Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

Sort by: Order: Results:

  • Halil İbrahim İnak (Sakarya Üniversitesi, 2007)
    Demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerini benimseyen ülkelerin kabul ettiği en temel ilkelerin başında örgütlenme özgürlüğünün tüm kesimlere tanınması ve bu hakların anayasal bir güvenceye kavuşturulması gelmektedir. ...
  • Han, Abdurrahman (Sakarya Üniversitesi, 2007)
    İnsan kaynakları bilgi sistemi, bir işletmenin insan kaynakları fonksiyonunun etkin bir biçimde işlemesine yardım etmek için, işletmenin insan kaynaklarıyla ilgili bireysel ve tüm insan kaynakları faaliyetleriyle ilgili ...