Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

Sort by: Order: Results:

  • Recep Önal (Sakarya Üniversitesi, 2007)
    Bu çalışmada, Türk Anayasa yargısı ve yeniden yapılandırılması konusu açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun yanında; mahkemenin bazı yönlerden yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç bulunduğu hakkındaki görüş ve önerilerin incelenmesi ...