Açık Akademik Arşiv Sistemi

Alçakgönüllülük ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Atıf 4.0 Uluslararası Except where otherwise noted, this item's license is described as Atıf 4.0 Uluslararası