Açık Akademik Arşiv Sistemi

4-Fenil-1, 3-Oksazolidin- 2-On ile kükürtlü analoglarının geometrik, optik ve titreşim özelliklerinin teorik olarak incelenmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)