Açık Erişim

Küçük ve Orta Ölçekli Otellerde Yönetsel Etkinliğin İş Doyumuna Etkisi: Batı Karadeniz Örneği

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)


DSpace@Sakarya

by OpenAIRE

Browse

My Account