Açık Akademik Arşiv Sistemi

III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi bildiriler kitabı

Show simple item record

dc.contributor.editor Güleç, İsmail
dc.contributor.editor Sağlam, Halil İbrahim
dc.contributor.editor Akgün, Özcan Erkan
dc.date.accessioned 2021-04-26T12:39:21Z
dc.date.available 2021-04-26T12:39:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-905-4735-38-9
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/94888
dc.description Bu kitabın her türlü basım-yayın hakkı Sakarya Üniversitesine aittir. Yazılardan yazarları sorumludur. en_US
dc.description.tableofcontents ............................................................................................................................. 4 Bilim & Hakem Kurulu.................................................................................................................................................... 5 Sempozyum Açılış Konuşması....................................................................................................................................... 6 İçindekiler.......................................................................................................................................................................... 7 İlkokul Öğrencilerinin Serbest Kıyafet Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Elif TINMAZ, Halil İbrahim SAĞLAM...................................................................................................................... 9 İlkokullarda Serbest Kıyafet Uygulamasının Öğrenci Velilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi Semra SÜZER, Halil İbrahim SAĞLAM..................................................................................................................... 18 Sınıf Öğretmenlerinin İlkokullarda Serbest Kıyafet Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Cevdet ŞEN, Halil İbrahim SAĞLAM......................................................................................................................... 26 Hayat Bilgisi Dersi Veli Kılavuzu Kullanımının Veli Farkındalığına Etkisi Yasemin BEKTAŞ, Ergün ÖZTÜRK ............................................................................................................................ 35 “Türkçe Dersi Veli Kılavuzu” Kullanımının Veli Farkındalığına Etkisi Bayram Ali ODABAŞ, Ergün ÖZTÜRK...................................................................................................................... 44 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik “Sosyal Bilgiler Dersi Veli Bilgilendirme Kılavuzu” Kullanımının Veli Farkındalığına Etkisi Tuğba ŞENGÜN, Mustafa BEKTAŞ ............................................................................................................................ 50 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik “Fen ve Teknoloji Dersi Veli Bilgilendirme Kılavuzu” Kullanımının Veli Farkındalığına Etkisi Nurcan AYDIN, Mustafa BEKTAŞ .............................................................................................................................. 58 2. Sınıf Matematik Dersine Yönelik “Matematik Dersi Veli Bilgilendirme Kılavuzu” Kullanımının Veli Farkındalığına Etkisi Pınar KORKMAZ, Mustafa BEKTAŞ .......................................................................................................................... 66 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri Ensar AYDIN, Mehmet Akif HAYAL.......................................................................................................................... 74 7.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendikleri “Bakteri ve Virüs” Kavramlarını Günlük Yaşamla ilişkilendirme Durumlarının Belirlenmesi Nilay HÜRCAN GÜRLER, İsmail ÖNDER................................................................................................................ 80 İki Dillilere Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: İngiltere Örneği Şükran GÜLEÇ, Havva YAMAN.................................................................................................................................. 87 Almanya’daki Türk Çocukları İçin Hazırlanmış “Türkçe Temel Eğitim 2” Ders Kitabının Biçimsel Açıdan İncelenmesi Fatih ZAHMACIOĞLU, İsmail GÜLEÇ, Bekir İNCE............................................................................................... 105 Almanya’daki Türk Çocukları İçin Hazırlanmış “Türkçe Temel Eğitim 2” Ders Kitabının İçerik Açısından İncelenmesi Fatma ÇETİN, İsmail GÜLEÇ ....................................................................................................................................... 112 III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi 7 Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Gün-lük Yaşama Dair Algıları Elif KILIÇBEY, İsmail GÜLEÇ...................................................................................................................................... 127 Türkiye’de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Kültürel Algıları Uğur OKUR, İsmail GÜLEÇ.......................................................................................................................................... 143 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kasıtlı Kültürleme Sü-reci ve Bu Süreçte Filmlerin Rolü Ramazan KAHRİMAN, Bekir İNCE............................................................................................................................ 155 Almanya’daki Türk Çocukları İçin Hazırlanmış “Türkçe Hazırlık 1” Ders Kitabının Biçimsel Açıdan İncelenmesi Serap KAYA, İsmail GÜLEÇ ......................................................................................................................................... 160 Almanya’daki Türk Çocukları İçin Hazırlanmış Türkçe Hazırlık 1 Ders Kitabının İçerik Açısından İncelenmesi Seray SOLAK KARATAY, İsmail GÜLEÇ ................................................................................................................. 176 Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretimi Ders Kitabı 1-2 Okuma Etkinliklerinin Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine (Çerçeve) Uygunluğu Arife NAÇAKÇI .............................................................................................................................................................. 189 Üstbilişsel Öğretim Stratejilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Üstbilişi Yönetme Becerilerine Etkisi Serhat ARSLAN, Yücel GELİŞLİ.................................................................................................................................. 208 Yüz Yüze ve Uzaktan Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Öğretmen Algıları (Sakarya İli Örneği) İbrahim LİMON, Mustafa BAYRAKCI....................................................................................................................... 215 Antik Yunan ve Antik Roma’da Eğitim Anlayışı ve Uygulamaları Mehmet A. BOZKURT, Ömer Faruk TUTKUN......................................................................................................... 224 Sosyal Paylaşım Sitelerinin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkisi "Paylaşıyorsam Varım" Ahmet ESKİCUMALI, Nil Nilgün UYGUN............................................................................................................... 231 8. Sınıf Matematik Ders Müfredatında Yer Alan Trigonometri Konusunun Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ahmet ESKİCUMALI, İlker YILDIZ ........................................................................................................................... 237 Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Analizi İbrahim KAYACAN, Ahmet ESKİCUMALI .............................................................................................................. 246 Ortaöğretim Öğretmenlerinin İlkyardım Yeterlik Algı Düzeyleri: Akyazı Örneği Mehtap ALTUNANAHTAR, Ömer Faruk TUTKUN ............................................................................................... 252 4 + 4 + 4 Eğitim Sistemi Hakkında Öğrenci Velilerinin Görüşleri Alper ACAR ..................................................................................................................................................................... 258 Sosyal İyi Olma İle Duygusal Dışavurum Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahmet AKIN, Çınar KAYA ........................................................................................................................................... 266 Kısa Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği: Türkçe Formu Ge-çerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN, Mehmet Emin TURAN, Ümit SAHRANÇ, Ümran AKIN, Mustafa ERCENGİZ ...................... 273 Öğretmen-Öğrenci Yakınlığı Ölçeği: Türkçe Formu Ge-çerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN, Ümit SAHRANÇ, Ümran AKIN, Merve KAYA, Mehmet Emin TURAN, Çınar KAYA .......... 277 Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okulların Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özcan Erkan AKGÜN, Aysar GÜVEN ........................................................................................................................ 282 Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tabletlerin Öğretmenler ve Öğrenciler Tarafından Kullanılma Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Kıvılcım ZAFER AR, Özcan Erkan AKGÜN.............................................................................................................. 290 8 SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Sistemlerinin Değerlendirilmesi için: Oyunlaştırma İlkeleri Ölçeği Necmettin ALP AR, Özcan Erkan AKGÜN ................................................................................................................ 295 Geliştiren ve Uygulayanların Eğitimde Öğretim Materyali Kullanımıyla İlgili Görüşleri Özcan Erkan AKGÜN, Furkan AYDIN, Fatma HORZUM, Sercan ÖZEN, Funda BAKIRCI, Ayşe GÖNÜLTAŞ, Harika TÜRCAN SELVİ, Kağan KIRCABURUN, Ali İhsan ÖNDER ................................................................................ 303 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programının Program Çıktılarını Karşılama Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Örneği Murat TOPAL, Özcan Erkan AKGÜN, Mübin KIYICI ............................................................................................ 311 Ortaokul Öğrencilerinde Beslenme ve Spor Yapma Alışkanlıklarının Beden-Kitle İndeksi İlişkisinin İncelenmesi Yılmaz YÜKSEL, Mesut HEKİM, Oğuz GÜRKAN................................................................................................... 317 Ortaöğretim Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Davranış Biçimlerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Yılmaz YÜKSEL, Mesut HEKİM, Oğuz GÜRKAN................................................................................................... 326 en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartofseries Sakarya Üniversitesi Yayınları No;108
dc.relation.ispartofseries Sakarya Üniversitesi Eğitini Bilimleri Enstitüsü Yayınları No;7
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Öğretmenlik en_US
dc.subject Eğitim araştırmaları en_US
dc.subject Education en_US
dc.title III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi bildiriler kitabı en_US
dc.title.alternative Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi (3. : 12 Haziran 2014 : Sakarya) en_US
dc.type conferenceObject en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess