Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

Sort by: Order: Results:

 • Gökyıldırım, Abdullah (Sakarya Üniversitesi, 2007)
  Anahtar Kelimeler: Kaos, Kaotik Sistemler, Kaotik Devreler, Senkronizasyon, Kaotik Gizleme, Güvenli HaberleşmeKaos ve kaotik sistemler birçok uygulama alanına sahiptir. Popüler ve pratik uygulama alanlarından biri de kaos ...
 • Pamuk, Nihat (Sakarya Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışmada Türkiye'deki 380 ve 154 Kv'luk enerji iletim hatlarıyla birbirine bağlı, 18 üretim ve 96 yük barasından oluşan 114 baralı enterkonnekte kuzeybatı anadolu güç şebekesi ele alınarak, kurulacak yeni sistemlerin ...
 • Acar, Onur (Sakarya Üniversitesi, 2008)
  Adapazarı Tedaş Ada-Trafo Stadyum enerji dağıtım sistemi Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketin'den gelen talep üzerine Matlab Simulink programında oluşturulmuştur. Sistemde kullanılan transformatörlerin test raporları, ...
 • Maden, Dinçer (Sakarya Üniversitesi, 2012)
  Günümüzde artan ulaşım talepleri, teknik ve teknolojide yaşanan önemli gelişmeler otomotiv sektöründe önemli bir büyümeye sebep olmuştur. Buna yol şartlarında yaşanan iyileşmeler de eklenince sürüş güvenliği ve konfor ...
 • Yılmaz, Yener (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Anahtar Kelimeler - Alçak Gerilim Koruma ve Kontrol Sistemi, açma-kapama cihazları, kısa devre, aşın akım. Alçak gerilim koruma ve kontrol sistemi; normal işletme şartlarında devreyi kapamaya, kesmeye ve bu devrenin ...
 • Yılmaz, Yener (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Anahtar Kelimeler - Alçak Gerilim Koruma ve Kontrol Sistemi, açma-kapama cihazları, kısa devre, aşın akım. Alçak gerilim koruma ve kontrol sistemi; normal işletme şartlarında devreyi kapamaya, kesmeye ve bu devrenin ...
 • Uğurlu, Murat (Sakarya Üniversitesi, 2004)
  ÖZET Anahtar kelimeler: Alternatif enerji kaynaklan, Rüzgar enerjisi, Rüzgar türbinleri İnsanlar hayatlarını sürdürebilmeleri için sürekli enerjiye ihtiyaç duyarlar. Günlük hayatta çok kullanılan enerji kaynaklan; elektrik, ...
 • Özgirgin, Mehmet Uğur (Sakarya Üniversitesi, 2003)
  ÖZET Anahtar Kelimeler: Güç transformatörleri, Dağıtım transformatörleri, Amorf metal, Silisli sac Elektrik enerjisi, diğer enerji türlerine dönüştürülebilmesi ve uzak mesafelere taşınabilmesindeki kolaylığı nedeniyle ...
 • Olucak, İlker (Sakarya Üniversitesi, 2005)
  ÖZET Anahtar Kelimeler: SMPS, Anahtarlamalı Mod Güç Kaynağı, Konvertörler, İnvertörler. Anahtarlamalı mod güç kaynaklan: kondansatörler, bobinler ve transformatörler ile "açık-kapalı" olmak üzere iki konumlu çalışan ...
 • Güngör, Barış Doruk (Sakarya Üniversitesi, 2015)
  Hızlı ve etkin bir yöntem olan apgar skorlaması yeni doğan bebeklerin sağlıklı olup olmadığının anlaşılması için kullanılır. Bebeğe herhangi bir müdahalenin (resusitasyon veya entübasyon) yapılıp yapılmayacağına apgar ...
 • Demirel, Onur (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Yapılan bu çalışmada, asenkron motorların değişken hızlarda, sabit moment altında tahrik edilmesini sağlayan sürücü devrenin tasarımı amaçlanmıştır.Öncelikle asenkron motorun yapısı, çalışma ilkesi ve gerilim, frekans, ...
 • Yaylacı, Ersagun Kürşat (Sakarya Üniversitesi, 2011)
  Asenkron motorlar sağlam yapıları, fiyatlarının ucuzluğu ve bakımlarının kolay oluşu sebebiyle endüstride en çok tercih edilen elektrik motorlarıdır. Asenkron motorlarda yüksek performanslı hız denetimi bir taraftan moment, ...
 • Bergel, Cüneyt (Sakarya Üniversitesi, 2004)
  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde haberleşmenin artan öneminin iyice kavranması ve iş dünyasının iletişim ihtiyacındaki hızlı artış nedeni ile sayısal iletişim gün geçtikçe vazgeçilemez bir haberleşme ortamı haline ...
 • Yalçın, Faruk (Sakarya Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışmada, çalışma frekansı 5 Hz-50 Hz arasında değiştirilebilen bir fazlı inverter tasarımı yapılmıştır. Bir fazlı asenkron motorun hız kontrolüne uygun olarak inverter çıkış gerilimi/çalışma frekans (u/f) değeri sabit ...
 • Uysal, Ferudun (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET BİR KUTUPLU ÇOK-UÇLU DOĞRU AKIM TERMİNALLERİNİN NORTON EŞDEĞERİNİ KULLANAN ALTERNATİF AKİM DOĞRU AKİM GÜÇ AKIŞI ALGORİTMASI Anahtar Kelimeler: Güç Akışı, Bara, AA-DA sistemleri Yapılmış olan bu çalışma altı bölümden ...
 • Arda, Günay (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  ÖZET Anahtar kelimeler - Isı, Güç, Birleşik Isı-Güç Endüstri, gittikçe artan çevresel kirlilik ve yakıt maliyetleri için yenilikçi çözümler aramaya devam etmektedir. Modern gaz türbin teknolojisi atıkları azaltmak ve verimi ...
 • Saltabaş, Fatih (Sakarya Üniversitesi, 2004)
  ÖZET Anahtar Kelimeler : Biyogaz, Kojenerasyon, Enerji Üretimi Gelişen teknoloji ve şehirleşmenin çevresel açıdan getirdiği en önemli problemlerden biri, her gün hepimizin evinden çeşitli içeriklerde çıkan katı atıktır. ...
 • Önen, Serap (Sakarya Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmada, doğrusal zamanla değişmeyen çok giriş-çok çıkışlı sistemlerin sadece giriş ve çıkış bilgilerini kullanarak durum değişkenlerini kestirebilmek için farklı bir kestirim algoritması önerilmiştir. Önerilen algoritma ...
 • Dursun, İlker (Sakarya Üniversitesi, 2006)
  Hazır enerji kaynaklarını ekonomik olarak kullanabilmek çok önemlidir. Artan enerjitaleplerini karşılayabilmek için, yüksek teknoloji, yetişmiş insan gücü ve büyükenerji yatırımları gerekmektedir. Standartlara uygun olmayan ...
 • Soysal, Sefer (Sakarya Üniversitesi, 2008)
  Günümüzde enerji, üretimin ana girdilerinden birisidir. Mevcut enerji kaynaklarını ekonomik ve güvenli bir şekilde kullanabilmek günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Ülkemizde kullanılan teçhizatlarda farklı standartlar ...