Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

 • Koral, Aydın (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Arşivler bir toplumun millî tarih ve kültürünün gerçek kaynağıdır. Bir milletin tarihiyle irtibatını ve devamlılığını sağlayan temel müesseselerden birinin arşivler olduğunda şüphe yoktur. Arşivler sadece tarih ilminin ...
 • Bekar, Mehmet Serdar (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Birinci Haçlı Seferi'nin gerçekleştiği XI. asır sonunda İslâm dünyası olsun batı dünyası olsun yoğun bir istikrarsızlık içerisindeydi. Müslümanlar, iki mezhep ve bunların sayısız Arkalan içinde bölünmüş bir halde ...
 • Weahama, Muhammed Roflee (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  TÜRKÇE ÖZET "İslâmiyet'in Güneydoğu Asya'ya Yayılması : Tayland'da İslâmiyet" konulu tez çalışmamızda bu bölgedeki İslâmiyet'in giriş ve yayılışı hususunun, Müslüman Taylılar'ın hangi ırk ve etnik guruplardan gelmiş ...
 • Akman, Hüseyin (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Çeşitli baskı ve sıkıntılara maruz kalan Alioğulları, meşru görmedikleri Emevi idaresine karşı birçok ayaklanma gerçekleştirmişlerdir. Emevilerin yıkılışına zemin hazırlayan önemli sebeplerden biri de bu hareketlerdir. ...
 • Solmaz, Mehmet Sait (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Kurtuluş savaşının başlamasının, büyük sebeplerinden bilisi kabul edilen, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi hadisesi, Kurtuluş savaşının en az üzerinde- durulan konulardan birisidir. Öncelikle bu olayı ...
 • Harbi, Osman (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Hz. Muhammed (SAV) ve onun devlet idare biçimini uygulamaya çalışan Hulefa-i Raşidîn devrinden sonra, İslâm dünyasında devlet idare sisteminde saltanat ön plana çıkmıştır. Muaviye b. Ebî Süfyan'dan itibaren Emevî ...