Açık Akademik Arşiv Sistemi

Üniversite sanayi işbirlikleri ve Sakarya’daki durum

Show simple item record

dc.contributor.advisor Profesör Doktor Engin Yıldırım
dc.date.accessioned 2021-04-06T09:23:26Z
dc.date.available 2021-04-06T09:23:26Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Kılıç, Gürkan. (2004). Üniversite sanayi işbirlikleri ve Sakarya’daki durum. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sakarya.
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/94601
dc.description 06.03.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.
dc.description.abstract Anahtar Kelimeler : Üniversite Sanayi İşbirliği, Sakarya, Sakarya Üniversitesi Günümüzde bilgi toplumu olabilmenin yolu daha fazla bilgi ve enformasyon üretme ve kullanabilmekten geçmektedir. Gelişmiş ülkeler, bilgiyi daha fazla kullanarak, diğer ülkelerden ayrıcalıklı konuma gelmişlerdir. Gelişmekte olan ülkeler arasında olan Türkiye'nin ise bilgi toplumu olma yolunda önemli mesafeler kat etmekle birlikte, çok da fazla gelişme gösterdiğini söylenmek mümkün değildir. Bunun nedenlerinin başında Ar-Ge faaliyetlerine gerektiği gibi önem verilmemesi ve yeterli fınansal desteğin sağlanamaması gelmektedir. Türkiye'de, Ar-Ge faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği kurumlar üniversitelerdir. Bu nedenle bilgi toplumuna giden yolun üniversitelerden geçtiği söylenebilir. Türkiye'deki üniversitelere aktarılan kaynakların, dünya standartlarının çok altında olması da bilgi toplumuna geçiş sürecini yavaşlatan etkenlerden biridir. Gelişmiş ülkeler, üniversite sanayi işbirliğine her geçen gün daha fazla önem vererek gelişmelerini hızlandırırken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde üniversite sanayi işbirliğinin önemi henüz yeterince kavranamamıştır. Ülkemizin kalkınması ve ekonomik gelişmesini sürdürebilmesi için, özellikle sanayinin, bilgi ve enformasyon ile bütünleşmesi gerekmektedir. Bunun için sanayi ile bilgi üreten kurumlar olan üniversitelerin daha yoğun bir işbirliği içinde olmaları büyük, önem arz etmektedir. Ülkemizde geçmişi çok eskilere dayanmayan ve henüz tatmin edici sonuçlar elde edilememiş olan üniversite sanayi işbirliği alanında, yapılması gereken çalışmalar vardır. Sakarya'da üniversite sanayi işbirliği konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Sakarya sanayisinin sıkıntıları ve yeni kurulan üniversitelerinden biri olan Sakarya Üniversitesi 'nin sorunları, Sakarya'daki üniversite sanayi işbirliğinin yeteri kadar verimli olmasını engellemiştir. Son dönemlerde yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen başarılı örnekler ise gelecekten olumlu beklentileri arttırmıştır.
dc.format.extent XI, 120 yaprak : şekil, tablo ; 30 cm.
dc.language Türkçe
dc.language.iso tur
dc.publisher Sakarya Üniversitesi
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Bilgi toplumu - Türkiye
dc.subject Üniversiteler - Türkiye
dc.subject Üniversite- sanayi işbirliği
dc.subject Teknoparklar
dc.title Üniversite sanayi işbirlikleri ve Sakarya’daki durum
dc.type masterThesis
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
dc.contributor.author Kılıç, Gürkan
dc.relation.publicationcategory TEZ


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/