Açık Akademik Arşiv Sistemi

Risk sermayesi ve risk sermayesi sektörünün gelişiminde faizsiz finas kurumlarının rolü

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess