Açık Akademik Arşiv Sistemi

Medyanın popüler kültüre etkisi ve yükselen pop müzik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yardımcı Doçent Doktor Ali Arslan
dc.date.accessioned 2021-04-22T09:22:23Z
dc.date.available 2021-04-22T09:22:23Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Kızıldağ, Şaban. (1997). Medyanın popüler kültüre etkisi ve yükselen pop müzik. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sakarya.
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/94881
dc.description 06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.
dc.description.abstract Medya Türk toplumunda hiç bir toplumsal kurumun gösteremediği bir güç ile toplumun her kesimini etkisi altına almakta ve özellikle toplumsallaşmanın şekillendiği ve sosyal kimliğin ağırlıklı olarak kazanıldığı 15-25 yaş arası gençlere yönelik mesajları ile geleneksel kültürü bozarak yerine yeni bir kültürü inşaa etmektedir. "Popüler kültür" olarak adlandırdığımız bu yeni kültür biçiminde, toplum homojenleşmiş, zevkler, değerler benzer ve basit bir hal almıştır. Türk toplumunda gençler günde 3-6 saatlik bir zaman dilimini medya ile içice geçirmektedirler. Türkiye'de popüler kültüre verilebilecek en somut örnek ise; radyo ve televizyonlardaki artışla yükselişe geçen "pop müzik " gerçeğidir. Bugün Türk gençliğini etkisi altına alan bu müzik türü, dili, müziği, sanatçılarıyla popüler kültürün homojen, basit ve yozlaştırılmış tüm örneklerini sergilemektedir. Pop müzik medya ile yükselişe geçmiş ve günde binlerce saatlik müzik yayını ile Türkiye'nin yükselen müziği olmuştur. Türkiye'deki kültür değişimi devam etmekte, medyada bu değişimi önemli ölçüde etkilemektedir. Kendilerini çok açık biçimde tanımlayamayan gençlik ve popüler kültür bir sosyolojik olgu olarak uzun yıllar üzerinde çalışılacak bir alan olacaktır.
dc.description.abstract With the power shown by no other sector, media has been influencing every sector of society and especially with their messages directed toward the younger adult group between the ages 15-25, who are at the term of building a personality and forming socialization, by destroying traditional culture and gradually replacing it with a new one. The society has become homogenous and pleasures and values have taken on a similar and simple manner with mis new wave called "Popular culture". In the Turkish community the yought engage with media 5-6 hours daily. The most concrete example that can be given for popular culture in Turkey is the "Pop music" reality which is rating high via its increase on radio and televisions. This type of music which is effecting the youth of Turkey displays all the homogenous, simple and degenerated patterns of popular culture with its language, music and singers. Pop music has risen by the aid of media and through its thousands of hours of daily music broadcast has become the high rating music of Turkey. The cultural change in Turkey continues and the media continues to effect this change increadibly. Youth and popular culture which define themselves clearly will be, as a sociological phenomenon an area of study for many years.
dc.format.extent V, 101 yaprak ; 30 cm.
dc.language Türkçe
dc.language.iso tur
dc.publisher Sakarya Üniversitesi
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject 06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.
dc.title Medyanın popüler kültüre etkisi ve yükselen pop müzik
dc.type masterThesis
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Genel Sosyoloji Bilim Dalı
dc.contributor.author Kızıldağ, Şaban
dc.relation.publicationcategory TEZ


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess