Açık Akademik Arşiv Sistemi

8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi : Türk dünyasında muhtemel iş birliği alanları sempozyum tebliğleri

Show simple item record

dc.contributor.editor Can, Ahmet Vecdi
dc.contributor.editor Taşkın, Kamil
dc.contributor.editor Güner, Samet
dc.date.accessioned 2021-01-07T11:59:55Z
dc.date.available 2021-01-07T11:59:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Can, Ahmet Vecdi .,Taşkın, Kamil .,Güner, Samet.(Ed.)(2011). 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul :Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı en_US
dc.identifier.isbn 978-975-498-207-7
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12619/76072
dc.description Bu eser Bakanlar Kurulu’nun 20.07.1980 tarih ve 8/1307 sayılı kararıyla kamu yararına hizmet verdiği kabul edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI’nın yayınıdır. en_US
dc.description.abstract Kongre Hakkında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Sovyetlerden ayrılan beş bağımsız cumhuriyetin (Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan) çoğunluğunu Türkçe konuşan halklar oluşturuyordu. Türkiye Türkleri ve bölge halklarının ortak dini, tarihi ve kültürel bağları, uzun bir aradan sonra “Türk Dünyası” kavramını anlamlı ve değerli hale getiriyordu. Ne var ki, tüm iyi niyetli çalışmalara rağmen, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından yaklaşık yıllar sonra bugün, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne “Büyük Türk Dünyası” tahayyülünün çok uzağındayız. Dahası bu dünyanın temellerini oluşturacak sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik işbirliklerinin önünde “Çin Seddi” gibi duran dahili ve harici kaynaklı engellerin ortadan kaldırılması noktasında sahip olduğumuz entelektüel birikim nedir? Önceki yıllarda gerçekleştirilen Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongrelerinde 1990 sonrası şekillenen yeni Türk coğrafyasının siyasi, idari, ekonomik, kültürel ve sosyolojik verileri çıkarılarak mevcut şartlarda Türkiye ve Türk Dünyası ilişkileri ve geleceği tartışmaya açılmıştı. Düzenlenmiş olan “8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi”nin amacı ise küreselleşen dünyada Türk Dünyasını Muhtelif iş birliği alanları boyutunu ele almaktır. Bu ana başlık altında, hazırlanan özgün bilimsel tebliğler, bilim hakem kurulunun onayını aldıktan sonra sunulmuş olup, sunulan tebliğler derlenerek bu kongre kitabı ile basılı hale getirilmiştir. Konu Başlıkları • Tarihte Türk Girişimciliği. • Bilim Felsefesi ve Yöntem Bilim. • Eğitim. • Ekonomi ve Maliye. • Girişimcilik ve İşletme. • Hukuk. • Muhasebe ve Finans. • Sağlık. • Sosyoloji ve Felsefe. • Turizm. • Türk Dili ve Türk Kültürü. • Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi. • Üretim, Pazarlama ve Tüketici. • Yönetim ve Organizasyon. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi aşağıda adı geçen dört üniversitelerin işbirliğiyle, 09-13 Haziran 2010 tarihleri arasında, Kırgızistan’ın Celalabat şehrinde bulunan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. en_US
dc.description.tableofcontents "TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİNİN ANLAMI ……………………………………. 3 KONGRE HAKKINDA ……………………………………………………………………………………….. 5 KONGRE ONUR KURULU …………………………………………………………………………………... 6 KONGRE KOORDİNATÖRLERİ …………………………………………………………………………… 6 BİLİM HAKEM KURULU …………………………………………………………………………………….. 7 YÜRÜTME KURULU ………………………………………………………………………………………….. 8 COĞRAFYA ERZURUM’UN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ Prof. Dr. Saliha KODAY …………………………………………………………………………………… 19 TÜRKİYE’NİN SİYASİ SINIRLARINA COĞRAFİ BİR BAKIŞ Yrd. Doç. Dr. Zeki KODAY ……………………………………………………………………………….. 27 BİR İPEK YOLU YERLEŞMESİ : BURSA’NIN BUGÜNKÜ İDARÎ COĞRAFYA ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Zerrin KARAKUZULU - Sevinç PEKEL ………………………………………………… 33 ДЕНУДАЦИЯ ПРОЦЕССТЕРИНИН ПАЙДА БОЛУШУ, ЖАНА АЛАРДЫН РЕЛЬЕФТИН ӨНҮГҮШҮНДӨГҮ РОЛУ А.К. ШАРШЕНКУЛОВА - Т.Р. РАХМАНОВ …………………………………………………………. 43 КАРАКУЛЖА ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНДЕ ЖАРТЫЛЫШТЫК -КАТАСТРОФАЛЫК МҮНӨЗДӨГҮ ТАБИГЫЙ КЫРСЫКТАРДЫ АЛДЫН-АЛА БОЛТУРБАЙ КОЮУНУН АЙРЫМ ЭФФЕКТИВДҮҮ ИШ- ЧАРАЛАРЫ Т. Р. РАХМАНОВ - А.К. ШАРШЕНКУЛОВА - А. Ж. КЕРИМБЕКОВА ………………………….. 47 ГҮЛЧӨ-КУРШАБ ЖАНА ТАЛДЫК ДАРЫЯ БАССЕЙИНДЕРИНДЕ АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕ ЖҮРҮП ЖАТКАН ЭКЗОДИНАМИКАЛЫК ПРОЦЕССТЕР Т.Р. РАХМАНОВ - Р.К. КАЛМУРЗАЕВА - А.Ж. КЕРИМБЕКОВА ………………………………... 51 СУЗАК РАЙОНУНУН ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ А.Н. ЧОЙБЕКОВА - К.Н. АРТЫКБАЕВА - Т.Р. РАХМАНОВ ……………………………………... 57 DİN BİLİMLERİ KUTADGU BİLİG’TE ÖLÜM FENOMENİ Doç. Dr. İsmail TAŞ ………………………………………………………………………………………... 65 HOMO RELİGİOSUSUN HOMO CONSUMERİCUSA DÖNÜŞTÜĞÜ KÜRESEL ÇAĞDA İNSANLIK HALİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Dr. Ramazan ADIBELLİ …………………………………………………………………………………… 73 TÜRK BİLGİNİ EBÛ YUSR MUHAMMED PEZDEVÎ’NİN İMÂMET / DEVLET BAŞKANLIĞI ANLAYIŞI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI Doç. Dr. Selim ÖZARSLAN ………………………………………………………………………………. 79 ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA TAŞINAN KÜLTÜREL UNSUR OLARAK YAĞMUR YAĞDIRMA UYGULAMALARI (TAKMAK KÖYÜ ÖRNEĞİ) Doç. Dr. Sami KILIÇ ……………………………………………………………………………………….. 89 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ Dr. Sayfilla BAZARKULOV ………………………………………………………………………………. 95 КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УЛУТТУК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮНҮН ДИНДИК НЕГИЗДЕ ТҮШҮНДҮРҮЛҮШҮ САМАГАН МЫРЗАИБРАИМОВ …….…………………………………………………………………. 103 ТҮРК ТЕКТҮҮ ЭЛДЕРДИН ИСЛАМ ДИНИН КАБЫЛ КЫЛУУСУ ЖАНА МАТУРИДИЛИК ЗАЙЛАБИДИН КАСЫМОВИЧ АЖИМАМАТОВ ………………………………………………….. 109 ДИН ЖАНА ТАБИЯТ ИЛИЯС БАЙМЫРЗАЕВИЧ АЙТИЕВ ……...……………………………………………………………. 115 КЫРГЫЗДАРДЫН ИСЛАМДЫ КАБЫЛ АЛУУСУНДА ЯСАВИЛИК ЖАНА НАКШИБАНДИЛИКТИН РОЛУ АЛИ ЖУСУБАЛИЕВ ……………………….……………………………………………………………... 119 EĞİTİM BİLİMLERİ TOPLUM GÖZÜYLE YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARI Doç. Dr. İ. Bakır ARABACI - Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBABA ………………………………………… 131 TÜRK DÜNYASI VE YENİ BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE M. Cabir BİNGÖL ………………………………………………………………………………………….. 139 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖĞRETMENLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM Doç. Dr. Fatma ÖZMEN - Tülin AKGÜL ………………………………………………………………... 141 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKBABA …………………………………………………………………………… 149 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI 5E MODELİ İLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE SİMPLE PAST TENSE KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİ Öğr. Gör. Onur KÖKSAL ………………………………………………………………………………….. 161 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ATATÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI ÇAĞDAŞLAŞMA GİRİŞİMİ VE ATATÜRK’ÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ Yrd. Doç. Dr. Yücel Atila ŞEHİRLİ ……………………………………………………………………….. 171 E-DERS İÇERİKLERİNİN TASARIMINDA OLUŞTURMACI YAKLAŞIM KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin PEHLİVAN - Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU …………………………………... 183 İLK VE ORTA ÖĞRETİME DEVAM EDEN SOKAK ÇOCUKLARININ İNTERNET BAĞIMLILIĞI Yrd. Doç. Dr. Ayla AKBAŞ ………………………………………………………………………………... 191 RUSÇA ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZILI SINAV MATERYALİ TEMELLİ FONETİK KARIŞTIRMALARIN ANALİZİ Öğr. Gör. İlyas YETİMAKMAN ………………………………………………………………………….. 197 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM Yrd. Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erdal BAY - Yrd. Doç. Dr. Semra ALYILMAZ ………. 203 КВАДРАТТЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЫГАРУУ ЖОЛДОРУ Т.Т. ОМОШЕВ - Д.К. СУЛАЙМАНОВА - Ж.М. КУВАКОВ - С.Ж. КУВАКОВ ………………….. 215 ERKƏK TOĞLULARDA QARA CİYƏRİN QAPI VENASINDA QANIN HƏCMİ SÜRƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ, AMMONYAKIN, SİDİK CÖVHƏRİNİN VƏ QLÜKOZANIN TƏMİZ SORULMASI TELMAN BAYRAM OĞLU İSGƏNDƏROV - HƏMZƏYEV NAQIF ƏLƏŞRƏF OĞLU …………… 223 БИЛИМ ЖАНА ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ З.А. АЖЫБАЕВА - С.С. САКИЕВА …………………………………………………………………….. 227 БЕЙБОЛМЫСТЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІН ФИЛОСОФ_________ИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕ ПАЙЫМДАУ Б.М. АТАШ ………………………………………………………………………………………………… 231 БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖ КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБАЛАРИ ВА КЛИНИК ШАКЛЛАРИ О. БОТИРОВ НОМЛИ ХДУ - К.П.Н. ДОЦ. К.Ф.ТЕШАБАЕВА К.П.Н. М.Б РИЗАШОВА …………………………………………………………………………………. 237 КІТАП ҚҰДІРЕТІ СƏТБАЙ ДАСТАН ЯХИЯҰЛЫ ……….…………………………………………………………………. 245 ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ КӨП МААНИЛҮҮЛҮК ЖЕ КӨТӨРҮЛГӨН ПРОБЛЕМАЛАР БАТМАЖАН КАДЫРБЕКОВА - СЕЙФЕТТИН ГЕЛЕКЧИ ….……………………………………... 251 ОКУУЧУЛАРДЫ БААЛООНУН СИСТЕМАЛУУ ШАРТЫ Ч. К. КАРАБЕКОВА - А.А. ТЕМИРОВА ….…………………………………………………………… 255 ЭКОЛОГИЯЛЫК БУЛГАНЫЧ АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮН ШАРТЫНДА АЯЛДАРДЫН БАЛА ТОНУНУН МОРФОЛОГИЯЛЫК ЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ Б.К. КЕНЕШБАЕВ ………………………………………………………………………………………… 259 ОКУУЧУЛАРДЫН САПАТТУУ БИЛИМ АЛУУСУНА ТААСИР ЭТҮҮЧҮ ИЧКИ ЖАНА ТЫШКЫ ФАКТОРЛОР ТУУРАЛУУ МИСИРАЛИ КОЛДОШЕВ ….…………………………………………………………………………… 263 ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ KОЛДОНУУ МЕНЕН II-ТАРТИПТЕГИ ИЙРИЛЕРДИ ОKУТУУ T.Т. ОМОШЕВ - Ж.М. КУВАКОВ - С.Ж. КУВАКОВ ………………………………………………… 269 ОКУУЧУЛАРДЫН МЕЙКИНДИК ЭЛЕСТЕТҮҮЛӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮ Т.Т. ОМОШЕВ - Ж.М. КУВАКОВ - С.Ж. КУВАКОВ - С.Т. ШАРАПОВ - М.Ш. АБДИЕВА ….… 275 «НООКАТ» БИЛИМКАНАСЫНДА ТАЛАНТТУУ БАЛДАРДЫ ОКУТУУ ТАЖРЫЙБАСЫНАН АЛЫНГАН ПИКИРЛЕР М.Ш. МАМАЮСУПОВ ………………………………………………………………………………….. 279 МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА АТА - МЕКЕНДИ СҮЙҮҮГӨ ТАРБИЯЛОО Т.Т. ОМОШЕВ - Ж.М. КУВАКОВ - С.Ж. КУВАКОВ ………………………………………………… 291 ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА СТУДЕНТ ЖАСТАРҒА ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒДАРЛЫ ТƏРБИЕ БЕРУ ШЫНАР ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ МҰҚАНБЕТОВА …………………………………………………………. 295 ТҮЙІНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖАҒДАЙЛАРЫ ШЫНАР ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ МҰҚАНБЕТОВА …………………………………………………………. 299 МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДАГЫ АНАЛОГИЯНЫН РОЛУ Т.Т. ОМОШЕВ - Ж.М. КУВАКОВ - С.Ж. КУВАКОВ ………………………………………………… 303 «МАТЕМАТИКА МУГАЛИМИ» АДИСТИГИ БОЮНЧА ОКУП ЖАТКАН 1-КУРСТУН СТУДЕНТТЕРИНЕ «ХИМИЯ» ПРЕДМЕТИНЕН «АТОМДУН ТҮЗҮЛҮШҮ» ТЕМАСЫН ОКУТУУДА ПРАКТИКАЛЫК САБАКТА СЫНЧЫЛ ОЙЛОМ ТЕХНОЛОГИЯСЫН КОЛДОНУУ ЖЫЛДЫЗ МАРИПОВНА ОРОЗБАЕВА ………………………………………………………………. 307 МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИДА ОТА-ОНАЛАРНИНГ БОЛА ТАРБИЯСИГА ТАЙЁРЛАШ МАСАЛАЛАРИГА ОИД ПЕДАГОГИК ҚАРАШЛАР М.Б. РИЗАШОВА - Т.Р. АХМЕДОВА - Ш.Б. АБДУКАРИМОВА ….………………………………. 317 КЕЙБІР КОНЦЕПТ ШЕҢБЕРІНДЕГІ ЗООНИМДІК МЕТАФОРАЛАР ГҮЛЖАХАН ЖҰМАШҚЫЗЫ СНАСАПОВА ………………………………………………………... 325 ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІК МƏСЕЛЕСІН ШЕШУДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТЫ МИРАШ ЕМЕШҚЫЗЫ ТАУБАЕВА - САИПЖАМАЛ СҰЛТАНҚЫЗЫ ҚОРҒАНОВА …….……… 331 ТАЪЛИМ СОҲАСИДА ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР МАЪНАВИЙ ҲАМКОРЛИГИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ НЕГМАТЖАН ШАДИМЕТОВИЧ АЛМЕТОВ ….…………………………………………………….. 339 ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ДҮЙНӨГӨ ИЛИМИЙ КӨЗ КАРАШЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АКТУАЛДУУЛУГУ ЖӨНҮНДӨ Д. И. СУЛТАНКУЛОВ …………………………………………………………………………………… 345 АДЕП-АХЛАК ЖАНА УКУК ТАРБИЯСЫ ЖӨҢҮҢДӨ КОБИЛЖАН КАМАЛИДИНОВИЧ ЮЛДАШОВ …..………………………………………………... 351 ОКУУ - ТАЛАА ПРАКТИКАСЫНДА КӨК - АРТ ӨРӨӨНҮНҮН КУРТ – КУМУРСКАЛАРЫНЫН ТҮРДҮК КУРАМЫН ОКУП ҮЙРӨНҮҮ К. М. ТАШТАНОВА - К.А. МЫРЗАЕВА ………………………………………………………………. __________355 HUKUK AVUKATLIK MESLEĞİNİN GEREKLİLİĞİ Öğr. Gör. Neriman HANAHMEDOV …………………………………………………………………… 361 REKABET KURULU REKABET İHLALİ KARARLARININ İKTİSAT OKULLARI BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ Doç. Dr. Sevda Yaşar COŞKUN …………………………………………………………………………... 373 КМШ ӨЛКӨЛӨРҮНӨ МЫЙЗАМСЫЗ ТРАНЗИТТИК МИГРАЦИЯ АПАЗБЕК СУБАНОВИЧ ЖЭЭНБЕКОВ ….…………………………………………………………… 385 İKTİSADİ BİLİMLER MİLLETLERİN ULUSLARARASI İMAJ ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ DEĞİŞEN İMAJI Yrd. Doç. Dr. Ali CAN …………………………………………………………………………………….. 401 AB İSTİHDAM STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE İSTİHDAM POLİTİKALARI (KIRGIZİSTAN İÇİN ÖNERİLER) Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR ………………………………………………………………………………….. 409 BANKA ÇALIŞANLARININ PERFORMANSINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİNİN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN TESPİTİ Öğr. Gör. Ali ERBAŞI - Öğr. Gör. Osman ÜNÜVAR - Öğr. Gör. Tugay ARAT …………………….. 421 STRATEJİK PLANLAMADA PAYDAŞ ANALİZİ VE ETKİN KAYNAK YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİMLERDEN ÖRNEKLER VE ÖNERİLER Öğr. Gör. Ali ERBAŞI - Yrd. Doç. Dr. Recep YÜCEL …………………………………………………... 431 GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İŞSİZLİĞİN ALTERNATİF ÇÖZÜMÜ OLABİLİR Mİ? Doç. Dr. Harun DEMİRKAYA - Yrd. Doç. Dr. Alim AYDIN ………………………………………….. 437 KÜRESELLEŞME KARŞITLIĞINDAN KÜRESEL TOPLUMSAL HAREKETLERE: BİR ANALİZ DENEMESİ Doç. Dr. Mehtap YEŞİLORMAN - Muzaffer Çağlar KURTDAŞ ……………………………………… 445 TÜRKİYE’DE TARIM ÜRÜNLERİNİN KOOPERATİFLERLE PAZARLANMASI: TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (TRAKYA BİRLİK) ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Nilüfer SERİNİKLİ ………………………………………………………………………… 453 OSMANLIDA GİRİŞİMCİLİK VE “MUDAREBE USULÜ” Dr. Nuri KAVAK …………………………………………………………………………………………... 459 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN SAĞLANMASINDA KÜLTÜR TURİZMİNİN YERİ VE ÖNEMİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Şafak ÜNÜVAR ……………………………………………………………………………. 467 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İŞLETMECİLİĞİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖNEMİ: ÖRNEK ALAN ARAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAMAN - Yrd. Doç. Dr. Şafak ÜNÜVAR Yrd. Doç. Dr. Mete SEZGİN ………………………………………………………………………………. 475 OSMANLI DÖNEMİNDE VAKIF MUHASEBESİ VE ELVAN BEYOĞLU SİNAN BEY VAKFI ÖRNEĞİ Prof. Dr. A. Vecdi CAN - Öğr. Gör. Mustafa ZEYTİN …………………………………………………. 485 KIRGIZİSTAN’DA DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMNLARI, SON GELİŞMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bekir Cihan UÇKAÇ ……………………………………………………………………………………….. 495 TÜRKİYE’DEKİ KÜRESELLEŞME KARŞITLARININ KÜRESELLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMLARI Yrd. Doç. Dr. Beyzade Nadir ÇETİN - Prof. Dr. Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU ……………………… 505 ORTA ASYA GÜVENLİĞİ VE ALTERNATİF BİR STRATEJİ OLARAK KAMU DİPLOMASİSİ Arş. Gör. Hayati ÜNLÜ - Uzm. Bekir GÜNDOĞMUŞ ………………………………………………… 513 TÜRKİYE’DE YANGIN SİGORTASI KULLANIMI VE BİLGİ DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. F. Burak GÜMÜŞ - Öğr. Gör. Ali AKAYTAY - Arş. Gör. Kamil TAŞKIN …………… 523 AVRUPA’NIN ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA HAZAR BÖLGESİ ENERJİ KAYNAKLARININ ROLÜ Dr. Gadir BAYRAMLI - Alimkul UMAROV ……………………………………………………………. 531 STRESİN İŞLETMELERDEKİ MALİYETİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAYNAR …………………………………………………………………………. 539 PAZAR ODAKLILIK: ÖNCELLER VE SONUÇLAR BİR MODEL ÖNERİSİ Şahin EKBER ………………………………………………………………………………………………... 545 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE SORUNU Şennur SEZGİN - Seyfi YILDIZ - Selami SEZGİN ……………………………………………………… 551 TMS 41 ÇERÇEVESİNDE CANLI VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (YARIŞ ATLARI ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Sema ÜLKÜ - Öğr. Gör. Ali AKAYTAY - Arş. Gör. Kamil TAŞKIN ……………………… 561 AZERBAYCAN TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI Öğr. Gör. Oqtay QULIYEV - Öğr. Gör. Hayvat NORMATOV ………………………………………... 571 TÜRKİYE-AVRASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU ………………………………………………………………………………. 581 TÜRKİYE’DE KREDİ KARTLARININ YAYGINLAŞMASININ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ - Arş. Gör. Efdal POLAT - Arş. Gör. Bilal SOLAK ………………. 591 YEREL YÖNETİMLERDE GİRİŞİMCİLİK: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özdemir YAVAŞ - Öğr. Gör. Nilüfer SERİNİKLİ - Hızır GİRGİN ………………………... 601 NİĞDE KENTİNİN ALGILANAN MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN - Yrd. Doç. Dr. Asıf YOLDAŞ ……………………………………………... 609 ЧАРБАЛЫК СУБЪЕКТИЛЕРДИН ИННОВАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ЭСЕБИНИН ТАРТИБИ А. А. МАМАСЫДЫКОВ ….………...……………………………………………………………………. 623 ТИКЕЛЕЙ МАМЛЕКЕТТИК ИНВЕСТИЦИЯЛАР – СОЦИАЛДЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ПРОГРАММАЛАРЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ НЕГИЗИ Г. К. ТАШКУЛОВА ……………………………………………………………………………………….. 627 ТҮРКИЯ – ТУРИЗМ ДЕРЖАВАСЫ А. Г. НИЗАМИЕВ - Д. K. ЭРМЕКБАЕВ ….……………………………………………………………... 633 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СОЦИАЛДЫК КЫРДААЛДЫН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ К. Ш. ТОКТОМАМАТОВ - М. Д. КОЧКОРБАЕВА ...………………………………………………... 639 AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ KONTEKSTİNDƏ FİNGER - KREİNİN İNDEKSİNİN HESABLANMASI VƏ PERSPEKTİV RƏQABƏTLİ ÜSTÜNLÜYƏ MALİK SAHƏLƏRİN KONYUKTUKASININ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ Dos. Dr. ASİMAN AYDIN OĞLU QULİYEV - XALİD SABİR OĞLU KƏRİMLİ …...………………. 645 QLOBAL BÖHRAN ŞƏRAITINDƏ AZƏRBAYCANIN MALIYYƏ SISTEMININ DÖVLƏT TƏNZIMLƏNMƏSININ PRIORITETLƏRI GÜLTƏKİN QABİL QIZI MƏMMƏDOVA - Öğr. Gör. HAYVAT NORMATOV ……...…………… 653 TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN QARŞILIQLI TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİNİN MÜASIR VƏZİYYƏTİ VƏ İNKIŞAF İSTIQAMƏTLƏRİ HAMIZ RAMIZ OĞLU MAHMUDOV - ZAMIRBEK HASANOV …………………………………... 663 AVROPA İTTIFAQI VƏ POST-SOVET ÖLKƏLƏRI ARASINDA MÜNASIBƏTLƏRDƏ YENI ƏMƏKDAŞLIQ FORMULASI AXTARIŞI ŞAHİN VAQİFOĞLU BAYRAMOV - ZAMIRBEK HASANOV ……………………………………… 671 СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮ ИЛГЕРИЛЕТҮҮДӨ ЧӨЛКӨМДҮК ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ПРОГРАММАЛАРДЫН МААНИСИ, АЛАРДЫ ТҮЗҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ А. С. ЖОЛДОШБАЕВ ……………………………………………………………………………………. 681 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КАМСЫЗДАНДЫРУУ РЫНОГУНУН АБАЛЫ ЖАНА ӨНҮГҮҮ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ Г. Б. АБДЫРАХМАНОВА - Н. Н. РАЖАБАЛИЕВА ………………………………………………… 685 ОШ ОБЛУСУНУН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК ЖЫЛДАРЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ АЙЖАН ТУРДАЛИЕВНА СУЛТАНОВА - ЖЫРГАЛБЕК БОРОНБАЕВИЧ ИСМАНОВ …..…. 689 АТААНДАШТЫК ШАРТЫНДА АЙЫЛ - ЧАРБА ПРОДУКЦИЯЛАРЫН САТЫП ӨТКӨРҮҮ МЕХАНИЗМИН ӨЗДӨШТҮРҮҮ Т. К. АМИРОВ ……………………………………………………………………………………………... 697 O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA TARAQQIYOTI (FARGONA VODIYSI MISOLIDA: 1945 - 1979 YILLAR) ALIMOVA GULZODA A’ZAMOVNA ………………………………………………………………….. 701 ЭКОНОМИКАЛЫК АДИСТИКТЕРДИН УЛУТТУК ТАЙПАЛАРЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН КЕСИПТИК САПАТТАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ОРУС ТИЛИНИН ОРДУ Б. Е. ДАРБАНОВ - А. Ж. АСАНОВ ……..……………………………………………………………… 705 ДҮЙНӨЛҮК ЭКОНОМИКАНЫН ГЛОБАЛИЗАЦИЯСЫНЫН ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИШ-АРАКЕТТЕРДИН БАГЫТТАРЫ А. С. ЖОЛДОШБАЕВ - Ж. Б. ИСМАНОВ …………………………………………………………….. 711 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП: ТАРЫХЫ, АКЫБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ БОЛОТБЕК ШАКЫЕВИЧ ЖАНУЗАКОВ …………………………………………………………….. 719 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮРК ТИЛДҮҮ ӨЛКӨЛӨР МЕНЕН ТЫШКЫ СООДА ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫНЫН КЕЛЕЧЕГИ АДАМ ЗАКИРОВИЧ ЗАКИРОВ - ШАЙЫРГУЛЬ АДАМОВНА ЗАКИРОВА …..……………….. 723 РЫНОК ШАРТЫНДА КЫРГЫЗСТАН АЙЫЛДАРЫНЫН СОЦИАЛДЫК АБАЛЫНЫН ӨЗГӨРҮШҮ НУРАТБЕК МЕНДИБАЕВ …….…………………………………………………………………………. 729 ОШ ОБЛАСТЫНДА ЖЕМИШ-ЖАШЫЛЧА ӨНДҮРҮШҮ ЖАНА АНЫН АБАЛЫ К. Ш. ТОКТОМАМАТОВ - М. Ж. АБДИЕВ ….………………………………………………………... 735 БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ДАВРИДА ИЖТИМОИЙ СИЁСАТ МИНАВАР САЙДУЛЛАЕВНА НАРМУРЗАЕВА ….……………………………………………….... 741 ЖАХОНДА ГЛОБАЛ ПРОЦЕССЛАР ВА УНИ МИЛЛИЙ ИКТИСОДИЁТГА ТАЪСИРИ К. К. НУМОНОВ - АСИФ ЙУЛДОШ ….……………………………………………………………….. 747 АЙЫЛ ЧАРБА ИШКАНАЛАРЫН БАШКАРУУДА БАШТАПКЫ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮ С. А. ОМУРЗАКОВ ….………………………………………………………………………………….. 751 ЖАЛАЛ - АБАД ОБЛУСУНДА УЛУТТУК ТУРИЗМДИ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КЕЛЕЧЕГИ ТОКТОСУНОВА МЕЙИЗКАН ЖАНЫБЕКОВНА - ЖОЛДОШОВА ТОКТОКАН БЕЛЕКОВНА ШАРШЕНКУЛОВА АЙШООЛА КАСЫМБЕКОВНА КАМБАРОВА МАКСУДА КАМБАРОВНА …………………………………………………………... 755 МИНЕРАЛДЫК - СЫРЬЕЛУК, ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУУНУН ЭКОНОМИКАНЫН ӨНҮГҮШҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ А. ЗУЛПУКАРОВ - А. Б. КАРБЕКОВА ………………………………………………………………... 759 ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ИНТЕГРАЦИЯЛАШ УСЛУБЛАРИ Т. И. ТИЛЛАВАЛДИЕВА - Т. Р. АХМЕДОВА …..……………………………………………………... 761 АЙЫЛ ЧАРБА ИШКАНАЛАРЫНЫН ЖЕМИШ-ЖАШЫЛЧА ӨНДҮРҮШҮНДӨ ФИНАНСЫЛЫК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ БАШКАРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ С. Т. УМАРОВ - М. Ж. АБДИЕВ ….……………………………………………………………………... 777 КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КҮЙҮҮЧҮ ЗАТТАРДЫН КЕН БАЙЛЫКТАРЫНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК МААНИСИ О. ШАМШИЕВ - Г. А. АБДУРАХМАНОВ - Д. К. КАМЧИБЕКОВ ….…………………………….. 781 SANAT TARİHİ TÜRKİYE’DE EĞİTİM FAKÜLTELERİ LİSANS DÜZEYİNDE MÜZE EĞİTİMİ VE MÜZECİLİK Dr. Fatih BAŞBUĞ ………………………………………………………………………………………….. 787 TÜRK KİMLİĞİ İÇİNDE KÜLTÜR VE SANATIN BAĞLAYICI ROLÜ KAPSAMI İÇİNDE 21. YÜZYILA ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Şemsettin Ziya DAĞLI …………………………………………………………………….. 793 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAŞATILAN KONYA KUNDAK DÜRÜSÜ GELENEĞİNİN VE KUNDAK DÜRÜSÜNDE YER ALAN BEBEK İÇ GİYİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇAĞDAŞ …………………………………………………………………………….. 801 ANADOLU’DA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINDAN ÖRNEKLER Öğr. Gör. Gülay TEMİZ …………………………………………………………………………………… 809 MEVLANA MÜZESİNDE BULUNAN MEVLANA’YA ATFEDİLEN CÜBBELERİN MODEL VE KESİM TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Miyase ÇAĞDAŞ - Arife AKTAŞ ………………………………………………………… 817 ORTADOĞU HALKLARINDA VE TÜRK DÜNYASINDA NEVRUZ Doç. Dr. Davut KILIÇ ……………………………………………………………………………………… 825 TARİH KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE’DE “AYAK BAĞI KESME” ÂDETİ Doç. Dr. Kemal POLAT ……………………………………………………………………………………. 833 ORTA ASYA TARİHİ HAKKINDA 18. VE 19. YÜZYILLARDA YAZILMIŞ OLAN BAZI RUSÇA VE ÇAĞATAYCA ESERLERİN YAZILIMINA GENEL BİR BAKIŞ Bahattin GENCAL …………………………………………………………………………………………. 841 TÜRKİYE VE BALKANLAR’DAKİ İŞLETMELERİN ORTAK TARİHİ: AHİLİK Okt. Mehmet BAKANLAR - Yrd. Doç. Dr. Recep YÜCEL - Öğr. Gör. Semih BÜYÜKİPEKÇİ ……. 845 KIRGIZİSTAN’IN CELALABAD VİLAYETİNDE YÜRÜTÜLEN ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR Arş. Gör. Alpaslan AŞIK …………………………………………………………………………………... 849 ÇARLIK RUSYASI’NIN SÖMÜRGE VE ASİMİLASYON POLİTİKALARI Yrd. Doç. Dr. Cengiz POYRAZ - Öğr. Gör. Fatih ÖZTOP ……………………………………………... 855 ESKİ TÜRK YAZITLARI VE AZERİ AĞIZLARI Doç. Dr. Kübra KULIYEVA ……………………………………………………………………………….. 865 TÜRK KÜLTÜRÜNDE “ZIRH” (MUKAYESELİ BAZI TESPİTLER VE GÖRÜŞLER) Yrd. Doç. Dr. Emine Erdoğan ÖZÜNLÜ ………………………………………………………………… 871 1918-1920 YILLARI ARASINDA ERMENİLER: ANADOLU’YA GERİ DÖNÜŞLERİ VE DOĞU CEPHESİ Öğr. Gör. Fatih ÖZTOP ……………………………………………………………………………………. 879 AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA DÖNÜŞ SORUNU Doç. Dr. M. Akif KÜTÜKÇÜ - Yrd. Doç. Dr. Yasin POYRAZ ………………………………………… 889 XIX. YÜZYIL SONU - XX. YÜZYIL BAŞLARINDA BATI ARAŞTIRMACILARIN İLGİ ODAĞI OLAN ORTA ASYA (OŞ ÖRNEĞİ) Dr. Dilaram AKRAMOVA ………………………………………………………………………………… 899 OĞUZ YABGU DEVLETİ VE SELÇUKLULARIN İSTİKLÂLİ Öğr. Gör. Kadir TUĞ ………………………………………………………………………………………. 903 TÜRKİSTAN’DA RUS KOLONİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNİN ÇIKIŞ SEBEPLERİ (XIX. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİ) Ali Rıza YETER ……………………………………………………………………………………………... 909 ЭТНОКОНФЛИКТЕР – КОНФЛИКТОЛОГИЯДАГЫ ИЗИЛДЕНҮҮЧҮ ПРОБЛЕМА Г. Т. ТОКТОГУЛОВА - Т. Т. МУРЗАКМЕТОВ ………………………………………………………... 915 İRAQ TÜRKLƏRİNİN TARİXİ Dr. Naqif HƏMZƏYEV ……………………………………………………………………………………. 919 КЫРГЫЗСТАНДЫН МАРТ (2005) ОКУЯСЫНАН КИЙИНКИ САЯСИЙ ӨНҮГҮҮСҮ С. СМАДИЯРОВ - К. РЫСКУЛОВ ……………………………………………………………………… 923 СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО - СОЦИАЛДЫК СФЕРАДАГЫ МАМЛЕКЕТТИН САЯСАТЫНЫН НЕГИЗИ КАТАРЫНДА (СУЗАК РАЙОНУНУН МИСАЛЫНДА) А. К. АСКАРОВА - А. Т. МАМЫРАЛИЕВА ...………………………………………………………… 927 XIX К. ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНАН XX К. БАШЫНА ЧЕЙИНКИ МЕЗГИЛДЕ ТҮРКСТАН ХАНДЫКТАРЫНЫН САЯСИЙ АБАЛЫ ЖАНА ОСМОН МАМЛЕКЕТИНИН АЛАРГА ЖАСАГАН ДИПЛОМАТИЯЛЫК САЯСАТЫ РОЗА АБДЫКУЛОВА .…………………………………………………………………………………… 931 УМАВИЙЛАР ДАВРИДА ҚОЗИЛИК ТИЗИМИНИНГ РИВОЖИ ИРОДА АБДУРАШИД ТАШПУЛАТОВА ……………………………………………………………. 937 TÜRK DİLİ AZERİ TÜRKÇESİ VE ORTAK TÜRK DİLİ Ahmet ŞAHİDOV ………………………………………………………………………………………….. 943 RUSÇA’NIN KIRGIZCAYA ETKİSİ (KONUŞMA DİLİ BAZINDA BAZI TESPİTLER) Dr. Öğr. Gör. Abdulselam ARVAS ……………………………………………………………………….. 947 KIRGIZ TÜRKÇESİNDE GO EDATI Dr. Birol İPEK ………………………………………………………………………………………………. 951 KARAMANLI TÜRKÇESİ VE AKŞEHİR’DE BİR MEZAR TAŞI KİTABESİ Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tarıman CENİKOĞLU ………………………………………………………….. 957 SIKLIK ÇALIŞMALARININ DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI: KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖRNEĞİ Okt. Osman ARICAN ……………………………………………………………………………………… 961 TEODOR GERTSEN’İN LİNO GRAVÜRLERİNDE MANAS DESTANI Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ ………………………………………………………………………………... 969 KIRGIZ SÖZLÜ EDEBİYATINDA “AKIYNEK” TÜRÜ İLE TÜRK SÖZLÜ EDEBİYATINDAKİ MANİLER ÜZERİNE Arş. Gör. Mehmet ÇERİBAŞ ………………………………………………………………………………. 977 ÇOCUK ŞİİRLERİNDE YANSILAMALAR Nüşabe İSKENDEROVA ………………………………………………………………………………….. 987 AYTMATOV’UN “CEMİLE” KARAKTERİYLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELER Arş. Gör. Selman BAŞARAN ……………………………………………………………………………... 993 ÂŞIK EDEBİYATINDA BİR ŞEKİL BİLGİSİ OLAN CIĞALI TECNİS Öğr. Gör. Seyfettin GELEKÇİ ……………………………………………………………………………... 999__ ТИЛДЕГИ МАЕК КЕБИНИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ ЖАНА ЭЛЛИПСИСТИН КОЛДОНУЛУШУ НУЛИФАР KИЧИКБАЕВА ….…………………………………………………………………………... 1007 ТУВАЛЫКТАРДЫН ЫСЫМ КОЮУ САЛТТАРЫ А. С. ЖОЛДОШБАЕВ ……………………………………………………………………………………. 1015 ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЖАРДАМЧЫ АТООЧТОР Д. И. АЛТАЕВА - А. А. СУЛТАНОВА …………………………………………………………………. 1019 ТАРЫХ КУРСУНДАГЫ ТЕРМИНДЕРДИН, НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРДҮН МААНИ- МАҢЫЗЫН ОКУТУУ АЙЖАН ТУРДАЛИЕВНА СУЛТАНОВА …….……………………………………………………….. 1027 ТИЛДИК ЭМЕС АДИСТИКТЕРДИН КЫРГЫЗ ТАЙПАЛАРЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН МЕНЕДЖЕРДИК САПАТТАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ОРУС ТИЛИНИН РОЛУ ЖАНА МААНИСИ Б. Е. ДАРБАНОВ - А. Ж. СТ. АСАНОВ ………………………………………………………………... 1033 КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ МЕЙКИНДИК МААНИЛҮҮ ЖӨНДӨМӨЛӨР РОЗА ТУЯКОВНА ИБРАГИМОВА - Н. КИЧИКБАЕВА …….……………………………………… 1037 «МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ «КӨКӨТӨЙДҮН АШЫ» БӨЛҮМҮНҮН СЮЖЕТТИК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ К. Б. КАЛЧАКЕЕВ - СЕЙФЕТТИН ГЕЛЕКЧИ ……..………………………………………………….. 1043 ТИЛДЕГИ МАЕК КЕБИНИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ ЖАНА ЭЛЛИПСИСТИН КОЛДОНУЛУШУ НУЛИФАР KИЧИКБАЕВА ……………….……………………………………………………………... 1051 КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ПАХТАЧЫЛЫК ЛЕКСИКАСЫ ЭЛМИРА ХУРИБАЕВА ………….……………………………………………………………………….. 1055 КОМПОНЕНТ_________И “КӨЗ” СӨЗҮНӨН ТҮЗҮЛГӨН СОМАТИКАЛЫК ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ А. Н. МАМИЕВ - К. Б. КАЛЧАКЕЕВ ………….………………………………………………………... 1061 МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫН КӨРКӨМ СӨЗ КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШЫ АШИРАЛИ МАМИЕВ - ЧҮРӨК МАМЫРАСУЛОВА ……..………………………………………… 1065 РЕВОЛЮЦИЯЛЫК КОМИТЕТ ККАОНУН УБАКТЫЛУУ БИЙЛИК ОРГАНЫ КАТАРЫ С. ОСМОНОВ ……………………………………………………………………………………………… 1069 АЗЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЧАКЧЫЛ МАСЕЛЕСИ ГУЛЬНАЗ ТАЙЫПОВНА ОТОРБАЕВА ………………………………………………………………. 1073 С. МҰҚАНОВТЫҢ «АҚҚАН ЖҰЛДЫЗ» РОМАН-ДИЛОГИЯСЫНДАГЫ ДИАЛОГ ҚОЛДАНУ ШЕБЕРЛІГІ РИТА БЕКЖАНҚЫЗЫ СҰЛТАНҒАЛИЕВА …….……………………………………………………. 1079 КЫРГЫЗСТАНДЫН АВТОНОМИЯ МЕЗГИЛИНДЕГИ ТИЛ САЯСАТЫ ЖАНА КАДР МАСЕЛЕСИНИН ЧЕЧИЛИШИ СЫДЫК СМАДИЯРОВ …………………………………………………………………………………... 1083 " en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı en_US
dc.relation.ispartofseries Milli Yayın No;2011-34-Y-0147-253
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Türk Dünyası en_US
dc.subject Kongreler en_US
dc.subject Sosyal Bilimler en_US
dc.title 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi : Türk dünyasında muhtemel iş birliği alanları sempozyum tebliğleri en_US
dc.title.alternative Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (8. : 9-13 Haziran 2009 : Celalabat, Kırgızistan) en_US
dc.type book en_US
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess