Açık Akademik Arşiv Sistemi

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yeni yönelimler : new trends in teaching Turkish as a foreign language

Show simple item record

dc.contributor.editor Güleç, İsmail.
dc.contributor.editor Sella, Eleni
dc.contributor.editor Okur, Alpaslan
dc.contributor.editor İnce, Bekir
dc.date.accessioned 2021-01-13T11:41:38Z
dc.date.available 2021-01-13T11:41:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Güleç, İsmail., Sella, Eleni, Okur, Alpaslan, İnce, Bekir. (Yayına Hazırlayan)(2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yeni yönelimler : new trends in teaching Turkish as a foreign language. Sakarya : Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları en_US
dc.identifier.isbn 978-605-2238-18-9
dc.identifier.isbn 978-605-2238-19-6
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/76086
dc.description Bu kitabın içeriği, 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde Atina/Yunanistan’da düzenlenen “5. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi” bildiri metinlerinden oluşmaktadır. en_US
dc.description.abstract ÖNSÖZ Her geçen gün dünya gelişmekte, dünya nüfusu artarken yaşayan diller sayısı azalmakta bazı diller tarihe karışmaktadır. Gelişen dünyada Türkiye de gelişimini her alanda hızla artırırken resmî dili olan Türkçe de diğer dillerin aksine yaygınlığını ve konuşulma sahasını, konuşan sayısını artırmaktadır. Gelişen dünyada Türkiye’nin bu hızlı gelişimi önemli ölçüde fark edilir olduğundan Türkiye’ye ilgi artmakta ve en fazla ilgi de yükseköğrenimlerini Türkiye’de gerçekleştirmek isteyen genç nüfus tarafından gösterilmektedir. 2019 verilerine göre hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinden Türkiye’deki üniversitelerde yüz elli bin civarında öğrenci eğitim görmektedir. Bu sayının katlarca fazlası da Türkiye’de yükseköğretim görmek için çaba harcamaktadır. Bu durum da Türkçenin dünyadaki genç nüfus tarafından öğrenilmek istenen dillerin başında geldiğini göstermektedir. Sadece yükseköğrenimlerini Türkiye’de gerçekleştirmek isteyen genç nüfus değil çeşitli gereksinim ve sebeplerle Türkçeyi öğrenmek isteyen ve Türkçeye ilgi duyan önemli bir nüfusun da olduğu bilinmekte ve görülmektedir. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezlerinin sayısının ve faaliyetlerinin artması, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının faaliyet sayısı ve kapsam alanının artması, Maarif Vakfı okullarının sayısının artması Türkiye’ye ve Türkçeye olan ilginin her geçen gün arttığını göstermektedir. Tüm bu gelişmeler ve artışların yansıması olarak da yeni bir disiplin alanı olan “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” nin Türkiye’de ve Türkiye dışında gelişmesi akademik anlamda da yeni arayışlar ve ihtiyaçlar getirmektedir. Bütün bunların farkında ve Sakarya Üniversitesi olarak 2015 yılında başlattığımız “Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kongresi/Internatioanl Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language (ICOTFL)” sırasıyla Gent/Belçika (2015), Münih/Almanya (2016), Tiran/ Arnavutluk (2017), Kiev/Ukrayna (2018), Atina/Yunanistan (2019)’da gelişerek ve ilgi artarak başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Başarıyla gerçekleşen bu Kongrelerimizin değerli katılımcılarının çalışmalarını ise bu alana katkı sağlaması umuduyla herkesin erişimine açık tutmaya önem verdik. Elinizdeki bu kitap, 2019 yılında Atina’da beşincisini gerçekleştirdiğimiz Kongremizin üç dilde (Türkçe-İngilizce-Yunanca) tebliğ edilen bildiri metinlerinin bir kısmını oluşturmaktadır. Kitabın ve içindeki bilgilerin/bildirilerin alana katkı sağlamasını temenni ederek 2020 yılında altıncısını düzenleyeceğimiz 6. ICOTFL 2020 Kazan bildiri kitabımızla tekrar karşınıza çıkmayı umut ediyoruz. ICOTFL Düzenleme Kurulu en_US
dc.description.tableofcontents İçindekiler Akademik Amaçlı Türk Dili Öğretiminde Teknoloji Kullanımı............................. 9 Nikolaos Liazos Bulgaristan’da Türkçe Eğitim ve İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının (1992-2015 Yılları) Karşılaştırılması.............................29 Levent DOĞAN, Gonca GÜLVODİNA Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde İlköğretim Ders Kitaplarını Söz Varlığı.....51 Bülent ÖZKAN - Ferdi BOZKURT Türkçe Eğitiminde İki Dillilik Olgusu ve Evrimi: İstanbul Özel Rum Okullarında İki Dillilik ve Çok Dillilik Eğitimi Sorunu...............................65 Emilia Themopoulou Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.......................79 Mehmet Barış HORZUM Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Sıralaması..............................93 Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Youtube Ders Anlatım Videoları.....105 Enes Atay, Selin Asya Yaşar Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Lisans Dersi mi, Bilim Dalı mı, Sertifika Programı mı? ....................................................................119 Melike ERDİL Yabancılar İçin Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı (Yedi İklim Türkçe A-1 İle Yeni Hitit Temel-1 Kitapları Örneğinde) ...............153 Engin ÖMEROĞLU Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Okuma ve Dinleme Etkinliklerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi....179 Nurşat BİÇER Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ödevlerin ve Kur Gelişimlerinin İzlenmesinde Edmodo Uygulamasının Kullanımı.................................................195 Sümeyra BOZKURT Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Projelerde Görevli Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Algı ve Yeterlilikleri.................201 Elif BEYDİLİ KAYA Yunanlılara Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde “İyelik Ekleri”nin Kullanımı.......................................................................................215 Hristina Şanlıoğlu Contrastive Analysis of Fixed Expressions in Greek and Turkish: Theoretical Considerations and Teaching Applications.......................................225 Eleni KARANTZOLA, Konstantinos SAMPANIS, Ioannis GALANTOMOS, Eva ACHLADI, Hasan KAILI Microinsults in Foreign Students in Universities of Turkey................................249 İsmail Güleç, Erkan Özden, Umut Kaya Modern Approaches To Teaching Turkish as a Foreign Language: a Focus On Playful Experiential Learning and Ict.................................................279 A. Nazarian, G. A. Kougioumtzis, E. Sella Teaching Turkish as a Second / Foreign Language and Use of Ict: Teaching Scenario Focusing on The Teaching of The Grammatical Mood of Ability / Capacity and Possıbılıty Yeterlilik Kipi (-Abil / -Ebil).........293 G. A. Kougioumtzis, A. Dereka, N.-E. Roussou, A. Choulakis The State of Turkish in Public Higher Education in The Balkans and Cyprus.............................................................................................325 Vasiliki Mavridou Turkish Language Policy and Teaching in Albania: The Case of the Yunus Emre Institute.....................................................................343 Marina Papageorgiou Η λογοτεχνία ως μέσον διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας..........................351 Aristotelis MİTRARAS Almanya’da Ana Dili Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Gelişmeler ve Gelecek Perspektifi....................................................................377 Prof. Dr. Cemal YILDIZ en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları en_US
dc.relation.ispartofseries Sakarya Üniversitesi Yayın No;202
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess *
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject Yabancılara Türkçe Öğretimi en_US
dc.subject Turkish Language en_US
dc.title Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yeni yönelimler : new trends in teaching Turkish as a foreign language en_US
dc.title.alternative 5. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi en_US
dc.title.alternative Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi (5. ; 25-26 Haziran : 2019 : Atina/Athena) en_US
dc.type book en_US
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess