Saatçı, Ahmet M. (Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1976)