Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

Sort by: Order: Results:

 • Gündüz, Songül (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Araç hareket halindeyken elektrik sistemini besleyen enerji jeneratör tarafından üretilmektedir. Araçta bulunan cihazların güvenliği için üretilen bu enerjinin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Özellikle askeri savaş ...
 • Güzel, Nusret (Sakarya Üniversitesi, 2005)
  Anahtar Kelimeler: Asenkron Makina, PWM, Hız Kontrolü, Modelleme Asenkron makinalar sağlam yapılan ve az bakım gerektirmeleri sebebiyle sanayide motor olarak en çok kullanılan makinalardır. Bu makinalar gerilim genliği ve ...
 • Kütük, Haydar (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Mikroşerit antenler özellikle son yıllarda bilimsel çalışmalara daha çok konu olmaya başlamış ve kendine daha geniş uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Mikroşerit antenlerin hafifliği, uygulandığı yüzeye kolayca uyum ...
 • Aybar, Oğuz (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  ÖZET Anahtar Kelimeler: Sayısal abone hattı, veri güvenliği, bant genişliği Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak insanların bilgiye olan ihtiyacı artmakta, daha fazla bilgiye daha kısa sürede ulaşmak ...
 • Aybar, Oğuz (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  ÖZET Anahtar Kelimeler: Sayısal abone hattı, veri güvenliği, bant genişliği Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak insanların bilgiye olan ihtiyacı artmakta, daha fazla bilgiye daha kısa sürede ulaşmak ...
 • Ünal, Cevat (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET ANAHTAR KELİMELER : Anahtarlı Kapasite Devreleri, Anahtarlı Kapasite Filtre Devreleri, Anahtarlı Kapasite Filtre Devrelerinin Gerçeklenmesi, Anahtarlı Kapasite Filtre Devrelerinin SPICE Programı ile Analizi. Bu çalışmada ...
 • Kızmaz, Hakan (Sakarya Üniversitesi, 2009)
  Asılı sarkaç, yıllardır farklı kontrol metodlarının performansının incelenmesinde kullanılagelmiştir. Sistemlerdeki parametre değişimleri kararsızlığa sebep olabilmektedir. Söz konusu parametre değişimlerine karşı uyarlama ...
 • Küçüker, Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  Anahtar kelimeler: Asılı Sarkaç Sistem, Konum kontrolü, Model Esaslı AdaptifKontrol, PIDOn sekizinci yüzyıldan günümüze dek degisik alanlarda uygulanan asılı sarkaçsistemi konum kontrolü kontrol mühendisliginin önemli bir ...
 • Demirkol, Özmen Emre (Sakarya Üniversitesi, 2004)
  ÖZET Anahtar kelimeler : En kısa yolun hesaplanması, Dijkstra Algoritması Internet' de bugün yaşanan en büyük sorun, verilerin kaynaktan hedefe en kısa sürede ulaşmasıdır. Veri aktarımında adres kontrol ve yönetiminin beyni ...
 • Kurt, Fatih (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  ÖZET Anahtar Kelimeler : Elektrostatik Deşarj, ESD, TVS Diyot, Antistatik, Regülatör Diyot, Network sistemlerinin korunması Elektronik Devrelerden akan yüksek Elektrostatik Deşarj akımları, termal ısınmayla hasara ve büyük ...
 • Vatansever, Fahri (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  ÖZET Anahtar kelimeler: Sinyal, bilgisayar, analog-dijital çevirici, örnekleme, paralel arabirim devresi, veri toplama ve işleme, Ayrık Fourier ve Hızlı Fourier dönüşümü. Sistemlerin çalışması, kontrol birimleri tarafından ...
 • Yılmaz, Ersoy (Sakarya Üniversitesi, 2004)
  ÖZET Anahtar kelimeler: Pspice, BJT, karakteristik, hata analizi, BJT DC akım denklemleri, Pspice BJT modeli, bipolar tranzistor model parametreleri. Günümüzde bir çok alanda olduğu gibi elektronik endüstrisinde de gelişmeler ...
 • Çetinel, Mustafa (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Günümüzde elektronik cihaz kullanımının hızla artmasından ve bu nedenle elektrikli ve elektronik cihazlarının birbirine yakın ve bir arada çalışmak zorunda olmalarından dolayı Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), ülkeler ...
 • Kocar, Sami (Sakarya Üniversitesi, 1998)
  ÖZET Anahtar kelimeler: ISDN, Haberleşme şebekesi, Centex Santral ve No.7 sinyalleşmesi. ISDN, kullanıcının tüm haberleşme hizmetlerini "bir arada " ve günümüzdekilere oranla "çok daha gelişmiş " bir şekilde sunmayı ...
 • Ege, Adem (Sakarya Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışmada üç fazlı sincap kafesli bir asenkron motorun durum değişkenlerinin kestirimi için yalnızca stator gerilimi ve rotor açısal hızı ölçümlerini kullanan yinelemeli bir kestirim algoritması önerilmiştir. Motorun ...
 • Pehlivan, İhsan (Sakarya Üniversitesi, 2001)
  ÖZET Anahtar Kelimeler : Bulanık mantık, Bulanık mantık kontrolör, İki girişli bulanık PID, Tek girişli bulanık PID, Look-up tablosu, Resetleme parametresi, Genelleştirilmiş bulanık PI kontrolör. Günümüzde bilimin amacı ...
 • Kaya, Muhammet (Sakarya Üniversitesi, 2006)
  Asansörlerin Avrupa Standartları kapsamında, hesapları ve CE işaretlemesinin detaylı olarakincelenmesi bu tezin konusu ve amacını teşkil eder. Öncelikle asansörlerin sınıflandırılması,aksamı ve hesapları; asansörlerde CE ...
 • Suna, Bedriye (Sakarya Üniversitesi, 2009)
  Kontrol çalışmalarının sanayideki birçok proseste önemli bir yeri olduğundan, bu alanda yapılan ve yapılmaya devam edilen çalışmaların değeri daima artmaya devam edecektir.Çeşitli kontrol yöntemleri kullanılarak hassasiyeti ...
 • Abdien Ali Abdulla, Fawzia (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Doğru pozisyon ve hedeflerin sayısı hava trafik kontrol ve füze savunması için çok önemli bilgilerdir. Bu çalışma, çoklu sensorlü çoklu hedef takibi sistemlerindeki veri füzyonu ve durum tahmini problemlerı için dağıtık ...
 • Bıyıklı, H. Muhammed (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Anahtar kelimeler : Dengesiz güç, Dijital röle, Mikrokontrolör Üç fazlı sistemlerde ani güçteki frekansın iki katı frekansta salınan sinüzoidal bileşenin dengesizlikten oluştuğunu açıklayan bağıntıyı kullanarak üç ...