Açık Akademik Arşiv Sistemi

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.type

Sort by: Order: Results:

 • Özçelik, İbrahim (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Anahtar Kelimeler : ATM denetim mekanizmaları, Leaky Bucket algoritması, Poisson Süreci, Markov modüleli Poisson süreci Son 1 0 yıl içerisinde telefon ve teleks gibi ticari servisler ile birlikte yüksek hızlı veri ...
 • Altunkaya, Cevat (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Anahtar kelimeler: Taksi, taksimetre, taksi tarife, hesaplama algoritması Dünyadaki taksi tarifeleri, ülkelerin veya şehirlerin gelişmişlik ve gelir düzeyi, şehrin planı, coğrafi, idari ve kültürel yapısı ile yaşanan ...
 • Uslu, Cemil (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Elektrikli raylı ulaşım araçlarında, enerjinin katener hattından alınarak, vagonlardaki en son kullanıldığı bölümlere kadar incelendiği bu tez çalışmasında, lokomotif olarak Japonların 1987 yılında Türk demiryolları ...
 • Arslan, Evren (Sakarya Üniversitesi, 2008)
  Çalışmanın amacı elektromiyogram işaretleri için veri madenciliği teknikleri kullanılarak otomatik olarak veri analizinin ve miyopati ve nöropati hastalıklarının teshisinin yapılabileceği bir metodu kapsamaktadır.Verilerin ...
 • Demircioğlu, Serdar Başar (Sakarya Üniversitesi, 1999)
  ÖZET Anahtar Kelimeler: Güç sistem harmonikleri, harmonik kaynaklan, harmonik analizi, harmonikli sistemlerde ölçme. Sinusoidal gerilimli günümüz şebekelerinde, gerilim-akım karakteristiği lineer olmayan bazı yükler, ...
 • Arslan, Bülent (Sakarya Üniversitesi, 1998)
  ÖZET ANAHTAR KELİMELER: GSM, Hücresel Ağ, Kalman Filtresi Bu çağın büyük buluşlarından birisi Gezici haberleşme teknolojisinin yaygınlaşmasıdır. Ufak bir telsiz el aletiyle çağrı alma ve konuşma imkanı gerçektende ...
 • Koçyiğit, Feridun (Sakarya Üniversitesi, 1997)
  ÖZET Anahtar Kelimeler: Harmonik, hannonik üreten kaynaklar, hannonik etkileri, harmonik analizi, hannonik sınırlar, filtre. Harmonikler, temel bileşenin tam katlı frekanslanndaki bileşenleridir ve temel bileşende bozulmaya ...
 • Kuru, Ersen (Sakarya Üniversitesi, 1998)
  Bu tezde içme suyu terfi hatlarının işletilmesi ve işletme durumlarında karşılaşılan sakıncalar incelenmiştir. Bu sakıncaların giderilebilmesi için içme suyu terfi hatlarının küçük bir modeli kurulmuş ve model üzerinde ...
 • Boyraz, Ömer Faruk (Sakarya Üniversitesi, 2015)
  Geleneksel yöntemler kullanılarak çocuklarda, yaşlılarda, obezlerde, ağır yanık vakalarında veya koyu tenli kişilerde gerek tedavi gerekse de muayene esnasında damarların bulunması oldukça güç olabilmektedir. Bu gibi ...
 • Abafogi, Motuma (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Dizel jeneratörler, yüksek güvenilirlik ve düşük yakıt kullanımından dolayı birçok sektörde büyük ölçüde kullanılmaktadır. Ani kesinti durumunda yedek güç kaynakları olarak kullanılmakta ve üretim işlemlerinin devam etmesini ...
 • Salman, Semih (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  ÖZET (Anahtar Kelimeler: Fiber Optik Kablo, Optik Kayıplar) Bakır tel ve koaksiyel kablo yardımıyla yapılan iletişim sistemleri ile, uydu ve R/L sis temlerinde oluşan dinleme, karışma, gürültü, iletim kapasitesi ve iletim ...
 • Yurtsever, Ulaş (Sakarya Üniversitesi, 2002)
  Bu çalışmada bilgisayarın paralel port'u kullanılarak ve bir yazılım aracılığıyla ev/bina otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Paralel pottan ve e-posta ile ev/bina'daki aygıtların durum kontrol, devreye alma, devreden çıkarma ...
 • Bütün, Gültekin (Sakarya Üniversitesi, 2014)
  Anahtar kelimeler: Görüntü Erişimi, İçerik Tabanlı Görüntü Erişimi, Görüntü Doku Öznitelikleri, Görüntü Renk Öznitelikleri, Öklid Mesafesi Son yıllarda bilişim dünyasının hızla gelişmesine paralel olarak elde edilen, ...
 • Üncü, Ümit (Sakarya Üniversitesi, 1995)
  ÖZET Anahtar Kelimeler solunum sistemi matematiksel model, sirkülasyon, ventilasyon, solunum hızı. solunumda hava akışu ölçme teorisi akciğer hacmi toplam akciğer kapasitesi hayati kapasite, soluk alım kapasitesi soluk ...
 • Fırat, Cüneyd (Sakarya Üniversitesi, 1996)
  ÖZET Bu çalışmada amaç genelde ultrason tekniğinin ve özelde ise sürekli dalgalı Doppler ultrason sistemi ile kan akış hızının ölçülmesi tekniğinin incelenmesi ve buna dayalı bir tasarımın gerçekleştirilmesidir. Ultrason ...
 • Taşkın, Cebrail (Sakarya Üniversitesi, 2006)
  ÖZET Anahtar Kelimeler: WDM üzeri İP Ağlar, Hata Onarımı, Telekomünikasyon Şebekeleri, MPLS, MPLmS, GMPLS, Dijkstra En Kısa Yol Algoritması Artan Internet uygulamaları, daha fazla bandgenişliliği ve daha hızlı iletişim ...