Açık Akademik Arşiv Sistemi

IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu : yaratıcılık ve yenilik yılında yeni yaklaşımlar, 15-17 Ekim 2009 : bildiri özetleri cilt: II

Show simple item record

dc.contributor.editor Baytekin, Binnaz
dc.contributor.editor Öztürk, İlyas
dc.contributor.editor Ergüzel, M. Mehdi
dc.contributor.editor Şimşek, Fatih
dc.date.accessioned 2021-04-26T12:39:10Z
dc.date.available 2021-04-26T12:39:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Baytekin, Binnaz., Öztürk, İlyas., Ergüzel, M. Mehdi., Şimşek, Fatih. (2010). IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu : yaratıcılık ve yenilik yılında yeni yaklaşımlar, 15-17 Ekim 2009 : bildiri özetleri. Sakarya Üniversitesi, Sakarya. en_US
dc.identifier.isbn 9789757988823
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/94887
dc.description.tableofcontents 15 EKİM 2009 PERŞEMBE 10.00 – 10.05 AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi - Salon 1 - 10.05 – 10.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi - Salon 1 - Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN, SAÜ. Rektör Yardımcısı ve Alman Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Murat TÜTÜNCÜ, SAÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet DURMAN, SAÜ. Rektörü Doç. Dr. Ayşenur İSLAM, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İSEN, T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 10.45 – 11.05 MÜZİK DİNLETİSİ Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi - Salon 1 - Devlet Konservatuarı - Piyano Müzik Dinletisi (SAÜ. Devlet Konservatuarı Öğretim Gör. Saygın ÇETİNER) 11.05 – 11.20 SERGİ Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi “Karıncaların Düğünü” (SAÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket ACARTÜRK) 11.20 – 11.30 Çay / Kahve Arası 11.30 – 12.45 ANA OTURUM Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi - Salon 1 - Oturum Başkanı : Prof. Dr. Haluk Şükrü AKALIN (Türk Dil Kurumu Başkanı) Konuşmacılar : Prof. Dr. Sadık TURAL (AKDTYK Eski Başkanı – Yeni Kavramın, Sosyolojik, Psikolojik ve Estetik Karşılığı”) Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Türkçe Etimolojik Sözlük Hazırlanması) Prof. Dr. Ünsal ÖZÜNLÜ (Deyişbilim ve Sözcük Türleri) - Salon 2 - Oturum Başkanı : Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ Konuşmacılar : Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ (Edebiyatta Yaratıcılık) Prof. Dr. Vural ÜLKÜ (Türkçe Kirlenmiş Bir Dil Midir?) Prof. Dr. Khalid LAZAARE 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ Yer: Personel Yemekhanesi 14.00 – 15.15 I. OTURUM Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi 14.00 – 15.15 Salon 1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehdi ERGÜZEL (Sakarya Üniversitesi) 1. “SOSYAL, FİZİKSEL VE RUHSAL BİR İLETİŞİM ÜRÜNÜ OLAN ‘ESER’ VE ‘METİN’ İKİLİSİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” Prof. Dr. Şerife DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi) 2. “NOVALİS’İN “CHRISTENHEIT ODER EUROPA” ESERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ” Prof. Dr. Arif ÜNAL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 3. “Geleneğin İnşa Süreci” Arş. Gör. Serdar UĞURLU (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN (Sakarya Üniversitesi) 1. “URDU VE TÜRK EDEBİYATINDA KÖY DÜNYASI, GELENEK İLE MODERNLİK: PİREM ÇAND, AHMED NEDİM KASİMİ VE KEMAL TAHİR’İN ÖYKÜLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM” Doç. Dr. Asuman BELEN ÖZCAN (Ankara Üniversitesi) 2. “İNTERNET VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA OKURYAZARLIK KAVRAMINI SORGULAMAK: YENİ BİR ÖĞRETİM ORTAMI ÖNERİSİ” Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KARTAL (Uludağ Üniversitesi) - Yrd. Doç. Dr. Arda ARIKAN (Hacettepe Üniversitesi) 3. “DIE FRAU ALS MUSE BEI RAINER MARIA RILKE” Okt. Ömer Lütfi İSPİRLİ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz ERTEM (Hacettepe Üniversitesi) 1. “YAZIN İLETİŞİMİNİN İLETİŞİM ŞEMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ” Doç. Dr. Abdullah ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi) 2. “MONOLOGUES DİALOGUÉS: L’EXEMPLE DE L’HOMME DU HASARD DE YASMINA REZA” Doç. Dr. Arzu KUNT (İstanbul Üniversitesi) 3. “COMMENT PEUT-ON RENDRE LES APPRENANTS AUTONOMES?” Öğr. Gör. Dr. Füsun ŞAVLI (Marmara Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman YILDIZ (Hacettepe Üniversitesi) 1. “TERMINOLOGIEN ALS SPIEGEL EUROPÄISCHER SPRACHKULTUR” Prof. Dr. Reiner ARNZT(Hildesheim Üniversitesi) 2. “FREMDSPRACHENLERNEN UND –LEHREN IN DER EUROPÄISCHEN UNION“ Jana ONDRAKOVA (Hradec Králové Üniversitesi) 3. “IKT IN DEN SCHULEN - ERWARTUNGEN UND REALITÄT“ Jitka BLAHOVA (Hradec Králové Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 5 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alaeddin MEHMEDOĞLU (Bilecik Üniversitesi) 1. “TÜRKÇEDEN BOŞNAKÇAYA GEÇEN SÖZCÜKLERDE ŞEKİL VE ANLAM DEĞİŞMELERİ” Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇETİN (International Burch Üniversitesi) 2. “ARAPÇA’DAN ALMANCA’YA GEÇEN KELİMELER” Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim UZAĞAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 3. “ÇOCUK EDEBİYATINDA ÇOCUĞU ETKİLEME ARACI OLARAK KİP VE KİPLİK KULLANIMLARI” Öğr. Gör. Ergün ALTUN (Kocaeli Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 6 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Khalid LAZAARE (Fes Üniversitesi) 1. “DIE MITTAGSFRAU" VON JULIA FRANCK. GESCHICHTE EINER FRAU, DIE IHR KIND AUSSETZT“ Nadezda HEINRICHOVA (Hradec Králové Üniversitesi) 2. “DRAMA ALS METHODE DER KREATIVEN BILDUNG” Katharzyna ARZİZEVSKA 3. “ZWISCHEN ZWEI KONZEPTEN. ZWEI ÜBERSETZUNGEN EINES ROMANS VON MAGDA SZABÓ“ Erika KEGYES (Miskolc-Egyetem University) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 7 Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Metin TİMUÇİN (Sakarya Üniversitesi) 1. “ARE THE SUB CHARACTERS AND SUB PLOT TRIVIAL? THE CASE OF THOMASIN & REDDLEMAN (THE RETURN OF THE NATIVE) AND NİHAL & BEŞİR(AŞK-I MEMNU)” Okt. Hüseyin ALTINDİŞ (Selçuk Üniversitesi) 2. “QUESTIONING EAST AND WEST INTERACTION IN A PASSAGE TO INDIA (1924)” Öğr. Gör. Hasan BAKTIR 8Erciyes Üniversitesi) 3. “IDEOLOGY IN CHILDREN LITERATURE: OVERT AND COVERT” Öğr. Gör. Dilek TÜFEKÇİ CAN (Balıkesir Üniversitesi) Tartışma 15.15 – 15.30 Çay / Kahve Arası 15.30 – 16.45 II. OTURUM Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi 15.30 – 16.45 Salon 1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arif ÜNAL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 1. “ORYANTALİZMİ ALMANYA’DAN OKUMAK” Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK (Sakarya Üniversitesi) 2. “ÇEVİRİBİLİM ARAŞTIRMALARINDA EVCİLLEŞTİRİLMİŞ BİR KARŞI-KANON OLARAK POSTKOLONYALİZMİN YERİ” Öğr. Gör. Sevcan YILMAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi) 3. “ÇEVİRİBİLİM’E GİDEN YOLDA ÇEVİRİ TARİHİ: ÇEVİRİ TARİHİNİN ÖNEMİ VE YARAR(LAR)I” Arş. Gör. Rabia Nesrin ER (Niğde Üniversitesi) Tartışma 15.30 – 16.45 Salon 2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tülin POLAT (İstanbul Üniversitesi) 1. “ZUR FUNKTION DES WORTES ALS GEISTIGE ENERGIETRÄGER“ Doç. Dr. Kuthan KAHRAMANTÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi) 2. “İKİNCİ DİL EDİNCİ” Doç. Dr. Recep AKAY (Sakarya Üniversitesi) 3. “EINE STUDIE ZUM GEBRAUCH VON POSİTİONS- UND RİCHTUNGSPRAEPOSİTİONEN TÜRKİSCHER DAF-STUDİERENDEN” Doç. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN (Trakya Üniversitesi) Tartışma 15.30 – 16.45 Salon 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Çankaya Üniversitesi) 1. “GLOTTALIZATION IN NORTH AMERICAN ENGLISH AS A SECONDARY ARTICULATION PROBLEM FOR TURKS: REHABILITATION OF PRONUNCIATION DIFFICULTY” Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN (Hacettepe Üniversitesi) 2. “THE EFFECTS OF USING TASK-BASED LANGUAGE TEACHING ACTIVITIES ON STUDENTS’ ATTITUDES AND VOCABULARY LEARNING THROUGH THE USE OF POETRY IN THE CLASSROOM” Yrd.Doç.Dr. Feryal ÇUBUKÇU (Dokuz Eylül Üniversitesi) 3. “PERSONAL NAMES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION: LINGUISTIC CULTURAL ASPECT” Yrd. Doç. Dr. Valentina KALİNİNA (Liepaja University) 4. “THE /Ə/ AND /ɑ/ PHONEMES AS FOSSILIZED PRONUNCIATION ERRORS FOR TURKISH ENGLISH LANGUAGE TEACHERS, TEACHER TRAİNEES AND STUDENTS: A PROPOSED TEACHİNG MODEL TO REHABILITATE FOSSILIZATION” Arş. Gör. Ahmet ÇEKİÇ (Selçuk Üniversitesi) Tartışma 15.30 – 16.45 Salon 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zikri TURAN (Sakarya Üniversitesi) 1. “KESME İŞARETİNİN YENİ GÖREVİ ÜZERİNE” Yrd. Doç. Dr. Selcen ÇİFÇİ (Uşak Üniversitesi) 2. “TOLSTOY’UN ‘’BEY İLE UŞAĞI’’ ADLI ÖYKÜSÜNÜN METİNDİLBİLİMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLEMESİ” Okt. Ömer Lütfi İSPİRLİ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) 3. “FERİT EDGÜ’DE TEKLİFSİZ DİL METİN ÜSLÛBUNU OLUŞTURMADA DİYALOG (DİLBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME)” Okt. Meryem DEMİR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) (Bilkent Üniversitesi Doktora Öğrencisi) Tartışma 15.30 – 16.45 Salon 5 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Galip BALDIRAN (Selçuk Üniversitesi) 1. “LES PRODUCTIONS DE CREATION DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES” Doç. Dr. Hilmi ALACAKLI (Marmara Üniversitesi) 2. “L’EMPLOI DE LA PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE DANS UNE CLASSE DE FRANÇAİS LANGUE ÉTRANGÈRE” Yrd. Doç. Dr. Melek ALPAR (Gazi Üniversitesi) 3. “TRAITS FONDAMENTAUX DE LA LANGUE PARLEE SPONTANEMENT: ENJEUX POUR L’APPRENANT DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE Öğr. Gör. Tilda SAYDI (Marmara Üniversitesi) Tartışma 15.30 – 16.45 Salon 6 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan AKAY (Sakarya Üniversitesi) 1. “ERKEN DÖNEM YENİ TÜRK ŞİİRİNDE ÖZNENİN KENDİSİNİ İDRÂKİ” Doç. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU (Sakarya Üniversitesi) 2. “NEDİM’İN PALETİ -NEDİM’İN ŞİİRİNDE RENK VE KAVRAM” Öğr. Gör. Pelin EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi) 3. “ORHAN VELİ’NİN ŞİİRLERİNDE YAPI UNSURU OLARAK KOŞUTLUK VE YİNELEMELER” Okt. Mürsel GÜRSES (Bilecik Üniversitesi) Tartışma 15.30 – 16.45 Salon 7 16.45 – 17.00 Çay / Kahve Arası 17.00 – 18.15 KÜLTÜREL ETKİNLİK Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi - Salon 1 - 80. Yaşında Prof. Dr. Doğan AKSAN ve Bilim Dünyasına Katkısı Oturum Başkanı : Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL (Sakarya Üniversitesi) Konuşmacılar : Prof. Dr. Doğan AKSAN Prof. Dr. İclal ERGENÇ (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Nadir Engin UZUN (TÖMER Başkanı-Ankara Üniversitesi) 19.00 KOKTEYL Yer: Personel Yemekhanesi 20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ (SAÜ. Devlet Konservatuarı) Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi - Salon 1 - (SAÜ. Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Mehmet Kürşat TÜRKAY yönetiminde) 116 EKİM 2009 CUMA 6 EKİM 2009 CUMA 9.30 – 10.45 I. OTURUM Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi 9.30 – 10.45 Salon 1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedrettin AYTAÇ 1. “KLÂSİK ARAP KÜLTÜRÜNDE DİLBİLİMSEL METİN ANALİZİ” Doç. Dr. Zafer KIZIKLI (Ankara Üniversitesi) 2. “BUGÜNKÜ KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE“F” SESİ” Yrd. Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi) 3. “ZAMAN EKLERİ ODAKLI OKUMA YÖNTEMİNİN SAĞLAYACAĞI ALGILAMA İMKANLARI VE OLASI SAKINCALARI” Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 9.30 – 10.45 Salon 2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit TÜRK (Sakarya Üniversitesi) 1. SIRA DIŞI BİR KAHRAMAN: “SYLVIE GERMAIN’İN ÇOCUK MEDUSA’SI” Prof. Dr. Tuna ERTEM (Ankara Üniversitesi) 2. “TÜRK EDEBİYATINDA AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN DÜNYAYA İKİNCİ GELİŞ YAHUT İSTANBUL’DA NELER OLMUŞ, RUS EDEBİYATINDA NİKOLAY GOGOL’ÜN ÖLÜ CANLAR ADLI ESERLERİYLE TARİH, KÖLELİK VE DÜZEN” Doç. Dr. Beyhan ASMA (Erciyes Üniversitesi) 3. “ÜSTMETİN (HYPERTEXT) VE YAZIN: KLASİK METİNSEL ANLATIDAN ÜSTMETİNSEL KURGUYA” Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KARTAL (Uludağ Üniversitesi) Tartışma 9.30 – 10.45 Salon 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdüllatif ACARLIOĞLU (Anadolu Üniversitesi) 1. “MODERN YAZININ GÖZBEBEĞİ İKİ UYGULAMA: DERİNLİK ve SINIR AŞIMI -Sanatsal Resimler, Yerleşim Sergileri ve Figen Aydın Taşbaş’ın “Düz ve Derinlemesine” Konulu Sergisinden Görsel Örnekler-“ Prof. Dr. Cengiz ERTEM (Hacettepe Üniversitesi) 2. “EDEBİ TÜR OLARAK ÖYKÜ VE A.P.ÇEHOV’UN ÖYKÜ SANATI” Yrd. Doç. Dr. Reyhan ÇELİK (Erciyes Üniversitesi) 3. “ROMANIN DÜNYASI: AHMET MİTHAT EFENDİ'NİN ÇENGİ ROMANINDA PARÇALI ZİHİN ÜSLUPLARI” Okt. Okan KOÇ (Sakarya Üniversitesi) – Dr. Mehmet Murat ŞAHİN Tartışma 9.30 – 10.45 Salon 4 Oturum Başkanlığı: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY 1. “ŞAİR ve YAZAR SÖZLÜKLERİ MESELESİ ve YAHYA KEMAL ÖRNEĞİ” Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL (Sakarya Üniversitesi) 2. “ATASÖZLERİNDE VE DEYİMLERDE SAĞLIĞA BAKIŞ AÇISI” Dr. İlhan UÇAR (Sakarya Üniversitesi) 3. “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ ÇEVİRİ METİNLERİNDEKİ ÖZENTİ ALINTILAR ÜZERİNE” Dr. Şaban DOĞAN (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 9.30 – 10.45 Salon 5 Oturum Başkanlığı: Doç. Dr. Kuthan KAHRAMANTÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi) 1. “AHMET HAŞİM’İN “ŞİİR HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZALAR”INI “GÖLGE” KAVRAMI BAĞLAMINDA YENİDEN OKUMAK” Arş. Gör. Selda SAVAŞ (Sakarya Üniversitesi) 2. “FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN ÇANAKKALE DESTANI ŞİİR KİTABINDAKİ ERDEDE KİMDİR?” Mustafa DURAN (Sakarya Üniversitesi) 3. “ZİYA GÖKALP’İN YENİ HAYAT “MUKADDİMESİ”Nİ “ŞİİR”VE “ŞUUR” KAVRAMLARI ETRAFINDA OKUMA GİRİŞİMİ” Murat KARA (Sakarya Üniversitesi) 4. “MODERN TÜRK ŞİİRİNİ 66’YA BAĞLAMAK” Emina VİLDİÇ (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 9.30 – 10.45 Salon 6 Oturum Başkanlığı: Prof. Dr. Şerife YILDIZ (Hacettepe Üniversitesi) 1. “ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİ İÇİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE BİR UYGULAMA” Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) - Arş. Gör. Umut BALCI (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) 2. „INNOVATIVE ANSAETZE, ERKENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN HINSICHTLICH DER NACHBAR- UND BALKANSPRACHEN AN DER UNIVERSITAET TRAKYA“ Doç. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN (Trakya Üniversitesi) 3. İKİ DİLLİLİK VE KÜLTÜREL AİDİYET” Arş. Gör. Pınar YAZGAN (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 10.45 – 11.00 Çay / Kahve Arası 11.00 – 12.15 II. OTURUM Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi 11.00 – 12.15 Salon 1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürsel AYTAÇ (Ankara Üniversitesi) 1. „DIE PARADOXIE IM LEBEN DER FRAUEN UND EINER METROPOLE ANHAND DES ROMANS “ AM RAND” VON ŞEBNEM İŞİGÜZEL“ Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN (Sakarya Üniversitesi) 2. “OKUMA EDİMİ EKSENİNDE KESİŞEN İKİ AYRI ÖYKÜ” Yrd. Doç. Dr. Funda KIZILER (Sakarya Üniversitesi) 3. “FRANZ GRILLPARZERS „DER ARME SPIELMANN“ IM LICHTE VON ARTHUR SCHOPENHAUERS LEBENSPHILOSOPHIE“ Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖNCÜ (Gazi Üniversitesi) – Öğr. Gör. Florian HERTSCH (Hacettepe Üniversitesi) - Okt. Aylin SEYMEN (Gazi Üniversitesi) Tartışma 11.00 – 12.15 Salon 2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi) 1.“XX YY. BAŞI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE FERİDE ÖĞRETMEN VEYA ÇALIKUŞU’NUN KÜLTÜRLERASI İLETİŞİM BECERİSİ” Doç. Dr. Suna AĞILDERE (Gazi Üniversitesi) - Arş. Gör. Nesrin TEKİN (Gazi Üniversitesi) 2.“INTERKULTURELLE ASPEKTE IN YADE KARAS ROMAN ‘CAFÉ CYPRUS’” Yrd. Doç. Dr. Ünal KAYA (Ankara Üniversitesi) 3.“WELCHE BEZIEHUNG GIBT ES ZWISCHEN DER SCHRIFTSPRACHE DER WERBUNG UND DER KULTUR DES LANDES, EINE KONTRASTIVE ANALYSE (DEUTSCH -TÜRKISCH)” Okt. Dilek KIZILTAN (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 11.00 – 12.15 Salon 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuna ERTEM (Ankara Üniversitesi) 1. “ŞİİRDE RESİM, MÜZİKTE RENK: SANATLARIN ORTAK PAYDASINDA YORUMLAMA GİRİŞİMİ” Prof. Dr. Bahadır GÜLMEZ (Anadolu Üniversitesi) 2. “LES EXPRESSIONS FIGEES DANS LES TRADUCTIONS FRANÇAISES DE DEUX ROMANS D’ ORHAN KEMAL” Doç. Dr. Ertuğrul EFEOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi) 3. “PLACE DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE” Arş. Gör. Derya TORUÇ (Marmara Üniversitesi) Tartışma 11.00 – 12.15 Salon 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neşe ONURAL 1. “YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRİMİ SÜRECİNDE İKİNCİ YABANCI DİL” Yrd.Doç.Dr. Talat Fatih ULUÇ (İstanbul Üniversitesi) 2. “DIE ROLLE DER DEUTSCHEN SPRACHE IM KONTEXT DER WELT- UND EUROPASPRACHPOLITIK“ Dr. Helena DEDİCOCA (Hradec Králové Üniversitesi) 3. “KINDER- UND JUGENDLITERATUR SCHON AM ANFANG EINES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS” Lenka MARYSKOVA (Hradec Králové Üniversitesi) Tartışma 11.00 – 12.15 Salon 5 Oturum Başkanı: Doç Dr. Bayram Ali KAYA (Sakarya Üniversitesi) 1. “KURTLAR ROMANINDA ÜSTKURMACA; ÖZYAŞAMDAN ‘ÖZKURMACA’YA YOLCULUK” Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER (Sakarya Üniversitesi) 2. “AŞIK EDEBİYATINDA BULUNAN SEMBOLLER VE İŞLEVLERİ” Arş. Gör. Kürşad KOCA (Sakarya Üniversitesi) 3. “STORM’DA AİLE” Meryem NAKİBOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 11.00 – 12.15 Salon 6 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU (Sakarya Üniversitesi) 1. “NEDENSİZ EDİM VE İKİ ROMAN: CAMUS’NÜN YABANCI’SI VE KAFKA’NIN DAVA’SI” Yrd. Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ (Gazi Üniversitesi) 2. “MAĞARA ARKADAŞLARI ÖYKÜSÜNDEKİ METİNLERARASI İLİŞKİLER” Öğr. Gör. Nergiz İBADULLAYEVA (Yeditepe üniversitesi) 3. “’SAATLERİ AYARLAMA ENSİTÜSÜ’ VE ‘MASUMİYET MÜZESİ’ ROMANLARINDA ZAMAN” YLS Öğr. Türkan DURAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Tartışma 11.00 – 12.15 Salon 7 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Engin YILMAZ (Sakarya Üniversitesi) 1. “’YEŞİL GECE’ VE ‘TOPRAK UYANIRSA’ ROMANLARINDA SOSYO-KÜLTÜREL ORTAMDA ÖĞRETMENİN LİDERLİĞİ VE YENİLEŞMEDEKİ ROLÜ” Yrd. Doç. Dr. Çetin BAYTEKİN (Sakarya Üniversitesi) 2. “İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSLERİNDE DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ZİHİNSEL BECERİLERLE İLİŞKİSİ” Eftal SÜNGÜ (Başkent Üniversitesi) 3. “TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE METİN SEÇİMİ: W. BURCKHARDT BARKER ÖRNEĞİ” Dr. Öğr. Ahmet AKKAYA (Selçuk Üniversitesi) – Dr. Öğr. Selim EMİROĞLU(Selçuk Üniversitesi) Tartışma 13.00 – 14.00 Öğle Yemeği Yer: Personel Yemekhanesi 14.00 – 15.15 III. OTURUM Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi 14.00 – 15.15 Salon 1 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şerife DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi) 1. “J.M.G.LE CLÉZİO’NUN ‘YÜREĞİMDEKİ YANGIN’ ADLI ÖYKÜSÜNDE BİR KARŞIT-KAHRAMAN: PERVENCHE” Prof. Dr. Abdüllatif ACARLIOĞLU (Anadolu Üniversitesi) 2. “TADEUSZ BOROWSKİ NİHİLİST MİDİR?” Doç. Dr. Seda Köycü ASLANTEKİN (Ankara Üniversitesi) 3. “1980 SONRASI TÜRK ROMANINDA ANTİ-ÜTOPYALAR” Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER (Süleyman Demirel Üni.) – Arş. Gör. Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN (Süleyman Demirel Üni.) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahadır Gülmez (Anadolu Üniversitesi) 1. “COMMENT LA LINGUISTIQUE STRUCTURALE EST-ELLE DEVENUE UNE SCIENCE A PART ENTIERE ?” Doç. Dr. Nurcan Delen KARAAĞAÇ (İstanbul Üniversitesi) 2. “ANALYSE CONTRASTIVE DES CRITERES DOCIMOLOGIQUES D’UNE ÉPREUVE DE LANGUE ÉTRANGERE : OBJECTIVITE, FIABILITE ET VALIDITE Dr. Lokman DEMİRTAŞ (Marmara Üniversitesi) 3. PROJET DE REFORME DES IUFM Öğr. Gör. Yaprak Türkan YÜCELSİN (Marmara Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi) 1. “HAİKU ŞİİİRİ VE TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI” Yrd.Doç.Dr. Mesut TEKŞAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.)- Şenol TOPCU (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) 2. “GÜNLÜK KONUŞMA DİLİNDE KALIPLAŞMIŞ SÖZLER: ATASÖZÜ VE DEYİMLERDE SÖZ DİZİMİ VE SÖZCÜK DEĞİŞİMİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM” Öğr.Gör. Zekerya Batur (Uşak Üniversitesi) 3. “DİL VE KÜLTÜR TOPLUMSAL BAĞDAŞIK BİR ÜRÜNDÜR” Dr. Lindita Xhanari (Tiran üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK (Sakarya Üniversitesi) 1. “ÇEVİRİNİN ÖNEMİ VE ÇEVİRİDE ANLAM SORUNLARI” Prof. Dr. Sevim SÖNMEZ (Ufuk Üniversitesi) 2. “BİREYDİL KULLANIMI VE ÇEVİRİ: STRATEJİ VE YÖNTEMLER” Arş. Gör. Selahattin KARAGÖZ (Trakya Üniversitesi) 3. “ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE AKADEMİK ÇEVİRİ EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA ÇEVİRİ KURAMI DERSLERİ VE ŞİİR ÇEVİRİSİ EKSENİNDE İKİ ÖRNEK” Başak ERGİL (İstanbul Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 5 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN (Hacettepe Üniversitesi) 1. “ANALYSIS OF POETRY AND ITS TEACHİNG: LİNGİSTİC APPROACH” Doç. Dr. Arif SARIÇOBAN (Hacettepe Üniversitesi) 2. “INDIRECT LANGUAGE USE IN TURKISH COFFEE CUP READING” Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KARATEPE (Uludağ Üniversitesi) – Eylem ÜLBEĞİ 3. “DATA-DRIVEN GRAMMAR TEACHING: A COMPARISON OF 3PS AND 3IS APPROACHES IN TEACHING PRESENT AND PAST COUNTERFACTUAL CONDITIONALS” Okt. Sema YÜKSELCİ (Fatih Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 6 Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Metin TİMUÇİN (Sakarya Üniversitesi) 1. “MYTHIC REPRESENTATION AS A NEW APPROACH FOR STUDY IN GEORGE BERNARD SHAW’S PYGMALION” Yrd. Doç. Zennure KÖSEMAN (İnönü Üniversitesi) 2. “METAPHORS IN WOMEN WRITING: METAPHOR-INTO-NARRATIVE IN JEANETTE WINTERSON’S NOVELS” Arş. Gör. Mustafa KIRCA (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) 3. “CONSTRUCTING A HYBRID IDENTITY: ANITA AND ME” Arş. Gör. Şule OKUROĞLU (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) 4. “SILENCE OF THE TEACHERS FOR AN EFFECTIVE EDUCATION IN DEPARTMENT OF ENGLISH TRANSLATION AND INTERPRETATION” Okt. Cazibe YİĞİT (Trakya Üniversitesi) Tartışma 14.00 – 15.15 Salon 7 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünsal ÖZÜNLÜ 1. “ÇOK YAZARLI BİR ROMAN DENEMESİ: BEŞPEŞE” Doç. Dr. Engin YILMAZ (Sakarya Üniversitesi) - Arş. Gör. Yonca KOÇMAR (Sakarya Üniversitesi) 2. “DİL ÖĞRENİMİ: ATASÖZLERİNİN KÜLTÜRLERİ VE DİLİ ANLAMADAKİ ROLÜ” Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM (Çukurova Üniversitesi) 3. “TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE VE KAZAK TÜRKÇESİNDE TEMİZLİK İŞLEVLİ DEYİMLER” Arş. Gör. Ayşe AYDIN (Sakarya Üniversitesi) - Arş. Gör. Emine ATMACA (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 15.15–15.30 Çay / Kahve Arası 15.30 – 17.00 IV. OTURUM Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi 15.30 – 17.00 Salon 1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yadigar EĞİT (Ege Üniversitesi) 1. “ÇIKARIMLAR VE İLETİŞİM KAZALARI” Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Çankaya üniversitesi) 2. “LATİN DİİLİNDE BARBARİSMUS VE SOLOECİSMUS” Doç. Dr. Fafo TELETAR (Ankara Üniversitesi) - Serap GÜR (Ankara Üniversitesi) 3. “AFET ILGAZ: SOLDAN İSLÂMCI DÜŞÜNÜŞE UZANAN DÜŞÜNSEL HARİTA” Yrd. Doç. Dr. Cumhur ASLAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 4. “YUNUS VE(YA) MONTAİGNE: EDEBİYAT TARİHİNDEKİ İLK DENEMECİ KİM?” Dr. Fundagül APAK (Maltepe Üniversitesi) Tartışma 15.30 – 17.00 Salon 2 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muharrem Tosun (Sakarya Üniversitesi) 1. “INTERNET VE BİLGİSAYARIN SÖZLÜ ÇEVİRİ EĞİTİMİNE VE BİREYSEL SÖZLÜ ÇEVİRİ ÇALIŞMALARINA OLUMLU KATKILARI – BİR YÖNTEM OLUŞTURMA DENEMESİ” Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERSOY (Sakarya Üniversitesi) 2. “TÜRKÇE/FRANSIZCA BİR HUKUK METNİ ÖRNEĞİ, DİLBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME VE ÇEVİRİ: VEKÂLETNAMELER” Yrd. Doç. Dr. Nesrin DELİKTAŞLI (Adıyaman Üniversitesi) 3. “JAMES S HOLMES’ÜN ÇEVİRİ İNCELEMELERİ’NE BAKIŞINI YENİDEN DÜŞÜNMEK” Öğr. Gör. Ayza VARDAR (Yıldız Teknik Üniversitesi) 4. “YAZIN ÇEVİRİSİ OLARAK BEHÇET NECATİGİL’İN “VE O HİÇ BİRŞEY DEMEDİ” ADLI YAPITINDA “İŞLEVSEL ÇEVİRİ EYLEMİ” ÖRNEKLERİ” Gökhan Şefik ERKURT (Sakarya Üniversitesi Doktora Öğrencisi) Tartışma 15.30 – 17.00 Salon 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gül DURMUŞOĞLU (Anadolu Üniversitesi) 1. “PALATALIZATION AS SECODARY ARTICULATION DIFFICULTY TURKS: SOLUTIONS TO THE PROBLEM” Prof.Dr. Mehmet DEMİREZEN (Hacettepe Üniversitesi) 2. “PROMOTING PRODUCTIVE LANGUAGE SKILLS THROUGH THE USE OF LEARNER-GENERATED SURVEYS” Doç. Dr. Arif SARIÇOBAN (Hacettepe Üniversitesi) - Dok. Öğr. Arif BAKLA (Hacettepe Üniversitesi) 3. “TO BE IMMUNE FROM ADS EFFECTS: IMPOSSİBLE TO ACHIEVE OR CAN IT BE LEARNED?” Yrd. Doç. Dr. Metin TİMUÇİN (Sakarya Üniversitesi) 4. “A META-ANALYSIS OF RESEARCH ON THE PLACE OF LITERATURE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN TURKEY” Yrd.Doç.Dr. Arda ARIKAN (Hacettepe Üniversitesi) – Ahmet ÇEKİÇ (Selçuk Üniversitesi) - Sema YÜKSELCİ (Fatih Üniveristesi)- Arif BAKLA - İbrahim KHZERLOU - Özkan KIRMIZI- Eyüp Yaşar KÜRÜM – (Hacettepe Üniversitesi Doktora Öğr.) Tartışma 15.30 – 17.00 Salon 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal YILDIZ (Marmara Üniversitesi) 1. “2006 TÜRKİYE PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIFL DÜZEYİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN ETKİLİLİĞİ” Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUN - Yrd. Doç. Dr Havva Yaman- Okt. Özlem Yahşi Cevher (Sakarya Üniversitesi) 2. “TÜRKÇE DERSLERİNDE METİN ETKİNLİKLERİNİN OKUMA-ANLAMA KAZANIMLARINI GERÇEKLEŞTİRME YETERLİĞİ-BİR ÖYKÜ ÖRNEĞİ” Dr. Şükran DİLİDÜZGÜN (İstanbul Üniversitesi) 3. “2. SINIFTAN 5. SINIFA TÜRKÇE DERSİ “SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME” ALT ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK PERFORMANS GÖREVİ ÖRNEKLERİ” Öğrt. Sonnur ÖZEL - Eylem AKGÜZEL 4. “BOŞNAK FOLKLORUNDA TÜRK KALIP SÖZLERİNİN ETKİSİ” Arş. Gör. Fatih İYİYOL (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 15.30 – 17.00 Salon 5 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.) 1. “DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITI OLARAK SANAT VE YAZIN” Doç. Dr. Serhat ULUAĞLI (Muğla Üniversitesi) - Suna DEMİRCAN (Muğla Üniversitesi) 2. “YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMSEL EDİNCİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖZGÜN METİNLERİN KULLANIMI” Öğr. Gör. Sadriye GÜNEŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi) 3. “YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM İLGİSİ” Okt. H. İrfan MERCAN (Sakarya Üniversitesi) Tartışma 15.30 – 17.00 Salon 6 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Asuman Belen ÖZCAN (Ankara Üniversitesi) 1. “ABEL SANCHEZ’DE “HABİL-KABİL” İ OKUMAK” Arş. Gör. Elif ERGÜN (Sakarya Üniversitesi) 2. “DOĞU-BATI AÇMAZINDA PEYAMİ SAFA VE AHMET HAMDİ TANPINAR GÖRÜNÜMLERİ” Arş. Gör. Sevim Atila DEMİR (Sakarya Üniversitesi) 3. “CENGİZ AYTMATOV’UN ROMANLARINDA MODERNLEŞME, İNSAN VE TOPLUM İLİŞKİSİ” Arş. Gör. Adem SAĞIR (Sakarya Üniversitesi)- Hasan ÖZTÜRK Tartışma 15.30 – 17.00 Salon 7 17.00 – 18.00 SOSYAL ETKİNLİK Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi - Salon 1 - İsveç Uppsala Üniversitesi Türkçe Dil Öğrenimi Grubu 18.00 – 18.30 KAPANIŞ Yer: SAÜ. Kültür ve Kongre Merkezi - Salon 1 - Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi üniversitesi) Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK (Sakarya Üniversitesi) Prof. Dr. Tuna ERTEM (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Ünsal ÖZÜNLÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) TEŞEKKÜR Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN, SAÜ. Rektör Yardımcısı ve Alman Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject Dil en_US
dc.subject Deyişbilim en_US
dc.subject Konferanslar en_US
dc.title IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu : yaratıcılık ve yenilik yılında yeni yaklaşımlar, 15-17 Ekim 2009 : bildiri özetleri cilt: II en_US
dc.title.alternative Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (9. : 15-17 Ekim 2009 Sakarya) en_US
dc.type conferenceObject en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess