Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

  • KAYHAN AYAR; Fehim FINDIK; Soydan SERTTAŞ; OSMAN İYİBİLGİN; Uğur SOY; Yaşar KIYAN; Cemil ÖZ
    ÖZET Bu çalıĢmada, Elektrik ark, MIG-MAG ve TIG olmak üzere, üç farklı kaynak yöntemi için sanal kaynak simülatörü tasarımı ve imalatı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu simülatör ile, üç boyutlu kaynak iĢlemleri gerçeğine yakın bir ...