Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

 • Yılmaz, Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  TÜRKÇE ÖZET Bir yönetim biçimi olarak demokrasi en çok tartışılan kavramlardan biridir. Demokrasi, bir tarihi gelişim süreci yaşamış ve bu süreçte demokrasinin referansları da sürekli bir değişime uğramış, mahiyet itibariyle ...
 • Alpay, Kenan (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET 600 Yıllık Osmanlı lmparatorluğu'nun tarih sahnesinden çekilmesi ile Misak -ı Milli diye ifade olunan Anadolu topraklan üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti teşekkül etti. Bu değişim Osmanlı halkını ayakta tutan"ümmet" ...
 • Vatandaş, Celalettin (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  Kültür toplumsal bir realitedir. Esasında Kültür ve Toplum ilişkisini sebep-sonuç ilişkisine benzetmek mümkün. Çünkü kültürsüz bir toplum olamayacağı gibi toplumsuz bir kültürde olamaz. Kültür, toplum tarafından tarih ...
 • Kızıldağ, Şaban (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Medya Türk toplumunda hiç bir toplumsal kurumun gösteremediği bir güç ile toplumun her kesimini etkisi altına almakta ve özellikle toplumsallaşmanın şekillendiği ve sosyal kimliğin ağırlıklı olarak kazanıldığı 15-25 yaş ...
 • Keleş, Rüstem (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  ÖZET Sivil Toplum; Batı dünyasında, Ortaçağdan itibaren meydana gelen sosyal ve siyasi gelişmelere paralel olarak doğmuş bir kavramdır. Doğuşundan günümüze kadar farklı anlamlar yüklenmiştir. Günümüzde Sivil Toplum; bireye ...