Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

 • Dinçer, Celal (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Gelişen bilim ve teknolojinin getirdiği üretim yöntemlerinin yoğunlaştırdığı işsizlik, aynı zamanda sosyal bir risk olduğundan bütün toplumları yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. İşsizlik sigortası ...
 • Çulcuoğlu, Osman (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET 1970'li Yıllardan sonra ortaya çıkan iktisadi krizle birlikte görülen yüksek enflasyon ve işsizliğin meydana getirdiği durgunluk firmaları yeniden yapılanmaya zorlamış, üretim çeşitleri artmış, büyük firmalar yerine ...
 • Karataş, Veli (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Enflasyon, farklı şiddet ve nedenlerle ortaya çıktığından dolayı etkisi de farklı şekillerde hissedilebilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre enflasyon etkisini göstermektedir. Özellikle azgelişmiş veya ...
 • Ören, Kenan (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Avrupa Birliği'ne girmeden ilk adım olarak düşünülen GB çerçevesinde KOBİ'lerin önemli bir yeri vardır. Değişen şartlara hızla uyum sağlayabilen KOBİ'lerin, GB sürecinde, kısa devrede şok etkilere maruz kalabileceği tahmin ...
 • Örn, Kenan (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  Avrupa Birliği'ne girmeden ilk adım olarak düşünülen GB çerçevesinde KOBİ'lerin önemli bir yeri vardır. Değişen şartlara hızla uyum sağlayabilen KOBİ'lerin, GB sürecinde, kısa devrede şok etkilere maruz kalabileceği tahmin ...
 • Güney, Ahmet (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Özelleştirmenin tanımı, ülkelerdeki uygulamalara, hutuki ve ekonomik geleneklere ve kalkınma seviyelerine bağlı olarak değişmektedir. Kısa ve öz bir şekilde tanımlamak gerekirse özelleştirme, Devletin ekonomik ...
 • Şimşek, Zeki (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET 1970'li yıllardan sonra teknolojik ve iktisadi değişiklikler "Fordist üretim yapısı yerine" esnek üretim şeklinin uygulanmasını gerekli kılmıştır. Küreselleşen Dünya'da Uluslararası rekabetin, büyümesinin, ihracat ve ...
 • Sönmez, Bülent (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET KİT 'lerin kökeni Osmanlı dönemine kadar gitmekle beraber, devlet işletmeciliğinin günümüze kadar önemli bir kalkınma aracı olarak yaşatılması Cumhuriyet dönemine raslamaktadır. Ülke kalkınmasında önemli görevler ...
 • Fidan, Fatma (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Günümüzün anahtar sözcüklerinden biri olan verimlilik kavramı eldeki üretim araçlarının ne ölçüde etkin kullanıldığını ifade eder. Verimlilik, ekonomik sorunlar başta olmak üzere, sesyo-ekonomik sorunların çözümünü ...