Açık Akademik Arşiv Sistemi

III. Uluslararası işletme öğrencileri kongresi II. Cilt : 3rd International conference of business students II.

Show simple item record

dc.contributor.editor Akbıyık, Adem
dc.contributor.editor Çapraz, Kürşat
dc.contributor.editor Taşkın, Kamil
dc.date.accessioned 2021-01-11T17:34:10Z
dc.date.available 2021-01-11T17:34:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Akbıyık, Adem., Taşkın, Kamil., Çapraz, Kürşat. (Ed) (2017). III. Uluslararası işletme öğrencileri kongresi. Sakarya : Sakarya Üniversitesi en_US
dc.identifier.isbn 9786054735921
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/76079
dc.description.abstract III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi işbirliğinde Sakarya’da gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en güzel kampüslerinden biri olan Sakarya Üniversitesi’nin Esentepe kampüsünde başarılı bir biçimde düzenlenen bu kongreye yurt içinden ve dışından çok sayıda katılım olmuştur. İşletme Fakültemizin ev sahipliğinde yapılan bu güzel organizasyon öğrencilerimizin hayatlarında kuşkusuz daima tatlı bir anı olarak kalacaktır. Ancak faydası bununla sınırlı olmayacaktır elbette. Zira öğrenci kongrelerinin, öğrencilerimizin sosyal ve akademik gelişmelerine önemli katkı ve fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerin onların farkındalıklarını daha da arttıracağına, kendilerine daha fazla güven duymalarına yardımcı olacağına, onları cesaretlendireceğine ve motive edeceğine inanıyoruz. Öğrenci kongrelerini, gençlerimizi daha fazla okumaya, düşünmeye, anlamaya ve yazmaya teşvik etmenin en etkili araçlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Kendilerini geliştirecekleri ve gerçekleştirecekleri uygun atmosferlerin ve zeminlerin oluşturulmasını akademik ve sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz aynı zamanda. Öğrencilerimize fırsat ve imkan verildiğinde neler yapabileceklerini görmek onları olduğu kadar bizleri de ziyadesiyle memnun etmekte ve heyecanlandırmaktadır. Bu tür organizasyonlarla öğrencilerimizin akademisyenliğe özendirilmesine, akademik araştırma ve tartışma kültürlerinin oluşmasına, analitik düşünme ve etkili iletişim kurma becerilerinin pekişmesine önemli katkılar sağladığımıza inanıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile düzenlediğimiz kongremize yurtiçi ve yurtdışından 225 bildiri ile başvurulmuş, hakem değerlendirme süreci sonunda 156 bildiri kabul edilmiştir. Nihai değerlendirmeler sonucunda ise 74 bildirinin kongre bildirileri kitabında yer alması uygun görülmüştür. Uzun süren uğraşlar sonucunda bugün kitabın dizgi çalışmalarını tamamlamış ve yayına hazır hale getirmiş bulunmaktayız. Başarıyla amacına ulaşan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek isteriz. Dünyanın ve ülkemizin farklı okullarından çağrımıza değerli çalışmaları ile cevap veren tüm yazarlara, bu süreçte onları cesaretlendiren, özendiren, rehberlik ederek yol gösteren kıymetli akademisyenlere, değerli vakitlerini ayıran kongre bilim hakem kurulumuza, danışma kurulumuza, yürütme kurulumuza, müsaade veren, kaynak ve imkan sağlayan üniversite yönetimlerine, organizasyonda görev alan ekiplerimize ve misafirimiz olan tüm öğrencilerimize kongremize katılımlarından ve katkılarından dolayı minnettar olduğumuzu bildiririz. Selam ve muhabbetle… en_US
dc.description.tableofcontents Bildiriler / Proceedings Yükseköğretim Finansmanında Performans Esaslı Bütçeleme: Sakarya Üniversitesi Örneği 9 Ar. Gör. Gonca Güngör GÖKSU Serbest Bölgelerin Dış Ticaret Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği (2000 - 2016) 25 Yrd.Doç.Dr.Abidin ÖNCEL, Şükrü Can DEMİRTAŞ Uluslararası Ticaret Yapan Bir İşletmede Dış Çevre Analizine İlişkin Bir Uygulama 36 Ayşegül BAYRAM, Yrd. Doç. Dr. Harun BÜBER Bankacılıkta İş Tatmini ve Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma: Yozgat İli Örneği 46 Bilge İLER, Kübra KAYA Personel Güçlendirme: Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği 60 Hesna SUN, Yrd. Doç. Dr. Harun BÜBER Değişim Mühendisliği ve Değişim Yönetimi 76 Gökmen ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Harun BÜBER Beş Büyük Kişilik Özelliklerinin Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 90 Handan ARGUNHAN Dondurulmuş Gıda Ürünlerine Yönelik Tüketici Tercihleri: Kastamonu İli Örneği 100 Feyzanur AKDAĞ, Gürcü Büşra TÜRKMEN İşletmelerde Bütçe ve Bütçeleme Faaliyetinin İncelenmesi 122 Osman Nuri ŞAHİN Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Fastfood Seçiminde Algılanan Marka Değerinin Belirlenmesi 144 Hidayet ARAR, Yasin ABATAY Çevik Tedarik Zinciri: Zaman ve Üretim Maliyetinin Azalması 159 Kübra DURMUŞOĞLU,Yrd. Doç.Dr. Ahmet Yağmur ERSOY Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Tercihlerinin Belirlenmesi 166 Hasan KILIÇ, Özlem TAŞ Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Geleceğe Yönelik Tutumlarına Etkisi: Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Örneği 181 Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT, Fatma KARAKAYA Dış Ticarette Akreditifli Ödemeler: İhracatta Akreditif Uygulamaları 198 Seymur ZEYNALZADE, Doç. Dr. Bayram TOPAL 7 Tüketici Etnosentrizminin Marka Bağılığı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 214 Doç. Dr. Ercan TAŞKIN, Arş. Gör. Hilal BARAN Finansal Krizlerin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Etkileri: 2001 ve 2007-08 Finansal Krizleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama 223 Mehmetcan SUYADAL Tüketicilerin Gıda Sektöründeki Market Markalı Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Kastamonu İl Merkezinde Bir Araştırma 233 Tuğçe SAFKAN,Pınar Selin BULUT Doğrudan Yabancı Yatırımların Piyasa ve Sektörler Üzerindeki Etkisi 256 Tunahan HACIİMAMOĞLU Bankacılıkta Güven Kavramının Boyutları ve Bir Literatür Taraması 278 Elif BAYATLI, Maşide TEMEL Ambalaj Renklerinin ve Ambalaj Tasarımındaki Subliminal Mesaj Öğelerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Araştırma 290 Funda CİVEK, Derya DENGEL, Ülkü ÇILGINOĞLU Üretim Sürekliliği Sağlayan Vardiya Sisteminin Vardiyalı Çalışanların Psikolojileri Üzerine Etkisi: İstanbul’da Bir Üretim Firması Örneği 305 Yrd. Doç. Dr. Elvan OKUTAN, Halime BAŞTAK, Büşra YOLCU İşyerinde Mobbing Kavramının Karikatürsel Anlatımı 312 Sultan ŞAHİN, Tuğba TÜRKER Afrika Kıtasındaki Ulus İnşa Süreçlerindeki Avrupa Perspektifli Anlayış ve Ortaya Çıkan Sonuçları: Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal 324 Yrd. Doç. Dr. Asena BOZTAŞ, Uğur BOZTAŞ İnternetten SatinAlinan Ürünlerde Fiyat İndirim Düzeyi İle Satin Alma DavranişlariArasindaki İlişkilerin İncelenmesi 333 Kübranur ÇAKIR, Tuğba YÜRTMEN Türkiye’de Perakende Mağazacılığın Mevcut Durumu, Perakende Mağazacılığa Genel Bakış 345 Adalet YILMAZ Y Kuşağı(1977-1994) İle Z Kuşağındaki(1995-Ve Sonrası Doğan) Kişilerin Cep Telefonu Kullanımındaki Farklılığın Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma 361 Esma ERTÜRK, İhsan TÜRKER Sosyal Yardımların Dağıtılmasında Yeni Bir Yöntem Olarak Sosyal Kart Uygulaması 379 Ömer KAYADİBİ 8 Sömürgecilik Sonrası Müslüman Afrika Ülkelerinin Ekonomi Çıkmazları: Bilinçli Yoksulluk Üretme 391 Yrd. Doç. Dr. Asena BOZTAŞ, Uğur BOZTAŞ Taşıma Şekillerine Göre Azerbaycan’da Gelirin Analizi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Beklentiler 407 Yrd.Doç.Dr. Şükrü CİCİOĞLU, Alig BAGHİROV, Rufat MUSTAFAYEV Stratejik Yönetimlerde Portföy Analizi ve Bir Uygulama 427 Hakan SİPAHİ İş Hayatına Hukukun Etkileri Nedir? 441 Rabia BIYIKLIOĞLU Çalışma Hayatındaki X Ve Y Kuşakları Ve Bu Kuşakları Motive Edici Faktörlerin Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 452 Merve ÖZERKİN, Yrd. Doç. Dr. Elvan OKUTAN en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sakarya Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartofseries Sakarya Üniversitesi Yayın No;157
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ *
dc.subject Kongre en_US
dc.subject İşletme en_US
dc.subject Business en_US
dc.subject Management en_US
dc.subject Congress en_US
dc.title III. Uluslararası işletme öğrencileri kongresi II. Cilt : 3rd International conference of business students II. en_US
dc.title.alternative Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi (3. : 13-14 Mayıs : 2016 : Sakarya) en_US
dc.type book en_US
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess