Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

  • Kırbaç, Safiye (Sakarya Üniversitesi, 1996)
    ÖZET Osmanlı hukukunun en önemli belgeleri olan ve ŞerHyye Mahkemeleri 'nde alınan kararların suretlerini ihtiva eden ŞerHyye sicilleri, yaklaşık beş yüz yıllık bir dönemin hukukî, sosyal, iktisadî ve siyasi yapısını safha ...
  • Yazan, Mehmet Ali (Sakarya Üniversitesi, 1996)
    Bu tezin yapılış amacı, alanında bulunan boşluğu kısmen de olsa doldurması ve bu sahada bilgiye ihtiyaç duyan araştırmacılara kolaylık sağlamasıdır. Tez esas olarak İkdam ve Tanin gazetelerinin Çanakkale muharebeleri ...