Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi Açık Akademik Arşiv Sistemi Sakarya Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik yayınları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, görünürlüğü ve etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak açık erişime sunar.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Şirin , Şükrü (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  İslâm Aile Hukukunda Mehir adlı bu Yüksek Lisans tezinde Aile Hukukunun bir bölümü ele alınmıştır. Ailenin oluşmasında ilk basamağı teşkil eden nikah akdinin bir takım hukuki sonuçları vardır. Bu hukuki sonuçların bir kısmı ...
 • Yılmaz, Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET Bir yönetim biçimi olarak demokrasi en çok tartışılan kavramlardan biridir. Demokrasi, bir tarihi gelişim süreci yaşamış ve bu süreçte demokrasinin referansları da sürekli bir değişime uğramış, mahiyet itibariyle ...
 • Paksu, Osman Abidin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  TÜRKÇE ÖZET îediüzzaman'm İşârâtü'l-İ'câz adlı tefsirinin en ayırıcı özelliği, tefsirini yazdığı ortamın çok farklı olmasıdır. Savaş şartlarında ve yanında hiçbir ıcaynak olmadan ağır şartlar altında bu eserini yazmış ve ...
 • Evirgen, Hayrettin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Bu çalışmada işletmelerde kullanılan network tipleri tarihi süreç içerisinde ele alınmış ve netvvork topolojileri açıklanmıştır. Daha sonra günümüzde kullanılan yüksek performanslı ağ teknolojileri incelenerek yerel ...
 • Gökdemir, Süleyman (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Factoringe kısaca alacak hakkının satışı denilebilir. 1988 yılında bir bankanın bünyesinde alt birim olarak uygulanmaya başlamıştır. Factoring adı altoda müstakil bir şekilde kuruluşu ise 1990 yılında gerçekleşmiştir. ...

View more