Açık Erişim

Girişimcilik : Temel kavramlar ve bir süreç önerisi

Show simple item record

dc.contributor.editor Gürler, Gökhan
dc.contributor.editor Taş, Ali
dc.contributor.editor Ersoy, Ahmet Yağmur
dc.date.accessioned 2021-01-13T11:13:21Z
dc.date.available 2021-01-13T11:13:21Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Gürler, Gökhan., Taş, Ali., Ersoy, Ahmet Yağmur. (Ed)(2019). Girişimcilik : Temel kavramlar ve bir süreç önerisi . Sakarya: Sakarya Üniversitesi en_US
dc.identifier.isbn 978-605-2238-15-8
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/76085
dc.description Normal ve Kanuni İktibaslarda Kaynak Gösterilmesi Zorunludur. en_US
dc.description.abstract Sunuş Girişimcilik mevcut bir etkinliği geliştirmek, farklı bir şey yapmak, yeni bir ürün üretmek ve var olmayan bir işletmeyi oluşturmakla ilgilidir. Bu yüzden yerleşik yapının geleneksel yol ve yöntemlerini değiştiren girişimciler, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda değişimi sağlamada toplumsal olarak en önemli rolü oynayan aktörlerdir. Bir devlet, kendi sınırları dışından mühendis, doktor, işletmeci getirip kendi milletine hizmet ettirebilir. Ancak bir devletin dışardan girişimci transfer edebilme imkânı yoktur. Girişimci hangi ülkede faaliyette bulunuyorsa bulunsun sonuç olarak ticari faaliyetleriyle kendi devletine hizmet eder. Doğrudan yabancı yatırımlarla gelen girişimciler o milletin öz girişimcileri olamazlar. Dolayısıyla bir devlet için nitelikli olarak yetiştirilen girişimci sayısının artması o devletin ekonomik performansının arttırılmasında büyük bir öneme sahiptir. Hazırlanan bu kitabın temel olarak amacı girişimcilik süreçlerini doğrusal ve basit bir mantıkla açıklayarak, girişimcilerin girişimlerini hayata geçirirken atacakları temel adımlara ilişkin genel bir yaklaşım sunmaktır. Kitabın birinci bölümü girişimcilikle ilgili temel kavramları, girişimcinin bu kavramlarla ilgili sahip olması gereken zihinsel arka plan üzerinden açıklamaya çalışmaktadır. İkinci bölümde ise bir bireyi girişimci olmaya sevk eden girişimcilik niyetinin oluşmasından başlanarak girişim sürecinin realize edilmesi aşamaları bir süreç olarak ifade edilmiştir. Girişimci olma motivasyonuna sahip bir birey için girişimcilik sürecindeki ilk adım, potansiyel iş fırsatlarını belirlemek ve değerlendirmektir. Kitabın üçüncü bölümü özellikle bir iş fikrinin nasıl bulunacağına ve bulunacak iş fikrinin sahip olması gereken özelliklere odaklanmıştır. Dördüncü bölüm girişimin çeşitli aşamalarını finanse etmek için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamaya odaklanmakta ve alternatif finansman biçimlerini tanıtmaktadır. Beşinci bölümün odak noktası ise iş fikrinin kurulacak işletmenin temel bileşenleriyle para kazanmak için birlikte nasıl çalıştığını açıklayan iş modelinin ve iş planının nasıl oluşturulacağıdır. Sürdürülebilir bir iş modeline ulaşmak ayrı ve zorlu bir süreçtir. Bu bölümde işin nasıl tanımlanacağı sorusu ile sembolize edilen iş konseptinin yaratılmasına yönelik olarak girişimciye bir iş planının neden gerekli olduğunu anlatılmakta ve kuracağı yeni organizasyonu düzenlemek için nasıl bir format oluşturması gerektiğine dair bilgiler sunulmaktadır. Kitabın son bölümünde ise tüm girişimlerin ulaşmak isteği son nokta olan uluslararası pazarlara açılabilmeyle ilgili olarak uluslararası girişimciliğe ilişkin bir perspektif sunulmaktadır. ii Bu kitabın öncelikli hedef kitlesini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır ve başlangıç noktasındaki girişimcilere rehberlik edecek pratik bir kullanım için de uygundur. Kitabın ilk baskısı olması sebebiyle geliştirilmesi gereken yönlerinin olduğu muhakkaktır. Bu nedenle okuyuculardan kitaba yönelik eleştiriler kitabın içeriğinin geliştirilmesi yönünde önemli katkı sağlayacaktır. Sakarya,2019 Dr. Gökhan GÜRLER Doç.Dr. Ali Taş Dr. Ahmet Yağmur Ersoy en_US
dc.description.tableofcontents İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................................ vi ŞEKİLLER LİSTESİ ............................................................................................................. vii Giriş ........................................................................................................................................... 1 BÖLÜM 1: GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMLİKLE İLGİLİ KAVRAMLAR .................... 6 Giriş ........................................................................................................................................... 6 1.1. Girişimcilik ........................................................................................................................ 6 1.2. Girişimcilikle İlgili Kavramlar ........................................................................................ 9 1.2.1. Yaratıcılık .................................................................................................................... 9 1.2.2 İnovasyon ...................................................................................................................... 9 1.2.2.1. İnovasyon Türleri ............................................................................................... 12 1.2.3. Değer ve Değer Yaratma .......................................................................................... 13 1.2.4. Girişimci .................................................................................................................... 14 BÖLÜM II: BİR SÜREÇ OLARAK GİRİŞİMCİLİK ....................................................... 16 Giriş ......................................................................................................................................... 16 2.1. Girişimcilik Süreci ........................................................................................................... 17 2.1.1. Girişimcilik Niyetinin Oluşması .............................................................................. 20 BÖLÜM III: FIRSAT ARAMA VE İŞ FİKRİ OLUŞTURMA ......................................... 23 Giriş ......................................................................................................................................... 23 3.1. İş Fikri Tanımı ve Özellikleri ......................................................................................... 23 3.2. İş Fikrinin Kaynakları .................................................................................................... 25 3.3. Bir İş Fikrinin Geliştirilmesinde Kullanılabilecek Araçlar ......................................... 27 3.3.1. Beyin Fırtınası ........................................................................................................... 27 3.3.2 Matris veya Tablo Kullanımı .................................................................................... 29 3.3.3. Fikirler Haritası ........................................................................................................ 30 3.3.4. Sorun- Mevcut Çözüm-Yeni Çözüm Tablosu ........................................................ 31 BÖLÜM IV: İŞ FİKRİNİ HAYATA GEÇİRECEK FİNANSMANI SAĞLAMA .......... 32 Giriş ......................................................................................................................................... 32 4.1. Ortaklık ............................................................................................................................ 33 4.2. Banka Kredileri ............................................................................................................... 34 4.3. Leasing (Finansal Kiralama) .......................................................................................... 35 4.4. Faktoring Ve Forfaiting .................................................................................................. 36 4.5. Mikro Finans ................................................................................................................... 37 4.6. Franchising ...................................................................................................................... 39 iv 4.6.1. Franchising Sistemini Yönlendiren Temel İlkeler ................................................. 41 4.6.2. Franchising Sözleşmesi ............................................................................................. 41 4.6.3. Franchising Türleri .................................................................................................. 42 4.6.4. Franchising Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları ............................................... 45 4.7. Risk Sermayesi ................................................................................................................. 46 4.7.1. Risk Sermayesi Finansman Türleri ........................................................................ 49 4.7.1.1. Erken Dönem Girişim Sermayesi ..................................................................... 49 4.7.1.2. Gelişme Dönemi Girişim Sermayesi ................................................................. 51 4.7.1.3. Geç Aşama Dönemi Girişim Sermayesi ........................................................... 52 4.8. Kitle Fonlaması (Crowdfundıng) ................................................................................... 53 4.8.1. Kitle Fonlamasında Yeni Bir Araç: ICO ................................................................ 55 4.9. Girişimciliğe Yönelik Sağlanan Devlet Destekleri ........................................................ 56 4.9.1. Devlet Destek Mekanizmalarının İşleyiş Biçimleri ................................................ 56 4.9.2. Türkiye’de Destek Veren Kurumlar ve Verilen Devlet Destekleri ...................... 59 4.9.2.1. KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ..................................... 60 4.9.2.2. KOSGEB İş Planı Ödülü ................................................................................... 62 4.9.2.3. TÜBİTAK 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) ........ 62 4.9.2.4. TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) ....... 63 4.9.2.5. TÜBİTAK 2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı .......... 64 4.9.2.6. TÜBİTAK 2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. Ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı .............................................................................. 65 4.9.2.7. TÜBİTAK 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı ............................................................................................... 66 BÖLÜM V: İŞ MODELİ OLUŞTURMA VE İŞ PLANI HAZIRLAMA ......................... 67 Giriş ......................................................................................................................................... 67 5.1. İş Modeli ........................................................................................................................... 68 5.2. İş Planı .............................................................................................................................. 70 5.2.1. İş Planı Yapılmasının Faydaları .............................................................................. 71 5.2.2. İş Planı Değerlendirenlerin Dikkat Ettiği Noktalar .............................................. 72 5.2.3. İş Planı Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular .......................................... 73 5.2.4. İş Planının Sunumu .................................................................................................. 75 5.2.5. İş Planının Bölümleri ve İçeriği ............................................................................... 76 BÖLÜM VI: ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK .............................................................. 84 Giriş ......................................................................................................................................... 84 v 6.1. Uluslararası Girişimciliğin Tanımı ................................................................................ 85 6.2. Uluslararası Girişimciliğe İlişkin Yaklaşımlar: ........................................................... 86 6.2.1. Aşama Yaklaşımları ................................................................................................. 86 6.2.1.1 Uppsala Modeli .................................................................................................... 86 6.2.1.2. Yenilikçi Model .................................................................................................. 87 6.2.2. Küresel Doğanlar Yaklaşımı .................................................................................... 87 6.2.3. Ağ Yaklaşımı ............................................................................................................. 88 6.2.4. Uluslararası Girişimcilik Yaklaşımı ....................................................................... 88 6.3. Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri ...................................................................... 90 6.3.1. İhracat ........................................................................................................................ 90 6.3.2. Ortaklıklar ................................................................................................................ 91 6.3.2.1. Lisans Anlaşmaları ............................................................................................ 91 6.3.2.2. Franchising ......................................................................................................... 91 6.3.2.3. Sözleşmeli Üretim ............................................................................................... 91 6.3.2.4. Yönetim Sözleşmesi ............................................................................................ 92 6.3.2.5. Montaj Operasyonları ....................................................................................... 92 6.3.2.6. Birlikte Girişimler (Joint Ventures) ................................................................. 92 6.3.2.7. Konsorsiyum ....................................................................................................... 93 6.3.2.8. Anahtar Teslimi Projeler .................................................................................. 93 6.3.2.9. Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi .............................................................................. 93 6.3.3. Doğrudan Yabancı Yatırım ..................................................................................... 94 KAYNAKLAR ........................................................................................................................ 95 EK 1: Türkiye’de Çeşitli Kurumlar Tarafından Verilen Devlet Destekleri ......................... 106 en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartofseries Sakarya Üniversitesi Yayın No;199
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ *
dc.subject Girişimcilik en_US
dc.subject Entrepreneurship en_US
dc.title Girişimcilik : Temel kavramlar ve bir süreç önerisi en_US
dc.type book en_US
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme en_US
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess


DSpace@Sakarya

by OpenAIRE

Browse

My Account