Açık Akademik Arşiv Sistemi

Performansa dayalı tasarım ve değerlendirme yöntemlerinin deprem sonrası Türkiye'de gözlenen yapı performansları ile karşılaştırılarak geliştirilmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess