Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

 • Oğrak, Abdullah (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Ebu'l Hasan el-Maverdi'nin iktisadi görüşleri isimli bu çalışmamızın amacı, Maverdi'nin eserlerinde geçen iktisadi konular ve olaylarla ilgili görüşlerini sistematik bir şekilde ortaya koymaktır; Maverdi'nin iktisadi ...
 • Özenç, Mesut. (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  SUMMARY Custom Union which has a place in Turkey's actual vision, means "deleting custom taxes and effective economical precautions between union countries and applying the same taxes and traditional concept to countries ...
 • Erşanlı , Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Anahtar Kelimeler: Kalkınma Stratejileri, Türkiye ve Güney Kore Modelleri Gelişmekte olan ülkeler kalkınma yolunda bir takım güçlüklerle karşı karşıyadırlar. Bunlar; kaynak (sermaye) yetersizliği, kalifiye eleman sıkıntısı, ...
 • Gökdemir, Süleyman (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Factoringe kısaca alacak hakkının satışı denilebilir. 1988 yılında bir bankanın bünyesinde alt birim olarak uygulanmaya başlamıştır. Factoring adı altoda müstakil bir şekilde kuruluşu ise 1990 yılında gerçekleşmiştir. ...
 • Özenç, Yusuf Ziya (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET XX. yüzyılın sonlarına doğru dünyada meydana gelen değişiklikler çok daha süratli bir şekilde gerçekleşmektedir. Yeni bir yüzyılın eşiğinde ortaya çıkan bu gelişmeler, dünya dengelerine yeni şekiller veren bu olayları ...