Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.department

Sort by: Order: Results:

  • Yılmaz, Murat (Sakarya Üniversitesi, 1997)
    Hasandede Alevi-Bektaşi zümresinin dini inanç ve pratiklerinin incelenmesi neticesinde bu zümre üzerindeki karalamaların ve yanlış anlayışların giderilmeye çalışılması amaçlanmıştır. Ayrıca Türklerin Orta Asya'daki İslam ...
  • Şen, Tamer (Sakarya Üniversitesi, 1997)
    ÖZET Günümüzde ekonominin gelişmesi ve dışa açılması, serbest ekonomi şartlarının uygulan ması ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetin artmasına neden olmuştur.Bu rekabetçi ortam işletmelerin yeni işletmecilik ve finans ...
  • Kaynar, Arzu (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  • Koç, Vedat (Sakarya Üniversitesi, 1997)
    ÖZET Tarım Kredi kooperatifleri Ülkemizin en büyük ve en köklü kooperatif kuruluşudur. 2512 birim kooperatifi, 16 bölge birliği, birçok iştiraki ve Merkez Birliği ile 1,5 milyon ortağına yıllardır hizmet götürmektedir. Bu ...