Açık Akademik Arşiv Sistemi

Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu : özetler = Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering : abstracts, 1-2 Ekim 2009 : ilk on yılında Marmara depreminin öğrettikleri

Show simple item record

dc.contributor.editor Özcan, Zeki
dc.date.accessioned 2021-04-27T08:13:22Z
dc.date.available 2021-04-27T08:13:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Özcan, Zeki.(Ed).(2009). Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu : özetler. Sakarya Üniversitesi Yayınları ; Sakarya. en_US
dc.identifier.isbn 978-975-7988-56-4
dc.identifier.uri http://www.sisee.sakarya.edu.tr/
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/94889
dc.description.abstract Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 1-2 Ekim SAKARYA, TÜRKİYE “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri” Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 OCTOBER SAKARYA, TURKEY (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade) Bilim Kurulu/Scientific Committee Prof. Dr. Anil K. Chopra University of California, Berkeley, USA Prof. Dr. Amr Elnashai University of Illinois, USA Prof. Dr.Masato Motosaka Tohoku University, Japan Prof. Dr. Guenther Schmid Ruhr University of Bochum, Germany Prof. Dr. Hasan Arman United Arab Emirates University, United Arab Emirates Prof. Dr. A.Nuray Karancı. ODTÜ Prof. Dr. Hasan Tosun OGÜ Prof. Dr. Adem Doğangün KTÜ Doç. Dr. Levent Trabzon İTÜ Prof. Dr. Ahmet Işın Saygun İTÜ Prof. Mehmet T. Tumay Lusiana S. Prof. Dr. Ahmet Sağlamer İTÜ Prof. Dr. M. Semih Yücemen ODTÜ Prof. Alper Ünlü İTÜ Doç. Dr. Murat Utkucu SAÜ Prof. Dr. Akın Önalp İKÜ Prof. Dr. Musa Taşdelen SAÜ Prof. Dr. Alemdar Bayraktar KTÜ Doç. Dr. Mustafa Akal SAÜ Doç. Dr. Alper İlki İTÜ Prof. Dr. Mustafa Erdik BÜ Prof. Dr. Atilla Ansal BÜ Mustafa Taymaz Afet İşleri Prof. Dr. Ayfer Erken İTÜ Prof. Dr. Mustafa Tuncan AÜ Prof Dr. Bilge Siyahi GYT Prof. Dr. Muzaffer Elmas SAÜ Doç. Dr. Bülent Akbaş GYT Prof. Dr. Namık K. Öztorun İÜ Prof. Dr. Cengiz Dündar CÜ Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu BÜ Prof. Dr. Engin Yıldırım SAÜ Prof. Dr. Kadir Güler İTÜ Prof. Dr. Ergin Atımtay ODTÜ Prof. Dr. Kutay Özaydın YTÜ Prof. Dr. Erkan Özer İTÜ Doç. Dr. Ömer Anayurt SAU Prof. Dr. Fevziye Aköz YTÜ Prof. Dr. Polat Gülkan ODTÜ Doç. Dr. Fuat Demir SDÜ Prof. Dr. Ruhi Saatçiler SAÜ Prof. Dr. Gülay Altay BÜ Doç. Dr. Sami Arsoy KOÜ Doç. Dr. Gülgün Yılmaz AÜ Prof. Dr. S.Feyza Çinicioğlu İÜ Doç. Dr. Gündüz Horosan SAÜ Prof. Dr. Sinan Altın GAZI Prof. Dr. Güney Özcebe ODTÜ Prof. Dr. Turan Özturan BÜ Prof. Dr. Halil Kalabalık SAÜ Prof. Dr. Uğur Ersoy BÜ Prof. Dr. Haluk Eyidoğan İTÜ Prof. Dr. M. Yaşar Kaltakcı SÜ Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ Doç. Dr. Yılmaz Akaya İTÜ Prof. Dr. Hasan Boduroğlu İTÜ Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır KOÜ Prof. Dr. Hasan Çetin CÜ Prof. Dr. Zekai Celep İTÜ Prof. Dr. İ.Bekir Topçu OGÜ Prof. Dr. Zeki Hasgür İTÜ Prof. Dr. Hasan Kaplan PAÜ Prof. Dr. Zekeriya Polat YTÜ Yürütme Kurulu/Symposium Committee Prof. Adil Altundal SAÜ Yrd. Doç. Dr. Naci Çağlar SAÜ Prof. Dr. Kemalettin Yılmaz SAÜ Yrd. Doç. Dr. Necati Mert SAÜ Prof. Lütfi Saltabaş SAÜ Yrd. Doç. Dr. Zeki Özcan SAÜ Doç.Dr. Erkan Çelebi SAÜ Yrd. Doç. Dr. Zeki Özyurt SAÜ Yrd. Doç. Dr. Aşkın Özocak SAÜ Yrd. Doç. Dr. Nazile Ural SAÜ Yrd. Doç. Dr. Ertan Bol SAÜ Yrd. Doç. Dr. H. Serdar Küyük SAÜ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kasap SAÜ Araş. Gör. Osman Kırtel SAÜ Yrd. Doç. Dr. İsmail H. Demir SAÜ Hüsnü Gürpınar İMO Yrd. Doç. Dr. Muharrem Aktaş SAÜ SAKARYA Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 1-2 Ekim SAKARYA, TÜRKİYE “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri” Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 OCTOBER SAKARYA, TURKEY (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade) 1. GÜN / 1 EKİM 2009 PERŞEMBE 09:00-10:00 KAYIT 10:00-11:00 Açılış Konuşmaları 1. OTURUM (SALON A) (Çağrılı Konuşmacılar) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuray AYDINOĞLU 11:00-11:45 Prof. Dr. Uğur ERSOY Onarım ve Güçlendirme Üzerine Genel Bir İrdeleme 11:45-12:30 Prof. Dr. A. S. Elnashai Earthquake Impact on Vulnerable Communities and Requirements for Mitigation, Response and Recovery 12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 2. OTURUM (SALON A) (Çağrılı Konuşmacı) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR 14:00-14:45 Prof. Dr. Anil K. Chopra Earthquake Analysis of Arch Dams 14:45-15:00 Çay ve Kahve Arası 3. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON A) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alper İLKİ 15:00-15:15 M.E. Tuna, H. Tekeli, E. Atımtay Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Deprem Tepkisini Bulmak İçin Basit Bir Model 15:15-15:30 Y. Sümer, M. Aktaş Betonarme Kirişlerin Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Modeli 15:30-15:45 S. Tokgöz, C. Dündar İki Eksenli Eğilme Ve Eksenel Yük Altında Kompozit Kolonların Dayanımının İncelenmesi 15:45-16:00 A. Ergün, G. Kürklü Mevcut Betonarme Bir Binanın DBYBHY 2007’e Gore Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleriyle Değerlendirme Ve Güçlendirme Uygulaması 16:00-16:15 N. Celik, Y. S. Petryna Local And Global Seismic Damage Measures For Reinforced Concrete Frame 16:15-16:30 A. S. Mermer, M. Kaya, A. S. Arslan Nonlinear Dynamic Analysis of Cylindrical Liquid Storage Tanks According to Data of İzmit Earthquake 4. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON B) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sami Arsoy 15:00-15:15 F. Ozcep, D. Kepekci, N. Ozsoy, H. Dogan, A. Sehirali Comparisons On Liquefaction Potential Index (Pl), Liquefaction Induced Settlements And Soil Amplifications İn Yalova (Turkey) City 15:15-15:30 T. İsmailov, M. Mutlutürk, E. Totiç Sismik Bölgelerde Yapı Temellerinin Hesaplanmasına Ait Bir Araştırma Çalışması (Isparta Örneği) 15:30-15:45 A. Durmuş, H. T. Öztürk Dikdörtgen Kesitli Sığ Tünellerin Deprem Davranışlarına Pratik Bir Yaklaşım 15:45-16:00 S. Sağlam, B. S. Bakır Coastal Ground Failures At İzmit Bay During The 1999 Kocaeli (İzmit) Earthquake 16:00-16:15 Y. Zandi, S. Pul, E. Salami A Geotechnical Modeling For Soil-Pipe Interaction Under Cyclic Loading Conditions 16:15-16:30 G. Ç. İnce Yerel Zemin Koşullarının Büyütme Özelliklerinin Hasarlar Üzerindeki Etkisi: İstanbul (Tarihi Yarımada) Örneği Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 1-2 Ekim SAKARYA, TÜRKİYE “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri” Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 OCTOBER SAKARYA, TURKEY (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade) 1. GÜN / 1 EKİM 2009 PERŞEMBE 5. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON C) Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU 15:00-15:15 S. Yılmaz, Ö. Çalışkan, H. Kaplan Düşük Ve Orta Dayanımlı Betonlara Yapılan Kimyasal Ankrajların Kesme Performansı 15:15-15:30 M. Uysal, M. Sümer 17 Ağustos Marmara Depreminde Hasar Görmüş Yapıların Beton Kalitesinin İncelenmesi ve Depremden Günümüze Ülkemizde ve Sakarya’da Beton Kalitesinin Değişimi 15:30-15:45 İ. Kılıç Atık Betonların Yeniden Değerlendirilmesi 15:45-16:00 M. Uysal, K. Yılmaz Sık Donatılı Yapı Elemanlarında En İdeal Çözüm Olarak, Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Ve Örnek Bir Uygulama 16:00-16:15 H. Kaplan, Y. S. Tama, H. Binici, S. Yılmaz, H. Ün Bodrum Yarımadasında Bulunan Yapılarda Malzeme Problemleri Ve Çözüm Önerileri 16:15-16:30 G. Yücel, G. Arun Deprem Ve Fiziksel Etkilenebilirlik Faktörleri: Avcılar Örneği 16:30-16:45 Çay ve Kahve Arası 6. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON A) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muzaffer ELMAS 16:45-17:00 A. Dilsiz, P. Gülkan Performans Tahmin Metotlarının Arazi Verileriyle Değerlendirmesi 17:00-17:15 A. Z. Elmas, K. Güler Mevcut Betonarme Bir Okul Binası Taşıyıcı Sisteminin Deprem Performansının Belirlenmesi 17:15-17:30 C. Alhan, N. Ç. Samat A Comparison Of Different Methods In Vertical Distribution Of Equivalent Lateral Seismic Forces 17:30-17:45 M. İnel, H. B. Özmen, Ş. M. Şenel, A. H. Kayhan Mevcut Betonarme Binaların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi 17:45-18:00 Ş. M. Şenel 2007 Deprem Yönetmeliğinde Verilen Şekil Değiştirme Tabanlı Hasar Sınırlarının Değerlendirilmesi 18:00-18:15 G. Yücel, G. Arun Deprem Ve Sosyal Etkilenebilirlik Faktörleri: Avcılar Örneği 7. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON B) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu 16:45-17:00 İ. Ö. Deneme H. R. Yerli Elastodinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinde Süreksiz Kuadratik Sınır Eleman Kullanımı 17:00-17:15 T. Çakır, R. Livaoğlu An Analytical Approach For The Determination Of Backfill Effects On Rectangular Drinking Water Storage Tanks 17:15-17:30 K. Soyluk E. A. Sıcacık Zemin Sınırlarının Geçirgen Sınırlarla Modellendiği Kablolu Köprülerin Dinamik Analizi 17:30-17:45 Ş. Ateş M. Constantinou Dynamic Behavior of Base Isolated Curved Bridges 17:45-18:00 K. H. Efendioğlu Site Response Effects On Stochastic Behavior Of The Bolu Tunnel Under Non-Uniform Ground Motions 18:00-18:15 K. H. Efendioğlu Influence Of Uncertainty Of Material Parameters On Stochastic Dynamic Response Of Asphaltic Lining Dam- Foundation Systems to Spatially Varying Ground Motion Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 1-2 Ekim SAKARYA, TÜRKİYE “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri” Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 OCTOBER SAKARYA, TURKEY (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade) 1. GÜN / 1 EKİM 2009 PERŞEMBE 8. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON C) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar KALTAKÇI 16:45-17:00 M.Y. Kaltakcı, M. H. Arslan, G. Yavuz, Ü. S. Yılmaz Deprem Dayanımı Zayıf Betonarme Çerçevelerde Dış Ve İç Perde İlavesi ile Güçlendirme (S.Ü. Deneyleri) 17:00-17:15 F. Okay, S. Engin A Study On The Variation Of Cracks And Cross Sectional Capacities Of Fiber Added Reinforced Concrete Beams Under The Effect Of Simple Torsion 17:15-17:30 S. Altın, Ö. Anıl M. E. KARA, Y.KOPRAMAN Improving Shear Capacity And Ductility Of Shear Deficient RC Beams Using CFRP Strips 17:30-17:45 O. Ö. Eğilmez, T. Özdemir, C. Dönmez M. Tanoğlu Çelik I-Kirişlerin Plastik Dönme Kapasitesinin Polimerle Güçlendirilmiş Cam Elyaf Kompozit Malzemeler Kullanılarak Geliştirilmesi 17:45-18:00 S. Aykaç, Ş. Bakırcı Er Betonarme Kenar Kolon- Kiriş Birleşimlerinin Güçlendirilmesi Ve Yeni Bir Deney Sistemi 18:00-18:15 M. İpek, K. Yılmaz Reaktif Pudra Betonunun Depremde Hasar Görmüş Yapıların Güçlendirilmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 19:30-20:30 AKŞAM YEMEĞİ 21:00-22:30 SAÜ Devlet Konservatuarı Etkinliği 2. GÜN / 2 EKİM 2009 CUMA 9. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON A) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR 09:00-09:15 A. Doğangün, A. Ural, H. Çelik 20-27 Aralık 2007 Balâ Depreminde Hasar Gören Bir Minarenin Yapısal Analizi 09:15-09:30 H. Binici, H. Temiz, H. Kaplan, S. Yılmaz 25 Haziran 2000 Osmaniye Depremi ve Yapı Hasarlarının İrdelenmesi 09:30-09:45 Z. Özcan , I. Kayınoğlu Sapanca Rahime Sultan Camii’nin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Dinamik Analizi 09:45-10:00 A. Bayraktar, F. Birinci, A.C. Altunışık, T. Türker, B. Sevim Tarihi Şenyuva Köprüsünün Dinamik Karakteristiklerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi 10:00-10:15 Ö. Avşar, F. Kuran, İ.E. Bal, C. Kocaman Deprem Yönetmeliğindeki Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İçin Tanımlanan Betonarme Elemanların Kesit Birim Şekil Değiştirme Sınır Değerlerinin İrdelenmesi 10:15-10:30 E. Alparslan, A. Gardi, M. Koscielny, R. Guillande, N. Valencia, S. Scheer, P. Buckle, A. Silva, B. Ranguelov, A. Atillah, S. Tinti Tsunami/Earthquake Damage Assessment By Earth Observation Data Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 1-2 Ekim SAKARYA, TÜRKİYE “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri” Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 OCTOBER SAKARYA, TURKEY (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade) 2. GÜN / 2 EKİM 2009 CUMA 10. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON B) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan ARMAN 09:00-09:15 A Al-Aryani, H. Baker, T. Fowler, H. Arman The Seismic Activities And Their Environmental Impacts In The United Arab Emirates (UAE) 09:15-09:30 H. Akgün, A. M. Eker M.K. Koçkar Ankara’nın Kuzeyindeki Plio-Kuvaterner Zeminlerin Yerel Zemin Koşularının Ve Dinamik Zemin Karakterlerinin Belirlenmesi 09:30-09:45 G. Ç. İnce Tarihi Yarımada(İstanbul)’nın Şev Stabilitesi Potansiyelinin Hasara Etkisi 09:45-10:00 H. S. Küyük, E. Yıldırım, G. Horasan, E. Doğan Deprem Ve Taş Ocağı Patlatma Verilerinin Tepki Yüzeyi, Çok Değişkenli Regresyon Ve Öğrenmeli Vektör Nicemleme Yöntemleri İle İncelenmesi 10:00-10:15 M. Kadıoğlu Disaster Mitıgation And Preparedness Practices In Turkey 10:15-10:30 F. Mangır, Ü. S. Yılmaz, M. L. Yılmaz Understanding The Macroeconomic Impacts Of Natural Disasters 11. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON C) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fuat DEMİR 09:00-09:15 B. Yön, M. E. Öncü, Z. Ç. Ulucan Döşemelerdeki Boşluk Oranının Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışına Etkisi 09:15-09:30 A. B. Karagöz A. Arslan Zayıf Kolon-Güçlü Kiriş Birleşimleri İçin Alternatif Bir Öneri 09:30-09:45 N. Çağlar, İ. Yıldırım, H. Kasap, M. Pala İki Ucundan Mesnetli Kirişe Oturan Kolonların Yapı Davranışına Etkisi 09:45-10:00 M. A. Kömür, T. Karabörk, İ. Ö. Deneme Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatörlü Betonarme Çerçeve Sistemlerin Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi 10:00-10:15 A. Bayraktar, T. Türker, A. Şahin, A.C. Altunışık, B. Sevim Betonarme Binalarda İnşa Aşamalarının Dinamik Karakteristiklere Etkisinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi 10:15-10:30 K. E. Alyamaç, A. S. Erdoğan Türkiye’de İl Belediyelerinin Depreme Dayanıklı Yapı Çalışmaları İle İlgili Bir Araştırma 10:30-10:45 Çay ve Kahve Arası Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 1-2 Ekim SAKARYA, TÜRKİYE “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri” Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 OCTOBER SAKARYA, TURKEY (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade) 2. GÜN / 2 EKİM 2009 CUMA 12. OTURUM (SALON A) (Çağrılı Konuşmacılar) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir GÜLER 10:45-11:30 Prof. Dr. Nuray AYDINOĞLU Deprem Etkisi Altında Performansa Göre Tasarım: Yeni Yaklaşımlar 11:30-12:15 Prof. Dr. Masato MOTOSAKA Development and Utilization of Earthquake Early Warning Systems in Japan and Contribution to Earthquake Disaster Prevention 12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 13. OTURUM (SALON A) (Çağrılı Konuşmacı) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekai CELEP 14:00-14:45 Prof. Dr. Günter SCHMİD A Pladoyer for Dynamic Soil-Structure Interaction in the Frequency Domain 14:45-15:00 Çay ve Kahve Arası 14. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON A) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekai CELEP 15:00-15:15 M. B. Yılmaz, Z. Celep Nonlinear Behavior Of The RC Wall-Frame Buildings Subjected To Earthquake Excitation 15:15-15:30 G. Ozdemir, A. Yakut, U. Akyuz Comparison Of Responses Of Existing 5-Story Isolated Rc Frame Under Two Different Isolator Models 15:30-15:45 M. İnel, M. Bucaklı, H. B. Özmen Betonarme Binalarda Çerçeve Süreksizliğinin Yapı Performansı Üzerindeki Etkileri 15:45-16:00 Ş. M. Şenel, A. H. Kayhan, M. Palancı Mevcut Betonarme Prefabrik Yapıların Deprem Performanslarının Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi 16:00-16:15 E. O. Boru, M. Kutanis Betonarme Binaların Deprem Performanslarının 17 Ağustos Depremindeki Performansları ile Karşılaştırılması 16:15-16:30 F. Demir, K.A. Korkmaz, H. Tekeli Mevcut Yapıların Deprem Davranışlarının DBYBHY-2007’e Göre İncelenmesinin Beton Dayanımı Açısından Değerlendirilmesi 15. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON B) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya POLAT 15:00-15:15 Z. D. Yaman, D.M. Eryılmaz M. Aktaş, M. Elmas Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Analizinde Çelik Eğilme Elemanlarının Geometrik Kusurlarının Tanımlanması 15:15-15:30 M. Pala, N. Caglar, İ. Tan, Y. Özçelikörs A Simple Formulation for the Fundamental Period of Vibration of Braced Steel Frame Structures 15:30-15:45 U.Dağdeviren, A. B. Sünbül, Z. Gündüz, H. Arman Olası İstanbul Depreminin Adapazarı'nda Beklenen Etkisi 15:45-16:00 M.S. Yücemen N. Yılmaz Olasılıksal Sismik Tehlike Analizindeki Değişik Yaklaşımların Karşılaştırılması 16:00-16:15 A. Tan N, L. Kopuz Risk Analizi Ve Mikrobölgeleme 16:15-16:30 K. Yıldırım, M. Sümer Ahşap İskeletli Yapıların Depremsellik Performanslarının İncelenmesi Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 1-2 Ekim SAKARYA, TÜRKİYE “İlk On Yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri” Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, 1-2 OCTOBER SAKARYA, TURKEY (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade) 2. GÜN / 2 EKİM 2009 CUMA 16. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON C) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN 15:00-15:15 Y. Karatuna, K. Okazaki, A. Ilki Comparison Of Earthquake Risk Perception Of Central Government And Local Government Authorities In Turkey 15:15-15:30 R. Pekgökgöz, M. A. Gürel, M. Bilgehan Ard Germe Uygulamasının Betonarme Minarelerin Deprem Davranışı Üzerine Etkisi 15:30-15:45 Ö. Bezgin, Ü. Özkan, M. Şener O. Manzak Reinforced Masonry Design: an Innovative Construction Technique for Earthquake Resistant Structures in Turkey 15:45-16:00 Ö. Çavdar, A. Bayraktar, A. Çavdar, S. Adanur Stochastic Earthquake Analysis of Fatih Sultan Mehmet Bridge With Random Material Properties 16:00-16:15 A.C. Altunışık, A. Bayraktar, B. Sevim, A. Domaniç, S. Adanur Yapım Aşamaları Dikkate Alınarak Köprülerin Dinamik Davranışının Belirlenmesi 16:15-16:30 B. Arısoy, A. Nuhoglu, E. Ercan Seismıc Behavior Of Multidrum Classical Columns 16:30-16:45 Çay ve Kahve Arası 17. OTURUM (PARALEL OTURUM) / (SALON A) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir GÜLER 16:45-17:00 A. Ural, A. Doğangün Örgü Biçimlerinin Yığma Duvarın Kayma Davranışına Etkisi 17:00-17:15 Ş. Gürsoy Y. Turcan, K. Şık Ahşap Yapıların Deprem Yükleri Altında Farklı Yönetmeliklere Göre Tasarımlarının Karşılaştırılması 17:15-17:30 Z. Babayev, İ. Murat Gazbeton Bloklarla Yapılmış Örgülerin Diyagronal Boyunca Uygulanan Statik Ve Dinamik Yük Etkisinde Davranışı 17:30-17:45 A. Bayraktar, A.C. Altunışık, B. Sevi, T. Türker Kömürhan Köprüsünün Deprem Davranışına Sonlu Eleman Model İyileştirilmesinin Etkisi 17:45-18:00 M. A. Erberik Geçmişten Ders Almak, Geleceğe Hazırlanmak: Türkiye’deki Yığma Binaların Deprem Güvenliğinin Değerlendirilmesi 18:00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ Sempozyum Süresi Boyunca Enstalasyon Çalışması Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanı Eserin adı: "...Fayda" Sanatçı: Gülay İnce Ebatları: 2.5 x 3.5 x 3.5 m Malzeme: Hazır çim, sandalye, naylon. akrilik boya Sponsorlar Sakarya Valiliği Yalova İl Özel İdare Müdürlüğü Türkiye Prefabrike Beton Birliği İnelsan A.Ş. Akgün Seramik Gelişim Yapı Ticaret A. Ş. Ytong Ekşioğlu Vakfı Ucuz İnşaat Sır Yapı Denetim Gün İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Ak-Pa Alüminyum Sezerler Hafriyat en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Üniversitesi Yayınları en_US
dc.relation.ispartofseries Sakarya Üniversitesi Yayınları No;;80
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject Mühendislik en_US
dc.subject Depremler en_US
dc.subject Jeolojik en_US
dc.title Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu : özetler = Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering : abstracts, 1-2 Ekim 2009 : ilk on yılında Marmara depreminin öğrettikleri en_US
dc.title.alternative Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu (1-2 Ekim 2009 : Sakarya) en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess